U wordt binnenkort opgenomen in Alrijne Ziekenhuis. Met behulp van een operatie wordt de hidradenitis verwijderd. Deze folder geeft u informatie hierover. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Voorbereiding op de operatie

U moet meestal 2 dagen voor de operatie beginnen met een antibioticakuur. Het recept voor de antibiotica krijgt u van de arts. Ons Opnamebureau regelt dat u enige tijd voor de operatie een afspraak krijgt op het preoperatief spreekuur van de anesthesioloog. Daar krijgt u informatie over de narcose en het nuchter zijn. Als u vragen heeft over de narcose dan kunt u deze op dit spreekuur stellen. Nicotine en koolmonoxide die u binnenkrijgt als u rookt, vergroten de kans op problemen bij de wondgenezing. Het is daarom belangrijk dat u ruim voordat de operatie plaatsvindt, bent gestopt met roken. Als u medicijnen gebruikt of ergens overgevoelig voor bent (bijvoorbeeld voor pleisters, jodium) is het belangrijk dit aan de chirurg of verpleegkundige te melden. Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, moet u dit melden. Wanneer u via de trombosedienst bloedverdunners heeft gekregen, krijgt u voor de operatie instructies van de trombosedienst over het gebruik van uw medicijnen.

De opnamedag

U wordt opgenomen:

 • Alrijne Ziekenhuis Leiden: op de afdeling Dagverpleging/Kort verblijf (3A);

 • Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp: op de afdeling Dagverpleging/Kort verblijf (C2E) of verpleegafdeling Chirurgie (A2).

U wordt op de ochtend van de operatie opgenomen. Bij opname bent u nuchter. U meldt zich op de afgesproken dag en tijd aan de balie, waar de secretaresse naar uw geldig legitimatiebewijs en zorgpas zal vragen. Aansluitend voert een verpleegkundige van de afdeling een opnamegesprek met u om de gang van zaken op de afdeling, de operatie en de periode erna te bespreken. Wanneer u hierover nog vragen heeft, kunt u deze altijd stellen. U wordt naar de kamer gebracht en krijgt uitleg over de voorbereidingen voor de operatie. U kunt hierover ook meer lezen in de folder Opnamewijzer. Wanneer het tijd is om naar de operatiekamer te gaan, krijgt u meestal nog medicijnen als voorbereiding op de operatie (afgesproken door de anesthesioloog). De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de operatieafdeling. Eerst komt u in de voorbereidingsruimte (holding) waar u een infuus krijgt. Dit wordt meestal aan de bovenkant van de hand ingebracht. Vervolgens wordt u naar de operatiekamer gebracht. Hier wordt de verdoving/narcose toegediend.  

De operatie

De operatie kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Dit is afhankelijk van de afmeting en de plaats van het gebied dat is aangetast door de hidradenitis.

 • De aangedane huid wegnemen en de huid sluiten Bij deze operatie wordt het afgesproken gebied verwijderd waarna de wond wordt gehecht. U blijft na de operatie nog 1 of enkele dagen in het ziekenhuis.

 • De aangedane huid wegnemen en de huid openlaten Bij deze operatie wordt ervoor gekozen de wond open te laten. Omdat het een open wond is, zal de huid van binnen uit genezen. Afhankelijk van de grootte van de operatie, blijft u nog 1 of enkele dagen in het ziekenhuis.

 • De aangedane huid wegnemen en de huid sluiten met een huidtransplantaat Met uw arts heeft u besproken dat de wond door middel van een huidtransplantaat wordt gesloten. De arts zal op een andere plaats op uw lichaam een stukje huid verwijderen. De plaats van dit huidtransplantaat is met u van tevoren besproken. De plaats waar het huidtransplantaat wordt afgenomen, wordt voor de operatie geschoren. Soms wordt het huidtransplantaat vastgezet met behulp van negatieve druktherapie (zie het kopje: ‘Aanleggen van negatieve druktherapie’). In andere gevallen wordt het transplantaat vastgezet met behulp van een sponsje. Na de operatie blijft u nog enkele dagen tot een week in het ziekenhuis.

 • De aangedane huid wegnemen en de huid sluiten met verschuivingsplastiek Bij de operatie wordt de huid van het naastgelegen gebied verschoven. Dit betekent dat er ook littekens buiten het oorspronkelijke wondgebied ontstaan. Afhankelijk van de grootte van de verplaatste huid blijft u enkele dagen in het ziekenhuis. Na de operatie zit er meestal een drain in de wond. Als de drain is verwijderd, mag u voorzichtig douchen. Na het douchen goed droog deppen met een schone handdoek.

 • De aangedane huid wegnemen en aanleggen van negatieve druktherapie De arts heeft ervoor gekozen om na de operatie negatieve druktherapie aan te leggen. Door middel van een apparaat wordt ervoor gezorgd dat er een negatieve druk bij de wond ontstaat waardoor de wond sneller zal genezen. Een enkele keer is het nodig dat een drain in de wond achterblijft, of een blaaskatheter wordt ingebracht. De arts bepaalt wanneer deze verwijderd worden. Na 5 tot 6 dagen het systeem gewisseld/verwijderd. Meestal mag u na deze wissel met ontslag. Er wordt thuiszorg voor u geregeld.

Na de operatie

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer (verkoever) gebracht. Als u pijn heeft of misselijk bent, kunt u dit melden aan de verpleegkundigen. Hier kunt u medicijnen voor krijgen. Wanneer alle controles goed zijn en de pijn en eventuele misselijkheid onder controle zijn, gaat u terug naar de verpleegafdeling. Als u niet misselijk bent en wat heeft gedronken, mag u gewoon eten.

