Afdelingen & Specialismen

U heeft samen met uw arts besloten dat u een infuus krijgt met zoledroninezuur. U krijgt dit infuus thuis. In deze folder leest u meer informatie over het infuus en waar u rekening mee kan houden.


Doel van het infuus met zoledroninezuur

U krijgt het infuus met zoledroninezuur omdat u botontkalking (osteoporose) heeft of omdat u iets gebroken heeft, bijvoorbeeld uw heup. Dit betekent dat uw botten wat zwakker (broos) zijn. Hierdoor heeft u een grotere kans op meer breuken. Om deze kans zo klein mogelijk te houden, krijgt u deze behandeling.


 • Zoledroninezuur is een bisfosfonaat. Bisfosfonaten zijn medicijnen die aan botweefsel hechten. Dat zorgt ervoor dat uw botten minder snel worden afgebroken en daardoor steviger blijven. Het verkleint de kans op botbreuken.
 • Het is wel belangrijk dat u genoeg calcium en vitamine D binnen krijgt. Op die manier werkt de behandeling het beste. Uw arts heeft deze medicijnen al voorgeschreven.

Voorbereiding

De arts heeft al eerder de nierfunctie in uw bloed gecontroleerd. Op de dag van het infuus hoeft u geen speciale voorbereiding te doen.
Het is belangrijk dat u contact opneemt met de polikliniek Ouderengeneeskunde als u in de dagen voor het infuus last krijgt van:
 • koorts;
 • diarree
 • of iets anders waarbij u veel vocht verliest.
Hoe kom ik aan het medicijn en hoe bewaar ik het?
De apotheek van Alrijne neemt telefonisch contact met u op als het medicijn voor u klaar ligt. Het is belangrijk om het medicijn op kamertemperatuur te bewaren. Leg het medicijn op een wat hogere plek, zodat kinderen er niet bij kunnen.


Het infuus

U krijgt het infuus thuis. Er komt een verpleegkundige bij u thuis van de thuiszorg. De verpleegkundige werkt samen met de medisch specialist van Alrijne Ziekenhuis.
 1. De verpleegkundige prikt een infuus in uw arm of hand.
 2. U krijgt de zoledroninezuur toegediend.
 3. Het medicijn toedienen duurt ongeveer 15 minuten.
 4. Vervolgens krijgt u nog wat vocht via het infuus om het door te spoelen.
 5. De verpleegkundige verwijdert tot slot het infuus.

Bijwerkingen

Zoals bij elk ander medicijn dat (per infuus) gegeven wordt, zijn er ook bij zoledroninezuur bijwerkingen tijdens of na het infuus mogelijk. Als u bijwerkingen krijgt, is het meestal:
 • Koorts of rillingen
 • Pijn in de spieren of gewrichten
 • Hoofdpijn.
Deze bijwerkingen treden meestal binnen de eerste 3 dagen na het infuus op. Deze klachten zijn meestal niet heftig en verdwijnen binnen enkele dagen.

Deze griepachtige klachten komen na het eerste infuus vaak voor. Ongeveer 1 op de 3 personen krijgt hier last van. Als u de behandeling vaker krijgt, is het de volgende keer waarschijnlijk minder.

Een paracetamol kan u ook helpen. Neem deze dan op de dag van het infuus en de dag daarna. U mag 3 keer per dag 2 paracetamol van 500mg nemen.
Wij adviseren u om het gebruik van zoledroninezuur te melden aan uw tandarts. Er kunnen blijvende wondjes in de mond of kaak ontstaan. Bij patiënten met botontkalking gebeurt dit bijna nooit. Gebeurt het bij u? Neem dan contact op met uw tandarts.

Vervolgafspraken

U krijgt dit infuus 1 keer per jaar. 11 maanden na het laatste infuus krijgt u een oproep van het ziekenhuis. Dan moet u gaan bloedprikken en krijgt u een telefonische afspraak met de arts om een nieuwe afspraak te plannen voor het volgende infuus. Heeft u hier nog vragen over? Neem contact op met de polikliniek Ouderengeneeskunde.

Vragen

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze folder? Neem dan contact op met uw behandeld arts via de polikliniek Ouderengeneeskunde.
Voor vragen over de datum van het infuus kunt u bellen met:
ActiVite: 06 2714 4444
Marente: 06 5107 0787
Anders:

Contact met de polikliniek Ouderengeneeskunde

U kunt de polikliniek Ouderengeneeskunde van maandag tot en met vrijdag bellen op 071 517 8693 van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.30 – 15.30 uur.
Heeft u vragen over het medicijn of bent u niet gebeld door de apotheek? Neem dan contact op met poliklinische apotheek Leiden op nummer: 071 582 8990.