Afdelingen & Specialismen

Binnenkort ondergaat u een (poli)klinisch(e) onderzoek of behandeling in Alrijne Ziekenhuis. Uw behandelend arts heeft voorgesteld om dit onderzoek/deze behandeling te laten plaatsvinden terwijl uw bewustzijn door middel van toediening van medicatie is verlaagd. Met behulp van deze sedatie kunt u zich beter ontspannen, waardoor de arts het onderzoek of de behandeling beter kan uitvoeren. Voor de sedatie wordt gebruik gemaakt van sterke en kortwerkende middelen, die zeer effectief werken.

Ons team

De sedatie wordt uitgevoerd door één van de Sedatie Praktijk Specialisten (SPS), die uw veiligheid en comfort bewaakt tijdens het onderzoek of de behandeling.

Wat is sedatie?

Sedatie betekent letterlijk het verlagen van het bewustzijn. Dit zorgt ervoor dat u een onplezierig of pijnlijk onderzoek beter kunt verdragen. U ervaart op deze manier minder ongemak, pijn, stress en angst. Er worden bij sedatie twee soorten medicijnen toegediend via een klein infuusnaaldje in een ader van uw hand of arm. In de meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van geneesmiddelen om het bewustzijn te verlagen (het sedativum), en geneesmiddelen om pijn te verminderen (het analgeticum).

De effecten van sedatie

Het toedienen van sedatie en/of pijnstilling heeft de volgende effecten op uw lichaam:

 • Het bewustzijn wordt verminderd door het sedativum: u wordt slaperig. U maakt het daardoor niet geheel bewust mee. Soms bent u na afloop zelfs al vergeten wat er is gebeurd.

 • De pijnprikkel wordt zo nodig onderdrukt door de pijnstiller (het analgeticum): u voelt minder of geen pijn.

 • Uw reflexen, zoals ademen en slikken blijven intact. U bent in principe wekbaar; dit kunt u vergelijken met slapen. U bent dus niet onder narcose.

 • U kunt misselijk worden. Dit is een bijwerking van verschillende medicijnen, zoals sommige pijnstillers.

Aanmelding

Uw behandelend arts bespreekt met u de mogelijkheid om het onderzoek onder sedatie uit te voeren. Gaat u hiermee akkoord, dan meldt uw arts u hiervoor aan bij het sedatieteam.

Medicatiegebruik

Omdat medicijnen elkaar kunnen beïnvloeden, is het voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u normaal gesproken gebruikt. Op de dag van uw screeningsafspraak op de polikliniek Anesthesiologie, is er tevens een afspraak met een medewerker van de apotheek om uw medicatie in de computer in te voeren.

Screening

De sedatiespecialist neemt uw medisch dossier door en zal u tijdens het bezoek uitleggen wat de procedure zal zijn. Ook neemt hij/zij enige vragen met u door die van belang zijn voor de sedatie. Uw bloeddruk en hartslag worden gemeten. Bent u 60 jaar of ouder, dan wordt ook een ECG gemaakt. Zijn er veranderingen in uw gezondheid opgetreden tussen het moment van het gesprek met de sedatiespecialist en de dag van het onderzoek? Geef dit dan door aan de polikliniek van uw behandelend arts.

Voorbereiding op de dag van het onderzoek

Voor de voorbereiding op het onderzoek verwijzen wij u naar de folder van het onderzoek dat u ondergaat. Aanvullend op die informatie is het voor de sedatie van belang dat:

 • u geen plasmedicatie inneemt op de dag van het onderzoek;

 • u nuchter bent; volgens afspraak met uw behandelend specialist;

 • u zo nodig een uur voor de start van het onderzoek uw premedicatie (waarvan u een recept van uw behandelend arts heeft gekregen) inneemt;

 • u geen make-up op heeft en geen nagellak op uw nagels heeft. Voor uw veiligheid is het noodzakelijk dat de sedatiespecialist de natuurlijke kleur van uw huid en nagels kan zien.

Vervoer naar huis:

Omdat u na het onderzoek onder sedatie beslist niet zelf aan het verkeer mag deelnemen, moet u van tevoren regelen dat iemand u na het onderzoek komt ophalen.

Het onderzoek

U meldt zich op de afgesproken tijd en plaats in het ziekenhuis. U wordt naar de ruimte gebracht waar het onderzoek plaatsvindt. Daar wordt u door de sedatiespecialist aangesloten aan de bewakingsmonitor. U krijgt een slangetje voor de neus waardoor u extra zuurstof krijgt toegediend. Met ditzelfde slangetje wordt ook uw ademhaling gecontroleerd. U krijgt een infuusnaaldje in de hand of arm. Hierdoor worden de medicijnen toegediend die ervoor zorgen dat u weinig tot niets van het onderzoek meemaakt of zult herinneren. Daarna kan het onderzoek waarvoor u komt, starten. De sedatiespecialist bewaakt uw bloeddruk, hartslag en ademhaling gedurende het onderzoek en blijft dus continu bij u.

Na het onderzoek

Als het onderzoek klaar is, wordt de toediening van de medicijnen gestopt. Wij brengen u naar de uitslaapkamer waar u snel weer zult ontwaken. Op de uitslaapkamer zijn verpleegkundigen aanwezig die uw bloeddruk, hartslag en ademhaling controleren. Zij zullen u verder verzorgen. Wanneer u goed wakker bent, mag u weer drinken en eten tenzij anders is afgesproken met uw behandelend arts. Als u uw (ochtend)medicatie meegenomen heeft, omdat u nuchter moest zijn, dan kunt u die nu innemen, tenzij uw behandelend arts anders met u heeft afgesproken.

Nawerking

De combinatie van geneesmiddelen die u zelf gebruikt en de medicatie voor sedatie kan als bijwerking soms misselijkheid geven. Meldt u dit aan de verpleegkundige van de uitslaapkamer. Wij kunnen hier dan zo snel mogelijk iets tegen doen. In de praktijk komen misselijkheid en braken zelden voor. Het sedatieteam gebruikt kortwerkende middelen. Tegen de tijd dat zij het verantwoord vinden dat u naar huis gaat, zijn deze middelen nagenoeg uitgewerkt.

Weer naar huis

De sedatiespecialist bepaalt in overleg met uw behandelend arts wanneer u weer naar huis mag.

Leefregels en adviezen voor thuis

 • Neem op de dag van de sedatie geen ingrijpende en/of belangrijke beslissingen.

 • U mag na de sedatie ABSOLUUT niet zelf naar huis rijden of zelfstandig met het openbaar vervoer of taxi reizen, aangezien de sedatie uw rijvaardigheid en reactievermogen kan beïnvloeden. Zorgt u ervoor dat iemand u komt ophalen met de auto.

 • Neem na het onderzoek uw eigen geneesmiddelen in volgens voorschrift van uw behandelend arts.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringpas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.

Vragen

Deze folder is bedoeld als ondersteuning van de mondelinge informatie die u heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over de sedatie, stel ze dan gerust aan de sedatiespecialist, te bereiken via 071 582 8282, toestel 27373. Vragen en/of opmerkingen over het onderzoek zelf, kunt u het beste stellen aan de verpleegkundige/ behandelend arts van de polikliniek/afdeling waar het onderzoek plaatsvindt. De gegevens vindt u in de folder over het betreffende onderzoek.