Oorzaak

De klachten worden meestal veroorzaakt door overbelasting. Vooral jonge moeders zijn vatbaar voor dit type peesontsteking. Daarnaast kunnen hormoonschommelingen, veroorzaakt door zwangerschap en borstvoeding, hieraan bijdragen. Ook mensen met reuma en diabetes hebben meer kans om de aandoening van De Quervain te krijgen.

Behandeling

Eerst wordt gekeken of de klachten zonder operatie kunnen worden behandeld. De behandeling kan
bestaan uit ontstekingsremmende medicatie of een ontstekingsremmende injectie. De handtherapeut
kan een (tijdelijke) ondersteunende spalk aanmaken, in combinatie met oefentherapie en/of
aanpassingen in het dagelijks leven. Als dit niet genoeg helpt, kan gekozen worden voor een operatie.

Operatie

De operatie wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. Tijdens de operatie wordt de tunnel die voor de irritatie aan de pezen zorgt, via een klein sneetje aan de
duimzijde van de pols opengemaakt.

Nabehandeling

Na de operatie wordt er direct gestart met oefeningen om ervoor te zorgen dat de hand en vinger niet stijf worden. Het verband mag na twee dagen verwijderd worden.
De hechtingen worden 10-14 dagen na de operatie verwijderd op de polikliniek. Als het bewegen na de operatie nog niet goed lukt kan er verwijzing naar de handtherapeut nodig zijn.

Terug naar boven