U krijgt deze folder, omdat u binnenkort in Alrijne Ziekenhuis wordt opgenomen voor een operatie door de plastisch chirurg. Uw behandelend plastisch chirurg heeft met u gesproken over het doel van uw operatie, de eventuele andere mogelijkheden, de risico’s en de gevolgen. Op grond van deze informatie heeft u besloten zich te laten opereren. De informatie in deze folder is van algemene aard, voor een aantal operaties door de plastisch chirurg zijn aparte folders verkrijgbaar. Om de operatie goed te laten verlopen, is uw medewerking nodig. Volg daarom de raadgevingen van uw arts nauwkeurig op en lees de informatie goed door. Het kan zijn dat uw situatie iets afwijkt van de beschrijving in deze folder. Het verloop van iedere operatie en de periode van herstel daarna hangen af van de conditie van de patiënt.


Voor de operatie

Aanvraag bij de verzekering

Sommige behandelingen moeten, om voor vergoeding in aanmerking te komen, aangevraagd worden bij uw zorgverzekering.


Is dit bij u het geval, dan heeft de plastisch chirurg dit al op de polikliniek met u besproken. De medewerkers van de polikliniek hebben dit verder geregeld en afgehandeld. Heeft u nog vragen hierover, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek. Belt u hiervoor

niet

naar uw zorgverzekering, dit veroorzaakt verwarring.Preoperatief onderzoek

Vóór de operatie krijgt u een afspraak met de polikliniek Anesthesie voor het preoperatief onderzoek (POS). Hier krijgt u informatie over de verdoving en over eventueel nuchter zijn (= niet gegeten en gedronken hebben) voor de operatie.


Soms is voorafgaand aan de afspraak bij de polikliniek Anesthesie, bloedonderzoek nodig. Als dit voor u geldt, krijgt u een aanvraag hiervoor mee.Het tijdstip van de operatie

U krijgt voor de opnamedag te horen op welke verpleegafdeling u wordt opgenomen.


Eén werkdag* voor de operatiedag belt u zelf naar de afdeling Opnameplanning (telefoonnummer


071 517 8370) om te horen hoe laat u de volgende dag in het ziekenhuis moet zijn. • Wordt u geopereerd in Leiden, dan kunt u bellen tussen 10.30 – 12.00 uur.
 • Vindt de operatie plaats in Leiderdorp, dan kunt u bellen tussen 13.30 – 15.00 uur.
De medewerker zal u informeren over het verwachte tijdstip van de operatie, maar het is niet met zekerheid zeggen hoe laat u exact aan de beurt zult zijn. Door onvoorziene omstandigheden kan uw operatie later plaatsvinden dan gepland.

* Wordt u op maandag geopereerd, dan kunt u op de vrijdag daarvoor tussen 14.30 en 15.30 uur bellen naar de verpleegafdeling.

Voorbereiding op de dag van operatie

 • Het is van belang dat u het gebied of lichaamsdeel waar de ingreep zal plaatsvinden, thuis goed wast.
 • Het is mogelijk dat na de ingreep een verband nodig is. Daarom is het verstandig om gemakkelijke kleding te dragen. Bijvoorbeeld kleding met wijde mouwen of pijpen die ruimte laten voor het verband.
 • Als u medicijnen gebruikt of ergens overgevoelig voor bent (bijvoorbeeld voor pleisters, jodium) is het belangrijk dit aan de chirurg of verpleegkundige te melden.
 • Als u via de trombosedienst medicijnen gebruikt, moet u de trombosedienst inlichten over de ingreep. Eén uur voor de ingreep gaat u naar het laboratorium om bloed te laten prikken. Heeft u hiervoor nog geen laboratoriumformulier gekregen, vraag er dan naar bij de secretaresse van de polikliniek Plastische Chirurgie.

De dag van opname en operatie

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de verpleegafdeling waar u wordt opgenomen.

Tijdens uw afspraak bij de anesthesioloog hoort u vanaf welke tijd u nuchter moet zijn. Vanaf dat tijdstip mag u niets meer eten en drinken. Een lege maag voorkomt overgeven en verslikken tijdens de narcose.

Voordat u naar de operatieafdeling gaat, krijgt u een operatiehemd aan. Soms krijgt u een kalmerend middel van de verpleegkundige via een tablet of via een injectie in uw been. Dit middel is een voorbereiding op de verdoving. U kunt hiervan een slaperig gevoel en een droge mond krijgen.

Uw kunstgebit, bril en contactlenzen laat u achter op uw kamer. Ook mag u geen horloge en sieraden dragen of nagellak of make-up op hebben. Tijdens de operatie kan de anesthesioloog namelijk onder andere aan de natuurlijke kleur van uw huid aflezen hoe het met u is gesteld.

