Afdelingen & Specialismen

U heeft een verwijzing voor een afspraak op de polikliniek Dermatologie van Alrijne Ziekenhuis. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op de polikliniek Dermatologie. Om uw afspraak zo goed mogelijk te laten verlopen, raden we u aan deze informatie goed te lezen.


Telefonisch een afspraak maken

U kunt na verwijzing telefonisch een afspraak maken op onze polikliniek. Het is mogelijk dat u een verwijzing heeft via het digitale verwijssysteem ‘ZorgDomein’. In dat geval vragen wij u een dag na het bezoek aan uw huisarts te bellen voor een afspraak. Als u in het verleden onder behandeling bent geweest op onze polikliniek, dan is het verstandig om bij dezelfde arts een afspraak te maken.Melden

U meldt zich bij de balie van onze polikliniek, zodat wij u kunnen registeren. Om die reden vragen wij u uw verzekeringsbewijs en identiteitsbewijs gereed houden. U bent in ons ziekenhuis verplicht u bij elk bezoek te identificeren met een geldig identiteitsbewijs.De artsen streven ernaar u op het tijdstip van uw afspraak binnen te roepen. Door onverwachte zaken kan het spreekuur wel eens uitlopen. Wij vragen hiervoor uw begrip.Inzet leerlingen / stagiairs

Binnen ons team zijn ook medewerkers in opleiding werkzaam. Zij mogen diverse handelingen zelfstandig uitvoeren, maar werken altijd onder begeleiding van een gediplomeerd beroepsbeoefenaar.De afspraak

Tijdens de eerste afspraak stelt uw arts u vragen over uw huidprobleem. Ook vraagt uw arts u naar uw medicijngebruik. Bij uw apotheek kunt u een lijst laten printen van alle medicijnen die u gebruikt. Wilt u deze lijst meenemen naar de afspraak?Kleding uitdoen voor het onderzoek

Na het gesprek zal uw arts uw huid bekijken. Zo nodig wordt u gevraagd voor dit lichamelijk onderzoek uw kleding uit te doen. Uw ondergoed kunt u meestal aanhouden. Ook tijdens een herhalingsafspraak kan uw arts u vragen of u zich deels wilt ontkleden. Zo krijgt uw arts een indruk van het effect van de voorgeschreven behandeling. Tijdens elke nacontrole van huidkanker wordt u ook gevraagd zich te ontkleden. Uw arts wil namelijk uw hele huid bekijken en niet alleen het behandelde gebied. U kunt hierbij uw ondergoed aanhouden.Vervolgafspraak

Als uw arts en u besluiten over te gaan tot een behandeling of ingreep, dan moet u hiervoor meestal een vervolgafspraak maken. De tijdsduur van de nieuwe afspraak is afhankelijk van het type behandeling. De assistente maakt de vervolgafspraak met u in de behandelkamer, of zij verwijst u naar de balie.

Andere (vervolg)afspraken

Spoedafspraak

Als u met spoed een afspraak wilt met uw dermatoloog, dan kan dit alleen na telefonisch overleg met één van de baliemedewerkers. Het is niet mogelijk dat uw arts u zonder afspraak direct ontvangt of te woord staat. De baliemedewerker probeert om zo snel mogelijk een afspraak voor u te maken.Belafspraak voor uitslagen van onderzoek

Uitslagen van bloed, kweken of pathologisch-anatomisch onderzoek (laboratoriumonderzoek van een stukje huid) kan uw dermatoloog telefonisch met u bespreken . U kunt hiervoor een belafspraak maken. Belafspraken zijn alleen bedoeld om uitslagen mee te delen. Als u vragen heeft over uw huidaandoening, dan kunt u deze het beste stellen tijdens een (vervolg)afspraak of via de assistente. Uw dermatoloog kan ook met u afspreken u alleen indien nodig te bellen. Dit betekent dat hij/zij alleen bij afwijkende uitslagen contact met u opneemt. Wordt u niet gebeld, dan is alles in orde.Verwijzing

Eerste bezoek

Voor uw eerste bezoek aan onze polikliniek heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Neem deze verwijsbrief mee naar de eerste afspraak. Zonder deze verwijzing kan de afspraak niet doorgaan. Patiënten die zijn doorverwezen via het digitale verwijssysteem hebben geen verwijsbrief nodig. Neemt u in dat geval wel uw afspraakbrief mee.Verwijzing naar een andere specialist

Als uw dermatoloog u doorverwijst naar een andere specialist, dan zal de baliemedewerker een afspraak voor u maken. U krijgt hiervoor een verwijzing mee. In deze verwijsbrief schrijft de dermatoloog de reden waarom u doorverwezen wordt naar deze specialist.Verwijzing bij nieuwe klacht

Als u voor een nieuwe klacht (naast de bestaande klacht) onder behandeling wilt komen van uw dermatoloog, heeft u hiervoor eerst toestemming én een nieuwe verwijsbrief van uw huisarts nodig.Herhaalrecept aanvragen

Als u een herhaalrecept wilt aanvragen, is dit alleen mogelijk als u nog onder controle bent van uw dermatoloog. In sommige gevallen zal de assistente u adviseren een afspraak te maken bij uw arts. Indien de behandeling bij de dermatoloog is afgesloten, dan adviseren wij u voor herhaalrecepten contact op te nemen met uw huisarts.Verhindering

Mocht u verhinderd zijn, wilt u dit dan tijdig doorgeven aan de polikliniek Dermatologie. Het telefoonnummer vindt u aan het eind van deze folder. Als u niet tijdig afbelt, zijn wij genoodzaakt de tijd die voor u is gereserveerd in rekening te brengen. U ontvangt hiervoor een nota van het ziekenhuis.

Tot slot

Wat neemt u mee?

  • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
  • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Bereikbaarheid polikliniek Dermatologie

De polikliniek Dermatologie is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8.30 - 12.00 uur en van 13.30 - 15.30 uur via telefoonnummer 071 582 8049 (alle locaties).

De polikliniek Dermatologie Alrijne Leiden heeft routenummer 31.
De polikliniek Dermatologie Alrijne Leiderdorp heeft routenummer 102.
De polikliniek Dermatologie Alrijne Alphen aan den Rijn heeft routenummer 20/22.

U kunt ook terecht in onze locaties in Katwijk (De Coepel) en Sassenheim (SassemBourg).
Kijkt u voor de exacte bezoek- en bereikbaarheidstijden van alle locaties op www.alrijne.nl specialisme dermatologie.

Buiten de openingstijden van de polikliniek kunt u bij dringende vragen contact opnemen met de dienstdoende huisarts.