Afdelingen & Specialismen

Deze folder gaat over de behandeling van een blaasontsteking, ook wel urineweginfectie genoemd. De bacterie die bij u blaasontstekingen veroorzaakt reageert niet of niet genoeg op antibiotica in tabletvorm of u bent allergisch voor deze antibiotica. Daarom heeft de uroloog met u de mogelijkheid besproken van het toedienen van antibiotica blaasspoelingen. In deze folder geven we informatie hierover.


Wanneer gentamicine blaasspoelingen?

De bacterie die de blaasontsteking veroorzaakt is gevoelig voor gentamicine. Dit heeft de uroloog bij de uitslag van de kweek van de urine gezien.


Gentamicine is een zeer effectief antibioticum dat meestal per infuus in het bloed wordt toegediend. Toediening via het infuus gebeurt meestal in het ziekenhuis. Dit antibioticum is niet verkrijgbaar in tabletvorm.


Gentamicine kan ook via een katheter in de blaas worden toegediend. Dit heet een blaasspoeling. Het middel is hier formeel niet voor geregistreerd, maar wordt wel regelmatig zo toegepast. Omdat de gentamicine dan niet wordt opgenomen in de bloedbaan is de kans op bijwerkingen (zie hieronder) heel klein. De gentamicine werkt alleen maar in de blaas.Bijwerkingen

Als gentamicine via een infuus in het bloed wordt toegediend, kunnen bij langer gebruik bijwerkingen optreden zoals nierbeschadiging, gehoorverlies en gestoord evenwicht. Maar bij het toedienen van gentamicine in de blaas, zijn er - voor zover bekend - geen bijwerkingen. Wel kan er door het inbrengen van de katheter (zie alinea Starten met gentamicine blaasspoelingen) soms wat bloedverlies of wat meer gevoeligheid bij de plasbuis ontstaan.Starten met gentamicine blaasspoelingen

Er is een aantal manieren waarop u de gentamicine spoeling kunt toedienen:


 • zelfkatheterisatie

  : dit leert u van de verpleegkundige op de polikliniek. Zie ook de ‘informatiefolder zelfkatheterisatie’ van de V&VN (continentie verpleegkundige & verzorgende). Deze folder is beschikbaar op de polikliniek.
 • katheterisatie door de thuiszorg

  : vanuit de polikliniek wordt dan geregeld dat de verpleegkundige van de thuiszorg bij u thuis de katheter inbrengt en de blaasspoeling toedient;
 • op de polikliniek

  : als bovengenoemde opties niet mogelijk zijn, wordt gekeken of de blaasspoelingen op de polikliniek gegeven kunnen worden.
De spoeling wordt dus altijd door middel van een katheter (= dun slangetje) in de blaas gebracht. De blaas wordt eerst geleegd en daarna zal door middel van een blaasspuit de kant-en-klare spoelingen rustig in de blaas worden gespoten. De katheter wordt hierna verwijderd. U probeert de spoeling in ieder geval 1 uur in de blaas te houden (maar langer mag ook) zodat deze zo goed mogelijk zijn werk kan doen. Het liefst wordt de spoeling toegediend voor het slapen gaan, zodat de spoeling zo lang mogelijk in de blaas blijft zitten.

De spoeling wordt in de apotheek van Alrijne locatie Leiden klaargemaakt en bij u thuisbezorgd. De spoeling moet in de koelkast worden bewaard. Op het etiket staan onder andere uw naam, de naam van het geneesmiddel en de houdbaarheidsdatum.
U haalt de spoeling 1 uur voor het toedienen uit de koelkast zodat deze op kamertemperatuur is bij het toedienen.

Duur van de spoelingen

De blaasspoelingen worden volgens een vast schema gegeven: de eerste week (7 dagen) elke dag en daarna 2 weken om de dag.
Hierna volgt een controle bij de uroloog om te horen of de behandeling helpt.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u ook naar de volgende websites:
 • website NVU, www.nvu.nl met richtlijn UrineWegInfecties (UWI’s);
 • website Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid www.SWAB.nl.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringpas mee te nemen. Als uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) zijn gewijzigd, dan kunt u dit laten aanpassen bij de Patiëntenregistratie in de centrale hal van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek Urologie.

De polikliniek Urologie Alrijne Ziekenhuis Leiden is op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via nummer 071 517 8244.

De polikliniek Urologie in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via nummer 071 582 8060.

De polikliniek Urologie in Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn is op dagen dat wij spreekuur hebben tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via 0172 467 060.

Buiten deze uren en dagen wordt u automatisch doorverbonden met de locatie Leiderdorp of met het antwoordapparaat, waarop wordt verteld hoe u de uroloog bij spoedgevallen kunt bereiken.

De verpleegafdeling Urologie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is te bereiken via 071 582 9019.