Wanneer het tijd is om naar de operatiekamer te gaan, krijgt u eventueel nog medicijnen ter voorbereiding op de operatie en wordt u met uw bed door verpleegkundigen van de afdeling naar de Holding gebracht. Dit is een ruimte om patiënten bij aankomst op te vangen en eventuele voorbereidingen te verrichten, zoals bijvoorbeeld het inbrengen van een infuus. De verpleegkundigen van de Holding nemen de zorg voor u over en zorgen dat u op de feitelijke (afgeschermde) operatiekamer komt.

Hoe de chirurg de ingreep precies bij u zal uitvoeren, komt in deze folder niet aan de orde omdat dit bij elke ingreep en bij ieder persoon anders is.

Na de operatie

 • Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht waar u verblijft totdat u weer naar de afdeling mag.
 • U wordt door de verpleegkundigen van de afdeling opgehaald van de uitslaapkamer en weer naar uw eigen kamer gebracht.
 • U kunt zelf uw partner en/of familie bellen om te laten weten dat de operatie achter de rug is. Eventueel kunt u dit ook door de verpleegkundige laten doen. Deze geeft echter geen medische informatie over de operatie, dat is voorbehouden aan de arts.
 • Tijdens de ingreep ontstaat een wond die meestal wordt gehecht. De niet-oplosbare hechtingen worden verwijderd als u op controle komt. Sommige ingrepen veroorzaken na de operatie napijn. Meld napijn bij de verpleegkundige, u krijgt dan pijnstillende medicatie.
 • Als bij de ingreep weefsel is verwijderd, gaat dit meestal voor onderzoek naar het Pathologisch-anatomisch laboratorium van het ziekenhuis. Na vijf tot zeven werkdagen is de uitslag bekend. Tijdens een controle-afspraak op de polikliniek krijgt u de uitslag te horen. Ook wordt uw huisarts op de hoogte gebracht.

De dag na de operatie

In principe mag u de dag na de operatie douchen, tenzij u gips of verband heeft gekregen. Weet u niet zeker of u mag douchen, vraag dit dan na bij de verpleegkundigen.

Hoe kunt u zelf meewerken aan uw herstel?

Het is belangrijk dat u al snel na de operatie weer in beweging komt. Dit is goed voor de bloedcirculatie en de spijsvertering. Wanneer de chirurg geen bezwaar heeft, zijn bewegingen in bed, zoals omdraaien en rechtop gaan zitten, goed voor uw herstel.
De arts en verpleegkundigen zullen u inlichten wanneer en hoe u geleidelijk weer kunt gaan bewegen en uit bed kunt gaan.

Weer naar huis

Wanneer u weer naar huis mag is afhankelijk van de ingreep en het verloop van het herstel. De plastisch chirurg informeert u hierover.
Wij raden u aan vervoer naar huis te regelen. De ingreep kan u zodanig beïnvloeden dat zelfstandig naar huis reizen per auto, fiets of openbaar vervoer niet verantwoord is.

Complicaties

Bij alle operaties kunnen complicaties optreden. Deze complicaties kunnen meer of minder ernstig zijn, afhankelijk van uw conditie. Zij kunnen klein en hinderlijk zijn, zoals een ontsteking van een ader waarin een infuus zit of een urineweginfectie. Ook ernstiger complicaties, zoals een longontsteking, wondinfectie of een littekenbreuk kunnen voorkomen, maar deze complicaties zijn gelukkig zeldzaam.
Afhankelijk van de ingreep die u ondergaat, kunnen andere complicaties voorkomen. Uw arts heeft hierover voor de operatie met u gesproken.

Tot slot

Wat neemt u mee?
 • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
 • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie. De medewerkers van de polikliniek kunnen veel vragen beantwoorden. Zo nodig leggen zij uw vraag voor aan de plastisch chirurg. U wordt dan teruggebeld. Mist u informatie dan horen wij dat graag.

Heeft u vragen over declaraties van Alrijne Ziekenhuis, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Facturatie, via 071 517 8180 (behandeling in Leiden) of 071 517 8181 (behandeling in Leiderdorp/ Alphen aan den Rijn).

Bereikbaarheid polikliniek Plastische Chirurgie

De polikliniek Plastische Chirurgie is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 12.00 uur en 13.30 - 15.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 582 8061 (alle locaties).

De polikliniek Plastische Chirurgie Leiden heeft routenummer 15
De polikliniek Plastische Chirurgie Leiderdorp heeft routenummer 141
De polikliniek Plastische Chirurgie locatie Alphen aan den Rijn heeft routenummer 38


De Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantoortijden telefonisch te bereiken via 071 582 8905.
Tijdens kantooruren staan de medewerkers van onze polikliniek u graag te woord.