Risico’s en complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. De arts bespreekt van tevoren de risico’s en complicaties met u. Neem contact op met de polikliniek Plastische Chirurgie wanneer:

 • de pijn toeneemt;

 • u koorts krijgt (boven 38,5°C);

 • er zwelling of roodheid rondom de wond ontstaat.

Nazorg

Voor elke manier van opereren is er een ander soort nazorg.

 • De aangedane huid wegnemen en de huid sluiten Wanneer de huid na de operatie weer gesloten is, wordt de wond verbonden met een pleister of absorberend verband. U moet de wond blijven verbinden tot er geen vocht meer uitkomt. Met de wond mag u douchen. U moet na het douchen de wond goed droog deppen met een schone handdoek. Na 2 weken wordt de wond op de polikliniek gecontroleerd. De hechtingen worden dan verwijderd.

 • De aangedane huid wegnemen en de huid openlaten Wanneer de huid na de operatie wordt opengelaten, wordt de wond in overleg met de arts verbonden. Het is belangrijk dat het verband elke dag wordt verwisseld. Soms is het nodig het verband enkele keren per dag te verwisselen. Bij het wisselen is het belangrijk dat de wond eerst wordt uitgespoeld, dit kan onder de douche. De wond moet u vervolgens goed droog deppen met een schone handdoek. De verpleegkundige bespreekt met u hoe u de wond thuis moet verzorgen. De eerste wondcontrole op de polikliniek is na 7 - 14 dagen.

 • De aangedane huid wegnemen en de huid sluiten met een huidtransplantaat Het hangt van de grootte van de operatie af of u op dezelfde dag naar huis mag, of nog enkele dagen in het ziekenhuis moet blijven. Als het transplantaat is vastgezet met behulp van een sponsje, wordt het sponsje na een week verwijderd. U mag dan weer voorzichtig douchen. Soms is het huidtransplantaat vastgezet met behulp van negatieve druktherapie (zie ook kopje 'Aanleggen van de negatieve druk therapie'). De plaats van waar het huidtransplantaat is genomen zal verbonden moeten worden tot deze geen vocht meer afgeeft. Na het verwijderen van het verbandmateriaal, zal de verpleegkundige de wond in overleg met de arts opnieuw verbinden. Dit verband blijft meestal zitten tot het bezoek aan de polikliniek. Het verband mag niet nat worden.

 • De aangedane huid wegnemen en de huid sluiten met verschuivingsplastiek Na de operatie wordt de wond verbonden met een pleister of absorberend verband. U mag gewoon douchen. Het is belangrijk dat u na het douchen de wond goed droogdept met een schone handdoek. De verpleegkundige bespreekt met u hoe u de wond thuis moet verbinden. De eerste wondcontrole op de polikliniek is na 2 weken. De hechtingen worden dan verwijderd.  

Algemene leefregels

 • In het behandelde gebied zult u niet meer kunnen zweten. Dit levert gelukkig geen problemen op.

 • Wij adviseren u de eerste 4 weken niet in bad of naar de sauna te gaan.

 • U mag pas deodorant gebruiken wanneer de wond volledig genezen is.

 • Wanneer u weer mag tillen en autorijden, hangt af van de wondgenezing en de gebruikte operatietechniek. U kunt dit vragen bij controlebezoeken bij de plastisch chirurg.

 • Wanneer u weer lichaamsoefeningen mag doen, hangt af van hoe snel de wond geneest. U kunt dit vragen bij het eerste controlebezoek bij de plastische chirurg.

 • Hidradenitis is een chronische ziekte. Mensen die een chronische ziekte hebben, lopen een groter risico depressief te worden. U heeft dan bijvoorbeeld last van somberheid, vermoeidheid of verlies van energie, slaapstoornissen, verminderde interesse in activiteiten, verminderde eetlust, minderwaardigheidsgevoel, schuldgevoelens, negatief zelfbeeld. Mocht dit enige tijd aanhouden, dan adviseren wij u om naar de huisarts te gaan.

Patiëntenvereniging

Voor vragen of contact met lotgenoten kunt u terecht bij de patiëntenvereniging. Heeft u interesse? Dan kunt u kijken op www.hidradenitis.nl.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringpas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts etc.) gewijzigd, meldt u dit bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie. De medewerkers van de polikliniek kunnen veel vragen beantwoorden. Zo nodig leggen zij uw vraag voor aan de plastisch chirurg. U wordt dan teruggebeld. Mist u informatie dan horen wij dat graag. Heeft u vragen over declaraties van Alrijne Ziekenhuis, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Facturatie, via 071 517 8180 (behandeling in Leiden) of 071 517 8181 (behandeling in Leiderdorp).

Bereikbaarheid polikliniek Plastische Chirurgie

De polikliniek Plastische Chirurgie locatie Leiden heeft routenummer 15 en is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 t/m 16.30 uur telefonisch bereikbaar via 071 517 8575. De polikliniek Plastische Chirurgie locatie Leiderdorp heeft routenummer 141 en is van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur telefonisch te bereiken via 071 582 8061. De polikliniek Plastische Chirurgie locatie Alphen aan den Rijn heeft routenummer 33 en is van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur telefonisch te bereiken via 071 582 8061. De Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantoortijden telefonisch te bereiken via 071 582 8905. Tijdens kantooruren staan de medewerkers van onze polikliniek u graag te woord.