Afdelingen & Specialismen

De uroloog heeft met u gesproken over het plaatsen van een dubbel J katheter. U heeft uitleg gekregen over de behandeling, de mogelijkheden, de gevolgen en de risico’s. Om de ingreep zo goed mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat u de adviezen van de uroloog goed opvolgt, en deze folder goed leest.


Locatie

Deze ingreep vindt plaats op onderstaande locaties van Alrijne Ziekenhuis:


 • locatie Leiden
 • locatie Leiderdorp
De uroloog zal, in samenspraak met de anesthesioloog, bepalen op welke locatie de ingreep zal plaatsvinden.

Indicatie

De nieren produceren urine. De urine loopt via de urineleiders af naar de blaas. Soms kunnen de nieren de urine niet goed afvoeren. Dit kan komen doordat er iets in de weg zit, bijvoorbeeld een niersteen of door een vernauwing in de urineleider. De uroloog heeft u uitgelegd wat bij u de oorzaak is.
Om er toch voor te zorgen dat de urine vanuit de nier naar de blaas kan, wil de uroloog bij u een dubbel J katheter plaatsen.

Een dubbel J katheter is een dunne holle katheter (slangetje) met aan beide zijden een krul. In deze krullen zitten gaatjes waar de urine doorheen kan lopen. Eén krul komt in de nier te liggen, de andere krul ligt in de blaas. De katheter wordt via de plasbuis en de blaas in de nier geplaatst (de ene krul), de andere zijde (krul) blijft in de blaas.
Afhankelijk van de reden waarom bij u de katheter is geplaatst, wordt bekeken en besproken hoe lang de katheter blijft zitten. Dit kan enkele weken zijn, maar ook enkele maanden.

Voorbereiding op de ingreep (gepland of spoed)

Geplande opname

Als de ingreep van tevoren gepland wordt, dan wordt u aangemeld bij het Opnamebureau. Dit bureau regelt alles rondom de opname in het ziekenhuis. U krijgt een afspraak voor het preoperatief spreekuur (POS).

Preoperatief spreekuur

Tijdens deze afspraak worden alle gegevens verzameld. Ook worden de ingreep en de verdoving met u besproken. Om u goed voor te bereiden op deze afspraak krijgt u een vragenlijst. Wij vragen u deze alvast in te vullen en mee te nemen naar uw afspraak.

Bloedverdunnende medicijnen

Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet u vaak voor de ingreep hiermee stoppen.
U hoort dit van de anesthesioloog of de uroloog.

Operatie datum (bij geplande ingreep)

U ontvangt per post een brief met de operatiedatum. Een werkdag van tevoren belt u het telefoonnummer uit de begeleidende brief. Dan hoort u op welk tijdstip u in het ziekenhuis wordt verwacht en op welke afdeling.

Opnameduur

U wordt 1 dag in het ziekenhuis opgenomen.

In geval van een spoedopname

Soms bent u al opgenomen en wordt er een spoedingreep gedaan gedurende de opname. Bovenstaande informatie is dan voor u niet van toepassing.
Tijdens de opname wordt in overleg met de anesthesioloog en de uroloog uw gegevens verzameld.

De ingreep

De ingreep vindt meestal plaats onder regionale verdoving (ruggenprik). U bent dan wel bij bewustzijn, maar u voelt geen pijn. Een algehele verdoving (narcose) is ook mogelijk. De anesthesioloog bespreekt met u de uiteindelijke keuze voor een verdovingstechniek.

In de operatiekamer ligt u op uw rug. Nadat u bent verdoofd (met of zonder een roesje) worden uw benen in beensteunen geplaatst. De uroloog schuift dan een holle buis in uw plasbuis tot in de blaas. Via deze buis kan de uroloog de dubbel J katheter inbrengen.
Op de operatiekamer wordt de ligging van de katheter met behulp van röntgenstraling gecontroleerd.

Duur van de ingreep

De ingreep duurt 15-30 minuten.

Weer naar huis

Heeft u voor uw opname bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dan hoort u bij ontslag wanneer u hiermee weer kunt starten. Afhankelijk van de reden van de plaatsing van de dubbel J katheter, krijgt u een afspraak voor controle op de polikliniek.

