Afdelingen & Specialismen

U gaat starten met intra-uteriene inseminaties (IUI). Dit betekent dat u probeert zwanger te worden door tijdens de eisprong (ovulatie) voorbewerkt zaad (sperma) in de baarmoeder te brengen.


Wat is IUI?

Er wordt gekozen om IUI toe te passen:


 • bij sperma-afwijkingen;
 • als u geen eisprong heeft (anovulatie),
 • wanneer u met andere – eenvoudigere – behandelingen niet zwanger bent geworden;
 • als u niet zwanger wordt, maar niet duidelijk is hoe dat komt.
Het sperma wordt in het laboratorium bewerkt volgens een “centrifuge-methode”. Zo worden goede, beweeglijke zaadcellen geselecteerd en verzameld in een kleine hoeveelheid vloeistof.
Spermacellen die niet goed zijn kunnen niet worden verbeterd. Maar met de "centrifuge-methode" worden de sterke zaadcellen van de zwakke zaadcellen gescheiden.
De bewerkte zaadcellen worden vervolgens met een speculum, via een dun slangetje, in de baarmoederholte gebracht. Daarna moeten ze zelf naar de eileiders zwemmen voor de bevruchting.

Voorwaarde

De IUI is alleen zinvol als met de bewerking genoeg goed beweeglijke zaadcellen worden verzameld, meer dan 3 miljoen. Als het er minder zijn, kan het verstandig zijn om over een andere behandeling na te denken.

IUI is geen wondermiddel

Door IUI is de kans iets groter om zwanger te worden. Per IUI-behandeling is de kans op zwangerschap 10 tot 20%.
Als voor IUI wordt gekozen, vinden maximaal 6 IUI-behandelingen plaats. Na de eerste 3 behandelingen wordt met u besproken of het zinvol is om door te gaan. U kunt hiervoor tijdens de 3de behandeling een afspraak maken met uw behandelend gynaecoloog.

IUI is een intensieve en belastende behandeling

U moet meerdere malen op de polikliniek komen. Houdt u daar rekening mee met bijvoorbeeld uw werk. Tegen de tijd van de ovulatie mag u geen gemeenschap meer hebben omdat het sperma op het laboratorium moet worden ingeleverd. Het kan voorkomen dat het u te veel wordt. Geef dit dan op tijd bij ons aan. Het is soms goed om een rustpauze in te lassen. De behandeling moet niet uw hele leven gaan beheersen.
In Alrijne Ziekenhuis is ook een medisch psycholoog aanwezig die u kan begeleiden. U kunt aangeven of u hiervan gebruik wilt maken.

Voorbereiding op de behandeling

Stimuleren van de groei van eicellen

De IUI-behandeling wordt vaak gecombineerd met het stimuleren van de groei van de eicel(len) met behulp van medicijnen. Dit gebeurt met gonadotrofinen. Hier leest u meer over in de folder over Het bevorderen van de eisprong met gonadotrofinen. Uw gynaecoloog beslist wanneer u met hormonen begint en met welke dosering.

Menstruatie

Op de eerste dag van uw menstruatie (ongesteldheid) belt u de polikliniek Gynaecologie/Verloskunde.
De eerste dag van uw menstruatie is de eerste dag dat u echt helder rood bloed verlies heeft.
Als deze eerste dag van de cyclus in het weekend valt, bel dan op maandagmorgen.
U vertelt de polikliniekassistente dat uw menstruatie is begonnen en met welke medicijnen of behandeling u moet gaan starten. Zij zal dan een echo-afspraak voor u maken om de rijping van de eicellen te beoordelen rond de 10de dag van uw menstruatiecyclus.

De stimulatiefase

Op de 3de dag van uw menstruatie start u met het prikken van de gonadotrofine in de dosering die aan u is voorgeschreven. Vanaf ongeveer de 8ste dag komt u regelmatig voor echo-onderzoek. Met echo’s wordt de groei van de eicellen gemeten. Dit noemen we de follikelmeting.
De follikelmeting wordt door een echoscopiste gedaan. Zij beoordeelt ook de groei van de eicellen. Zij vertelt u wanneer u weer een nieuwe echo moet laten maken en of het nodig is om de dosering van medicijnen aan te passen.

