Afdelingen & Specialismen

Deze folder geeft u informatie over een haarnestcyste (sinus pilonidalis) en de behandelmoge-lijkheden. Het gaat hierbij om algemene informatie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.


Een haarnestcyste

Een haarnestcyste is meestal gelegen in de bilspleet. Het is een holte onder de huid, met een open verbinding naar buiten. Deze verbinding is te zien als een klein gaatje of een kleine intrekking in de huid. In de haarnestcyste bevinden zich meestal haren die door de huid heen prikken, waarna de open verbinding is ontstaan. Er kan gemakkelijk een ontsteking in de cyste ontstaan. Ook kan de cyste pijn veroorzaken of vocht afscheiden.Waarom de haarnestcyste bij de ene persoon wel en bij de ander niet ontstaat is niet geheel duidelijk. Boven het veertigste levensjaar komt de aandoening eigenlijk niet meer voor.De behandelmogelijkheden

Wanneer de haarnestcyste rustig is en er (nagenoeg) geen klachten zijn, kan meestal met regelmatig ontharen en goede hygiëne het gebied rustig worden gehouden. Het doel van de extra hygiëne is om losse haren weg te spoelen, zodat ze niet in de cyste kunnen komen via de kleine gaatjes.


Bij aanhoudende klachten en bij een ernstige ontsteking kan worden besloten tot een operatie.De operatie

De operatie kan plaatsvinden onder algehele anesthesie (narcose) wanneer de uitgebreidheid van de aandoening van de buitenkant niet goed is in te schatten. Bij een kleine haarnestcyste kan worden geopereerd onder verdoving via een ruggenprik of onder plaatselijke verdoving. De anesthesioloog geeft u hierover nadere informatie.Meestal wordt de ingreep in dagbehandeling uitgevoerd, soms is een opname van enkele dagen in het ziekenhuis verstandiger.Bij de operatie wordt de haarnestcyste verwijderd. De operatie duurt ongeveer een half uur tot drie kwartier. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de aandoening en de mate van ontsteking zal worden besloten hoe de operatiewond wordt verzorgd. Deze kan worden opengelaten of geheel of gedeeltelijk worden gesloten.Mogelijke complicaties van de operatie

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij deze operatie de normale kans op complicaties aanwezig, zoals een nabloeding of wondinfectie.Omdat de wond vaak wordt opengelaten, kan deze wat bloederig nalekken. Bij een flinke nabloeding moet u contact opnemen met het ziekenhuis.Als de wond wordt opengelaten komen wondinfecties niet of nauwelijks voor. Wel kan de wondgenezing dan traag verlopen door de vorming van 'wild vlees' (hypergranulatie).Na de operatie

Vanwege de plaats van de wond kunt u de eerste dagen na de operatie problemen verwachten, zoals pijn, vooral bij zitten en op de rug liggen.


Pijnstillers (bijvoorbeeld paracetamol) kunnen de pijn verlichten. Deze zijn te koop bij apotheek en drogist. Het is raadzaam om pijnstillers al voor de ingreep in huis te hebben.De nabehandeling

Vanaf de dag na de operatie mag u de wond twee maal per dag onder de douche uitspoelen, waarna u de wond met een gaasje kunt droogdeppen. Vervolgens bedekt u de wond met een verband.


De verpleegkundige zal u instrueren hoe u dit het beste zelf kunt doen.


Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een recept mee voor de aanschaf van verbandmiddelen.Naar huis

Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor de poliklinische controle. Wanneer speciale thuishulp (gezinszorg of wijkverpleging) nodig is, wordt deze vanuit het ziekenhuis geregeld.


Wij adviseren u de eerste 24 uur niet alleen thuis te zijn.Verzorging thuis

Het is belangrijk om in het vervolg het gebied te ontharen en te zorgen voor extra hygiëne. Hiermee kunt u herhaling van de aandoening voorkomen.Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen.


Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis.


Mocht u onverwacht verhinderd zijn, geeft u ons dit dan zo snel mogelijk door. We kunnen met u dan een nieuwe afspraak maken en de vrijgekomen tijd voor een andere patiënt reserveren.


Vragen

Heeft u nog vragen? Stelt u deze dan aan de polikliniekassistent of de arts van de polikliniek Chirurgie.De polikliniek Chirurgie is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 582 8045.De Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantoortijden te bereiken via telefoonnummer 071 582 8905.


Tijdens kantooruren kunt u bellen naar de polikliniek Chirurgie.