Als de dubbel J katheter voor langere tijd nodig is, zal er drie maanden na het plaatsen van de katheter een controleafspraak plaatsvinden. Tijdens deze afspraak wordt ook een röntgenfoto of echografie gemaakt, om te controleren of de katheter nog op zijn plek zit en er nog sprake is van stuwing van de nier.

Adviezen voor thuis

Plasdrang

De krul in de blaas kan tijdelijk meer drang tot plassen veroorzaken of een branderig gevoel geven. Tijdens het plassen kan er wat urine door de katheter naar de nier teruglopen. Dit kan een naar gevoel geven in de nierstreek. Soms helpt paracetamol om de irritatie te verminderen. Indien dit niet genoeg helpt, dan kunt u aan uw uroloog om andere medicatie vragen (medicijnen die helpen tegen de plasaandrang).

Bloedverlies

Er kan ook bloed in de urine zitten. U hoeft zich hierover niet ongerust te maken, het is niet gevaarlijk. Geleidelijk neemt de hoeveelheid bloed in de urine af.

Voldoende drinken

Het is belangrijk dat u na de ingreep veel drinkt. De blaas en urinewegen worden dan schoongespoeld.

Risico’s en complicaties

 • Kort na de behandeling kunt u een paar dagen ongewild urine verliezen. U krijgt zo nodig opvangmateriaal mee naar huis. Deze klacht verdwijnt meestal vanzelf.
 • Er kan de eerste twee weken bloed bij de urine zitten. Dit wordt langzaam minder.
 • Als de urineleider helemaal dicht zit, lukt het soms niet om de dubbel J katheter te plaatsen. De uroloog bespreekt dan met u wat er verder moet gebeuren.
 • De urineleider kan door het inbrengen van de katheter beschadigd raken, waardoor er een gaatje kan ontstaan. Er lekt dan urine in de buikholte. Dit gebeurt heel zelden. De urine kan met de dubbel J katheter goed worden afgevoerd. Doordat de urine continu door de dubbel J katheter wordt afgevoerd, trekt het gaatje meestal vanzelf weer dicht.

Contact opnemen met het ziekenhuis

In de volgende situaties neemt u contact op met het ziekenhuis:
 • als het bloedverlies erger wordt of u plast stolsels;
 • als u helemaal niet meer kunt plassen;
 • als u koorts heeft, boven de 38,5 ºC;
 • als u hevige brandende pijn heeft bij het plassen of de plasdrang neemt toe;
 • als u last krijgt van pijn in uw nierstreek.
Op werkdagen kunt u tussen 08.00 - 17.00 uur bellen met de polikliniek Urologie:
 • Leiderdorp, telefoonnummer 071 582 8060;
 • Leiden, telefoonnummer 071 517 8244.
In de avond en tijdens het weekend kunt u contact opnemen met verpleegafdeling B2 - Urologie:
telefoonnummer 071 582 9019.

Verwijderen van de katheter

Het verwijderen van de katheter vindt plaats op de polikliniek Urologie. Dit gebeurt door middel van een cystoscopie. Voor meer informatie zie folder Blaasonderzoek (www.alrijne.nl).
Het verwijderen van de katheter kan wat pijnlijk zijn en wat bloedverlies geven. Belangrijk is dat u voldoende blijft drinken om het bloedverlies en eventuele irritatie te verminderen.

Tot slot

Deze folder is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw uroloog. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, of wilt u meer informatie, dan kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek Urologie. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op te schrijven.

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringpas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Alrijne ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Het is mogelijk dat een gesprek, onderzoek of behandeling (gedeeltelijk) wordt gedaan door een uroloog in opleiding, een basisarts of een arts in opleiding.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek Urologie.

De polikliniek Urologie Alrijne Ziekenhuis Leiden is op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via nummer 071 517 8244.

De polikliniek Urologie in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via nummer 071 582 8060.

De polikliniek Urologie in Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn is op dagen dat wij spreekuur hebben tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via 0172 467 060.

Buiten deze uren en dagen wordt u automatisch doorverbonden met de locatie Leiderdorp of met het antwoordapparaat, waarop wordt verteld hoe u de uroloog bij spoedgevallen kunt bereiken.

De verpleegafdeling Urologie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is te bereiken via 071 582 9019.