De eisprong

 • Als het eiblaasje groot genoeg is, wordt de IUI gepland.
 • U krijgt een sperma-opvang potje mee.
 • U stopt met de gonadotrofinen hormooninjecties.
 • Het tijdstip waarop u de Ovitrelle®-injectie moet krijgen, wordt met u afgesproken.
 • Deze injectie zorgt ervoor dat 38 - 42 uur later de eisprong plaatsvindt.
 • De fertiliteitsassistente of echoscopiste heeft u uitgelegd hoe deze injectie moet worden toegediend.
 • Het tijdstip voor inleveren van het sperma en voor de IUI wordt aan u doorgegeven.

Productie van het sperma

De productie van het sperma gaat volgens hetzelfde voorschrift als bij het gewone spermaonderzoek: de penis met water schoonmaken en door masturberen sperma in het potje lozen. Vooraf mag 2 tot 3 dagen geen zaadlozing hebben plaatsgevonden. Het sperma moet u binnen een uur na de zaadlozing inleveren op het klinisch chemisch laboratorium. Zorg ervoor dat het potje warm blijft door lichaamswarmte. Op locatie Alrijne Leiderdorp volgt u routenummer 130.

De IUI

Ongeveer anderhalf uur nadat het sperma is ingeleverd vindt de IUI plaats. Dit gebeurt op de polikliniek Gynaecologie/Verloskunde locatie Leiderdorp. De fertiliteit assistente of echoscopist zal aan u uitleggen waar en hoe laat u zich moet melden.

De IUI wordt gedaan door een echoscopist of een gynaecoloog. Via een dun slangetje wordt het bewerkte sperma in de baarmoeder gespoten. Dit is niet pijnlijk. Na de IUI blijft u 15 minuten liggen.
Vervolgens kunt u aan de slag met de gewone dagelijkse bezigheden. Ook kunt u weer gewoon gemeenschap hebben.

Samengevat:

 • Op de 1ste dag van uw menstruatie belt u met de polikliniek Gynaecologie voor het maken van een echo-afspraak.
 • Op de 3de dag van uw menstruatie start u met het prikken van de gonadotrofine in de dosering die aan u is voorgeschreven.
 • Na de echo vertelt de echoscopiste of de dosis medicijnen aangepast moet worden en wanneer u opnieuw moet komen voor een echo.
 • Als het eiblaasje groot genoeg is wordt de IUI gepland.
 • U krijgt een sperma-opvangpotje en instructies voor het inleveren.
 • U stopt met de gonadotrofinen hormooninjecties.
 • U krijgt instructies over wanneer en hoe laat u Ovitrelle® moet gebruiken.
 • U brengt op de afgesproken tijd het sperma bij het laboratorium.
 • U meldt zich voor de IUI op de polikliniek Gynaecologie/Verloskunde.

Na de IUI

Als u (na ongeveer 2 weken) ongesteld wordt, bent u helaas niet zwanger. Als u in een nieuwe cyclus IUI wilt proberen, dan belt u naar de polikliniek om een afspraak te maken voor een ovulatie-echo.
Als u na meer dan 2 weken nog niet ongesteld bent, kunt u een zwangerschapstest doen. Als deze positief is, maakt u een afspraak bij de echoscopist voor een echo van de mogelijke zwangerschap.

Wanneer wordt de behandeling gestopt?

Soms kunnen in uw eierstok, onder invloed van de hormooninjecties, te veel eicellen gaan groeien. Dit kan een reden zijn voor extra bloed- en echo-onderzoek. De behandeling wordt dan tijdelijk gestaakt en de betreffende cyclus telt niet mee.

Het kan zijn dat er soms in de zomervakantie en in de kerstperiode één of enkele weken geen spermabewerking mogelijk is. Dan zal soms een cyclus moeten worden overgeslagen. U hoort dit tijdig van de echoscopist.

Kosten

Meestal worden de behandeling en de kosten van de medicatie door de zorgverzekeraar vergoed. Toch is het verstandig dit tevoren bij uw verzekering nog eens na te vragen.


Vragen

Als er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u bellen naar de polikliniek Gynaecologie/Verloskunde.

Telefoonnummer

Voor alle locaties: 071 582 8048.
De poliklinieken zijn bereikbaar van 8.30 tot 12.00 en van 13.30 tot 15.30 uur.

Mail

U kunt ons mailen voor de locaties Alphen aan den Rijn of Leiderdorp op: fertiliteitsteam@alrijne.nl
of voor locatie Leiden op: fertiliteitspolikliniek@alrijne.nl

Meer informatie

Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar: http://www.freya.nl en www.nvog.nl.