Uw kind heeft een gebroken sleutelbeen (clavicula). De behandeling is het dragen van een sling. Dit is een soort mitella.

Samenvatting

 • Uw kind heeft een gebroken sleutelbeen.

 • Deze breuk herstelt doorgaans zonder klachten.

 • We maken geen standaard poliklinische controle afspraak, deze is over het algemeen niet nodig.

 • U mag de sling verwijderen zodra de pijn dit toelaat, dat kan meestal na 1 tot 2 weken. ’s Nachts hoeft de sling niet om. Gebruik de sling niet langer dan 4 weken.

 • Het is belangrijk om zo snel mogelijk te beginnen met het bewegen van de schouder en arm om stijfheid van de schouder te voorkomen. Gebruik de schouder en arm op geleide van de pijnklachten.

 • Een instructievideo voor het opnieuw aanbrengen van de sling kunt u vinden op www.alrijne.nl/vfc

 • Als er tijdens het herstel vragen of problemen zijn, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met onze 'Breuklijn' via de polikliniek Chirurgie op telefoonnummer 071 582 8045.

De behandeling

Een gebroken sleutelbeen komt vaak voor bij kinderen. De behandeling bestaat uit een sling. Bij kleine kinderen lukt het meestal niet hen een sling te laten dragen. Dit is niet erg. Een sleutelbeenfractuur herstelt in principe altijd volledig.

 • 0-4 weken: Sling dragen, verwijderen zodra de pijn dit toelaat.

 • 4-6 weken: Bewegen van de schouder op geleide van de pijn.

 • Na 6 weken: Uw kind kan weer geleidelijk starten met sporten en gymmen.

Instructies

Voor een goede genezing zijn de volgende instructies belangrijk:

 • De sling houdt de arm een aantal dagen tot weken in een prettige positie.

 • U mag de sling verwijderen zodra de pijn dat toelaat. ’s Nachts hoeft de sling niet om. Gebruik de sling maximaal 4 weken.

 • Om te voorkomen dat de schouder stijf wordt, is het belangrijk dat uw kind zo snel mogelijk begint met bewegen van de schouder en arm. Gebruik de schouder en arm uitsluitend op geleide van pijnklachten. Dat wil zeggen dat uw kind de schouder en arm mag bewegen zolang hij de pijn kan verdragen.

 • Activiteiten, zoals sport en gymmen, mag na 6 weken als de pijn dit toelaat. U kunt hiermee ook langer wachten.

 • Heeft uw kind pijn? Bij pijn kunt u uw kind paracetamol geven. Wacht niet met paracetamol geven totdat uw kind te veel pijn heeft. Geef het altijd verspreid over de dag.

Herstel

 • Een controle op de polikliniek is in principe niet nodig. De breuk geneest meestal binnen enkele weken volledig.

 • Nadat de breuk is hersteld, kan het voorkomen dat er een bobbel te zien is bij het sleutelbeen. Dit belemmert de functie niet.

 • Neemt de pijn erg toe, of wordt deze niet geleidelijk minder? Neem dan contact op met de 'Breuklijn'. Als een controle dan toch nodig is, maken we een afspraak.

 • Fysiotherapie is meestal niet nodig. Als u na 6 weken niet tevreden bent over de functie van de schouder van uw kind, dan kunt u via de huisarts een verwijzing voor de fysiotherapeut vragen. Een verwijzing is niet verplicht.

Vervangen sling

Als u de sling wilt vervangen of opnieuw om wilt doen, kunt u in het filmpje dat u vindt op de website zien hoe dat moet.

Oefeningen

Het is belangrijk dat uw kind de arm beweegt zodra de pijn dit toelaat. Met het normaal bewegen van de arm, oefent uw kind ook. Specifieke oefeningen zijn niet nodig.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de inhoud van deze folder, stelt u deze dan aan de polikliniekassistent of de arts van de polikliniek Chirurgie. Bent u van mening dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag. De 'Breuklijn' van de polikliniek Chirurgie is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via 071 582 8045. De polikliniek Chirurgie van Alrijne Ziekenhuis Leiden heeft routenummer 40. De polikliniek Chirurgie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 85. De polikliniek Chirurgie van Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn heeft routenummer 33. De Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantoortijden telefonisch te bereiken via 071 582 8905. Tijdens kantooruren staan de medewerkers van onze polikliniek u graag te woord.