Afdelingen & Specialismen

Als u op onze afdeling wordt opgenomen, vragen wij naar uw identiteitsbewijs. Als gevolg van de Wet op het Burgerservicenummer in de zorg (W-BSN-z) moet iedereen die medische zorg ontvangt zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs.

Wat is een geldig identiteitsbewijs?

U kunt zich identificeren met een

geldig

paspoort, Nederlands rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart. Dit is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Burgerservicenummer (BSN)

Op het identiteitsbewijs staat het unieke burgerservicenummer (BSN). Erkende zorgverleners zijn verplicht het BSN vast te leggen in de administratie.

Kunt u geen geldig identiteitsbewijs/zorgpas tonen?

Zonder geldig identiteitsbewijs en zorgpas kan het ziekenhuis de kosten van uw behandeling niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u geen identiteitsbewijs/zorgpas bij u heeft, vragen wij aan uw eerste contactpersoon deze thuis voor u op te halen zodat u zich alsnog kunt legitimeren.

Polibezoek

Wanneer u een afspraak heeft op een polikliniek in Alrijne Ziekenhuis, bent u verplicht om u daar opnieuw te identificeren met een geldig identiteitsbewijs en zorgpas.

Achtergronden van de identificatieplicht

BurgerServiceNummer (BSN) op identiteitsbewijs

Op uw identiteitsbewijs staat uw unieke burgerservicenummer (BSN). Erkende zorgverleners zijn verplicht het BSN te gebruiken. Dat betekent dat zorgverleners zoals huisarts, tandarts, apotheek, ziekenhuis of zorgverzekeraar het BSN vastleggen in hun administratie en gebruiken bij het uitwisselen van gegevens met andere zorgverleners. Zorgverleners moeten controleren of de patiƫnt degene is die hoort bij het BSN voordat ze het BSN mogen gebruiken in hun administratie. Sinds 1 juni 2009 bent u daarom wettelijk verplicht bij ieder gebruik van de zorg een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) te tonen.

Zorgpas

In Nederland is iedereen verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. De meeste zorgverzekeraars verstrekken bij inschrijving voor een zorgverzekering aan iedere verzekerde een persoonsgebonden zorgpas.

Zorgpasfraude

Een probleem in de zorg is de zorgpasfraude. Een onverzekerde die gebruik maakt van een zorgpas van een ander, maakt misbruik van een zorgverzekering. Hij of zij betaalt immers geen premie. Het invoeren van de identificatieplicht in de zorg is ingevoerd om zorgpasfraude tegen te gaan.

Medische fouten als gevolg van zorgpasfraude

Zorgpasfraude kan de kans op medische fouten in de hand werken. U wordt namelijk aangezien voor iemand anders, met een ander medisch dossier. Het gevaar daarvan is dat bestaande behandelingen of medicijnvoorschriften en de gemaakte nieuwe afspraken niet samengaan, wat ernstige gevolgen voor de gezondheid kan hebben.

Tot slot

Heeft u nog vragen over bovenstaande dan kunt u contact opnemen met de hulpverlener bij wie u onder behandeling bent.