De pijnspecialist heeft u voorgesteld om uw pijnklachten te behandelen door middel van een behandeling van het Ganglion Sphenopalatinum. Het doel van de behandeling is uw pijnklachten te verminderen. Deze folder geeft u meer informatie over deze behandeling.

Algemene informatie

Het Ganglion Sphenopalatinum is een zenuwknoop waarin veel zenuwbanen samenkomen. Deze zenuwknoop is belangrijk voor behandelingen van sommige vormen van pijn in het gezicht of het hoofd. Het ligt binnen de schedel, naast de kaakholte aan de buitenzijde achter de neus. Door de behandeling van het Ganglion Sphenopalatinum wordt de pijngeleiding van de zenuw beïnvloed, waardoor in veel gevallen pijnvermindering optreedt. Om ervoor te zorgen dat u de behandeling niet bewust meemaakt, vindt de behandeling onder sedatie (roesje) plaats.

Belangrijk

 • Meld eventuele allergie voor jodium, contrastvloeistof of medicijnen vóórdat de ingreep plaatsvindt.

 • Informeer ons vóór de behandeling als er een kans bestaat dat u zwanger bent.

 • Indien u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt, waarvoor controle bij de trombosedienst noodzakelijk is, moet u deze tijdelijk stoppen. Uw arts/pijnspecialist informeert u hierover of u volgt de instructies van de trombosedienst.

 • Indien u bloedverdunners gebruikt buiten de trombosedienst om, meldt u dit van te voren aan de arts of pijnspecialist. U krijgt dan informatie welke bloedverdunner al dan niet gestopt moet worden.

 • Indien u gestopt bent met het gebruik van bloedverdunners, dan begint u weer op de avond van de behandeling of volgens instructie van de trombosedienst.

 • Heeft u een pacemaker, ICD of neurostimulator? Meld dit voor de behandeling aan de pijnspecialist.

 • Bent u de dag van de behandeling ziek of heeft u koorts, neem dan contact op met het Pijnbehandelcentrum.

 • Na de behandeling mag u de dezelfde dag niet actief aan het verkeer deelnemen. Het is daarom noodzakelijk dat u met een begeleider naar het Pijnbehandelcentrum komt die u naar huis kan brengen.

Voorbereiding thuis

Voor deze behandeling dient u nuchter te zijn! In de folder: Sedatie tijdens pijnbehandeling vindt u hierover alle informatie.

Voorbereiding in het ziekenhuis

De behandeling vindt plaats in het Pijnbehandelcentrum van Alrijne Ziekenhuis Alphen a/d Rijn, waar u korte tijd wordt opgenomen. Een kwartier voor de behandeling wordt u verwacht in het Pijnbehandelcentrum. Nadat u zich aan de balie heeft gemeld, kunt u plaats nemen in de wachtruimte. Een medisch ondersteunend medewerker begeleidt u kort voor de behandeling naar de huiskamer waar u zich gedeeltelijk kunt omkleden. De behandeling vindt plaats in een speciaal daarvoor ingerichte behandelkamer op het operatiekamer complex. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kan maximaal één persoon bij u blijven.

De behandeling

Een blokkade van het Ganglion Sphenopalatinum wordt gedaan door middel van PRF (Pulsed Radio Frequente stroom) behandeling en/of RF ( Warmte) behandeling.

 • PRF (Pulsed Radio Frequente stroom) behandeling Tijdens de behandeling ligt u op uw rug op de behandeltafel. Vervolgens wordt een infuus ingebracht en krijgt u wat zuurstof ondersteuning. Tevens wordt u aangesloten op een monitor, zodat wij u tijdens de behandeling kunnen bewaken. Eventueel wordt uw hoofd gefixeerd omdat u tijdens de ingreep geen onverwachtse bewegingen mag maken. De pijnspecialist voert de behandeling uit en wordt hierbij geassisteerd door de consulent pijnbestrijding of anesthesiemedewerker en een röntgenlaborant. Onder röntgendoorlichting en/of echo wordt het behandelgebied op een monitor zichtbaar gemaakt. De plaats van de behandeling wordt afgetekend en de huid wordt ontsmet. Via het infuus krijgt u een kortwerkend slaapmiddel ingespoten, waarna u in slaap valt. Via de wang plaats de pijnspecialist de naald bij de kern van het Ganglion Sphenopalatinum en laat de pijnspecialist u even wakker worden om met behulp van kleine teststroompjes de plaats van de naald te controleren. U voelt hierbij een prikkelend gevoel in uw gezicht. Als de naald op de juiste plaats zit gaat u weer slapen, spuit de pijnspecialist verdovingsvloeistof in en kan de behandeling starten. Met korte stroomstootjes wordt bij de zenuwknoop een elektrisch veld aangelegd.

 • RF ( Warmte) behandeling Gedurende de RF behandeling wordt de punt van de naald enkele minuten tot een bepaalde temperatuur verwarmd.

Duur van de behandeling

De behandeling duurt 30 minuten.

Na de behandeling

Na afloop van de behandeling verblijft u nog enige tijd op de verkoeverkamer of de huiskamer. De pijnspecialist komt nog bij u langs. Als alles in orde is, mag u weer naar huis. Door de sedatie kunt u minder snel reageren.

Weer thuis

Als de plaatselijke verdoving is uitgewerkt (een tot enkele uren na de behandeling) kan er napijn optreden. Dit komt omdat de naald geplaatst wordt in een geprikkeld gebied. De pijn kan dus de eerste dagen toenemen. Dit duurt meestal één tot enkele dagen. U kunt hiertegen pijnstillers innemen. Dit kan uw eigen pijnmedicatie zijn of Paracetamol volgens de dosering op de bijsluiter. Zo nodig kan in overleg met uw pijnspecialist of huisarts een andere pijnstiller worden voorgeschreven. Gedurende de dag van de behandeling is het raadzaam om rustig aan te doen. U mag doen wat u kunt, tenzij de pijnspecialist anders met u heeft afgesproken.

Resultaat

Het is belangrijk om te weten dat het mogelijke effect van de behandeling per persoon kan verschillen.

 • Het is belangrijk om te weten dat het effect van de behandeling pas na enkele weken kan optreden. Pas na 6-8 weken is het zinvol om het resultaat van de behandeling te beoordelen; rond deze tijd krijgt u een controleafspraak.

 • Het is ook mogelijk dat u al eerder minder pijn heeft.

Bijwerkingen en complicaties

 • Bloeduitstorting: deze kan ontstaan als een bloedvaatje is geraakt. Dit veroorzaakt een blauwe plek en soms ook napijn.

 • Spierpijn in het gebied waar geprikt is.

 • Dubbelzien. Dit is van tijdelijke aard.

 • Bloedneus.

 • Er is een kleine kans dat een stukje van het gehemelte ‘doof’ aanvoelt.

 • In zeldzame gevallen is er doof gevoel in de bovenkaak en/of tandenrij.

 • Een infectie. Krijgt u koorts, neem dan contact op met uw pijnspecialist of huisarts.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de baliemedewerker van het Pijnbehandelcentrum.

Bereikbaarheid Pijnbehandelcentrum

Het Pijnbehandelcentrum van Alrijne Ziekenhuis is telefonisch te bereiken via 0172 467 039. Het Pijnbehandelcentrum van Alrijne Leiden heeft routenummer 63 Het Pijnbehandelcentrum van Alrijne Alphen a/d Rijn heeft routenummer 50. Daarnaast zijn er spreekuren in De Coepel in Katwijk en in SassemBourg, Sassenheim.

Terug naar boven