Afdelingen & Specialismen

U krijgt een dubbel J katheter. Dit is een dun slangetje dat met 1 kant in de nier ligt en met 1 kant in de blaas.Er is u verteld over de behandeling, de mogelijkheden, de gevolgen en de risico’s. Het is belangrijk dat u de adviezen van de uroloog goed opvolgt. Lees ook deze folder goed door.


In het kort
 • De urine loopt niet goed vanuit de nieren in de blaas.

 • Daarom krijgt u een dubbel J katheter: deze ligt met 1 kant in de nier en met de andere kant in de blaas.

 • De ingreep vindt plaats op de operatiekamer, de verdoving is meestal een ruggenprik.

 • De ingreep gaat via de plasbuis en duurt 15 - 30 minuten.

 • Na de ingreep:

  • kunt u het gevoel hebben dat u moet plassen;

  • kunt u nog wat bloed verlies hebben;

  • moet u genoeg drinken.

 • Problemen? Lees de informatie in deze folder en/of bel met de polikliniek Urologie.

Locatie

Deze ingreep vindt plaats in Alrijne Leiden of in Alrijne Leiderdorp.
U hoort van de uroloog waar de ingreep plaatsvindt.

Waarom een dubbel J katheter ?

De nieren maken urine (= plas). De urine loopt via de urineleiders de blaas in.
Soms loopt de urine niet goed vanuit de nieren in de blaas. Dit kan komen doordat er iets in de weg zit, een verstopping. Dan kan de urine ook niet goed uit de nier stromen. De nier werkt dan minder goed.
De verstopping kan komen door:
 • een niersteen of
 • de urineleider is op 1 plek smaller geworden.
De uroloog heeft uitgelegd wat bij u de oorzaak is.
Om ervoor te zorgen dat de urine vanuit de nier naar de blaas kan, wil de uroloog bij u een dubbel J katheter plaatsen.

dubbel j


Een dubbel J katheter heeft aan beide uiteinden een krul. In de krul zitten gaatjes waar de urine doorheen kan lopen.
De ene krul komt in de nier te liggen, de andere krul in de blaas.
Een krul van de katheter wordt via de plasbuis en de blaas in de nier geschoven. De andere blijft in de blaas liggen.
Deze katheter kan een paar weken nodig zijn, maar soms ook enkele maanden blijven zitten. Dat ligt aan waarom u de katheter krijgt.

Voorbereiding op de ingreep

Als u van tevoren weet dat u de katheter krijgt


U wordt 1 dag opgenomen op de verpleegafdeling.

Als de ingreep van tevoren gepland wordt, melden wij u aan bij het Opnamebureau. Dit bureau regelt alles rondom de opname in het ziekenhuis.
U krijgt een afspraak voor het preoperatief spreekuur (POS) van de anesthesioloog. Dit is de arts die u verdooft.

Preoperatief spreekuur
Tijdens deze afspraak worden alle gegevens verzameld die nodig zijn voor de verdoving en de ingreep. Ook worden de ingreep en de verdoving met u besproken.
Om u goed voor te bereiden op deze afspraak krijgt u een vragenlijst. Wilt u deze alvast invullen en meenemen naar uw afspraak?

Bloed-verdunnende medicijnen
Als u bloed-verdunnende medicijnen gebruikt, moet u vaak voor de ingreep hiermee stoppen.
U hoort dit van de anesthesioloog of de uroloog.

Operatie-datum
U krijgt per post een brief met de operatiedatum.
Een werkdag van tevoren belt u het telefoonnummer dat in de brief staat. Dan hoort u hoe laat u in het ziekenhuis moet zijn en op welke afdeling.

Als u met spoed wordt opgenomen

Soms bent u al opgenomen en krijgt u een spoedingreep. Dan is de informatie die hierboven staat, niet voor u bedoeld.
Maar ook dan worden alle gegevens verzameld die nodig zijn voor de verdoving en de ingreep.

Het plaatsen van de dubbel J katheter

De ingreep vindt meestal plaats met een verdoving via een ruggenprik. Uw onderlijf is dan verdoofd.
U bent wakker tijdens de ingreep, maar u voelt geen pijn. Eventueel kunt u een roesje krijgen zodat u een beetje slaapt.
Een algehele verdoving (narcose) kan ook. De anesthesioloog bespreekt met u welke verdoving u kunt krijgen.

In de operatiekamer ligt u op uw rug.
Nadat u bent verdoofd, worden uw benen in beensteunen gelegd.
De uroloog schuift een holle buis in uw plasbuis tot in de blaas. Via deze buis schuift de uroloog de dubbel J katheter in de blaas.
Op de operatiekamer wordt met behulp van een röntgenfoto gecontroleerd of de katheter goed ligt.

