Oorzaak

De glomustumor komt meestal voor in de vingertoppen en soms ook onder het nagelbed. De oorzaak van een glomustumor is dat cellen in een glomuslichaam zijn gaan woekeren.
De glomustumor is vaak blauwrood van kleur en kenmerkt zich dat de pijn heel lokaal is, met name bij aanraking van de tumor.

Behandeling

De plastisch chirurg stelt de diagnose aan de hand van een lichamelijk onderzoek en een röntgenfoto. Soms is het ook nodig om een MRI-scan te maken.
Middels een operatie kan de glomustumor worden verwijderd. De operatieve ingreep kan onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd. De wond wordt gesloten met hechtingen.

Nabehandeling

Na de operatie krijgt u een verband om de vinger, let erop dat het verband niet nat wordt. Na twee dagen mag u het verband zelf verwijderen. Hierna mag de wond wel nat worden. De hechtingen worden na 10-12 dagen op de polikliniek plastische chirurgie verwijderd. Als bewegen na de operatie niet goed lukt kan een verwijzing naar de handtherapeut noodzakelijk zijn. Deze begeleidt u tijdens het herstel en helpt u de hand weer zo goed mogelijk te gebruiken.

Terug naar boven