Afdelingen & Specialismen

Binnenkort krijgt u een inwendige eventrecorder (IER) geïmplanteerd. Een IER is een apparaat dat uw hartritme continu analyseert en waar nodig registreert. Voor de implantatie wordt u verwacht op de afdeling cardiologie in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp.


Waarom wordt een IER geïmplanteerd?

U heeft de afgelopen tijd soms klachten gehad, zoals duizeligheid of wegraking, waarvan de oorzaak nog niet precies bekend is. Daarom is het nodig om het hartritme over een langere termijn in de gaten te houden, een hartfilmpje (ECG) te kunnen registreren wanneer u klachten heeft en vast te leggen wanneer een hartritmestoornis optreedt (met of zonder klachten).Voorbereiding

 • Bent u onder controle bij de trombosedienst, dan volgt u de instructies uit de bijgevoegde brief.
 • Krijgt u het onderzoek in de

  ochtend

  ? Dan mag u een licht ontbijt nemen: een beschuit of boterham en een glas drinken.
 • Krijgt u het onderzoek in de

  middag

  ? Dan mag u gewoon ontbijten en een lichte lunch nemen.
 • Wij verzoeken u eventuele nagellak te verwijderen voor het onderzoek.
 • Tot slot verzoeken wij u om sieraden (inclusief de trouwring) thuis te laten.

De procedure

U meldt zich op de afgesproken tijd in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp op verpleegafdeling Cardiologie A3, derde etage, routenummer 340. Het onderzoek vindt bij voorkeur in de ochtend plaats. Het precieze tijdstip is vaak niet bekend. Dit is afhankelijk van het onderzoek dat voor u in de hartkatheterisatiekamer plaatsvindt en soms is er een spoedonderzoek dat voorgaat.
U wordt ontvangen door de verpleegkundige die u zal vragen om een operatiejasje aan te trekken en daarna zal ze u begeleiden naar de hartkatheterisatiekamer waar de ingreep zal plaatsvinden.
Hier wordt u verzocht om het bovenlichaam te ontbloten. Vervolgens gaat u op de onderzoekstafel liggen. Het gebied waar de IER wordt geplaatst, wordt gedesinfecteerd en u wordt afgedekt met steriele doeken.
De ingreep vindt plaats onder plaatselijke verdoving. De IER wordt, via een klein sneetje onder de huid aangebracht. Na de plaatsing wordt de huid gehecht met oplosbaar hechtdraad en met een pleister afgedekt. Ook kan het zijn dat de cardioloog de huid lijmt. U krijgt dan geen wondpleister. Dit is van de situatie afhankelijk.
Nadat u zich weer heeft aangekleed, wordt u teruggebracht naar de afdeling. Hier legt de pacemakertechnicus u de werking van het apparaat uit.

Na de implantatie

Ongeveer een half uur na de ingreep wordt de wond gecontroleerd en mag u weer naar huis.
 • Als u een pleister heeft gekregen, moet de pleister zeven tot tien dagen op de wond blijven zitten. Indien de pleister tussendoor vuil wordt, mag u deze voorzichtig vervangen.
 • Als de wond is gelijmd, moet deze minimaal 3 dagen droog blijven.
U krijgt een afspraak mee voor wondcontrole en voor de eerste controle van het apparaat.

Hoe werkt de IER?

 • Automatische opslag: Wanneer de IER uw hartritmestoornissen registreert slaat de IER het hartfilmpje (ECG) automatisch op. Ook als u op dat moment geen klachten heeft zullen de ritmestoornissen worden geregistreerd.
 • Patiënt geactiveerde opslag: Het ECG kan ook opgeslagen worden als u klachten heeft. In dat geval moet u de meegeleverde activator gebruiken. Deze activator moet u dag en nacht binnen handbereik houden.

De activator

Hoe gebruikt u de activator?
Om een ECG op te slaan als u klachten heeft, gebruikt u de activator. Dit doet u als volgt: Druk op de grijze symptomenknop en leg de activator op uw borst boven op de IER. De activator laat een korte pieptoon horen en een lampje gaat groen knipperen. De IER registreert nu uw hartritme.
U heeft alle tijd om te drukken. Het ECG wordt namelijk zes minuten voorafgaand aan het moment dat u drukt en één minuut erna opgeslagen in de IER.

Het is verstandig dat ook een partner of huisgenoot weet hoe de activator werkt. Als u zelf niet in staat bent de activator te gebruiken tijdens klachten (bijvoorbeeld flauwvallen), kan hij of zij dat doen.

Wanneer gebruikt u de activator?

Gebruik de activator alleen als u klachten heeft zoals hartkloppingen, duizeligheid of flauwvallen. Zorg ervoor dat u de activator altijd bij u heeft, zodat u hem kunt gebruiken als het nodig is. Ook nadat de klachten voorbij zijn, kunt u de IER nog binnen zes minuten activeren. De IER kijkt zes minuten terug in de tijd.

Wat moet u doen als u de activator heeft gebruikt?

Het ECG blijft opgeslagen tot deze is uitgelezen. Er kunnen maximaal 4 door u geactiveerde ECG’s opgeslagen worden.
Wanneer u de activator heeft gebruikt, kunt u het navolgende nummer bellen om een afspraak te maken voor uitlezing van de IER. Dit hoeft niet meteen, want de IER ‘onthoudt’ de gegevens van de laatste vier activaties met de activator totdat deze zijn uitgelezen.

Uitlezen IER: telefoonnummer 071 582 8043 (maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur).

Controle van de IER

Mogelijk heeft u langere tijd geen klachten. Omdat de IER automatisch ritmestoornissen opslaat, zal de pacemakertechnicus bij u ongeveer om de drie maanden (afhankelijk van de bevindingen) een controle uitvoeren. U krijgt hiervoor een afspraak mee.


Tot slot

Wat neemt u mee?
 • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
 • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust. De arts of een andere medewerker wil ze graag beantwoorden. Bij verhindering graag tijdig afzeggen.

Bereikbaarheid afdeling Cardiologie

Polikliniek Cardiologie
Leiden: routenummer 42
Leiderdorp: routenummer 105
Alphen aan den Rijn: routenummer 50

Telefonische bereikbaarheid (Leiden/Leiderdorp/Alphen aan den Rijn): 071 582 8043Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.00 uur en van 13.30 - 15.30 uur.
 • Verpleegafdeling Cardiologie A3, locatie Leiderdorp (330): 071 582 8076
 • Dagbehandeling Cardiologie A3, locatie Leiderdorp (340): 071 582 8076
 • Afdeling Hartbewaking (CCU), locatie Leiderdorp (370): 071 582 8075
 • Afdeling Eerste Hart Hulp (EHH), locatie Leiderdorp (370): 071 582 8075