Hoe lang duurt de ingreep?

De ingreep duurt 15 - 30 minuten.

Weer naar huis

Gebruikte u voor uw opname bloed-verdunnende medicijnen? Dan hoort u als u naar huis gaat wanneer u hiermee weer kunt starten.
Het kan zijn dat u nog een afspraak voor controle krijgt op de polikliniek. Dat hangt ervan af waarom u een dubbel J katheter kreeg.

Is de dubbel J katheter voor langere tijd nodig? Dan krijgt u na 3 maanden een controle-afspraak.
Tijdens deze afspraak wordt ook een röntgenfoto of echografie gemaakt. Dit is om te controleren of de katheter nog op zijn plek zit. En om te kijken hoe het met de nier gaat.

Adviezen voor thuis

Gevoel van moeten plassen

 • Door de krul in de blaas kunt u vaker het gevoel hebben dat u moet plassen.
 • De katheter kan soms ook een branderig gevoel geven.
 • Tijdens het plassen kan er wat urine door het slangetje naar de nier teruglopen. Dit kan een naar gevoel geven in de nierstreek.
Soms helpt paracetamol tegen deze klachten. Als dit niet genoeg helpt, dan kunt u aan de uroloog andere medicijnen te vragen die helpen tegen het gevoel om te moeten plassen.

Bloedverlies

Er kan ook bloed in de urine zitten. U hoeft zich hierover niet ongerust te maken, het is niet gevaarlijk. Dit wordt na een paar dagen minder.

Genoeg drinken

Het is belangrijk dat u na de ingreep veel drinkt. Ongeveer elk uur een groot glas water. De blaas en urinewegen worden dan schoongespoeld.

Problemen na de ingreep

 • Kort na de behandeling kunt u nog een paar dagen zo maar wat urine verliezen. Dit gaat meestal vanzelf weer over. Als het nodig is, krijgt u opvangmateriaal mee naar huis.
 • Er kan de eerste 2 weken bloed bij de urine zitten. Dit wordt langzaam minder.
 • Als de urineleider helemaal dicht zit, lukt het soms niet om het dubbel J katheter in te brengen. De uroloog bespreekt dan met u wat er verder moet gebeuren.
 • De urineleider kan door het inbrengen van het slangetje beschadigen: er kan een gaatje ontstaan. Er lekt dan urine in de buikholte. Dit gebeurt heel soms. De urine kan met het dubbel J katheter goed naar de blaas lopen. Hierdoor gaat het gaatje meestal vanzelf weer dicht.

Bellen met het ziekenhuis

Bel met het ziekenhuis:
 • als het bloedverlies erger wordt of als u bloedstolsels plast;
 • als u helemaal niet meer kunt plassen;
 • als u koorts heeft, boven de 38,5 ºC;
 • als u erge brandende pijn heeft bij het plassen of als u steeds vaker het gevoel hebt dat u moet plassen;
 • als u boven in uw rug pijn krijgt (dus in uw nierstreek).
Op werkdagen kunt u tussen 08.30 - 12.00 uur en 13.30 - 15.30 uur bellen met de polikliniek Urologie: telefoonnummer 071 582 8060.

In de avond en tijdens het weekend kunt u bellen met verpleegafdeling B2 - Urologie:
telefoonnummer 071 582 9019.

Verwijderen van het dubbel J slangetje

 • Het verwijderen van het slangetje vindt plaats op de polikliniek Urologie. Dit gebeurt door middel van een blaasonderzoek (cystoscopie).
  Meer informatie vindt u in de folder 'Blaasonderzoek' (www.alrijne.nl).
 • Het verwijderen van het slangetje kan een beetje pijn doen en wat bloeden.
 • Het is belangrijk dat u genoeg drinkt. Dan worden het bloedverlies en eventuele irritatie minder.

Tot slot

Wat neemt u mee?
 • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
 • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Alrijne ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Het is mogelijk dat een gesprek, onderzoek of behandeling (gedeeltelijk) wordt gedaan door een uroloog in opleiding, een basisarts of een arts in opleiding.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek Urologie.

De polikliniek Urologie (alle locaties) is op werkdagen tussen 08.30 - 12.00 uur en tussen 13.30 - 15.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 582 8060.

Buiten deze uren en dagen wordt u automatisch doorverbonden met het antwoordapparaat. Dan hoort u hoe u de uroloog bij spoedgevallen kunt bereiken.

De verpleegafdeling Urologie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is te bereiken via 071 582 9019.