U gaat starten met intra-uteriene inseminaties (IUI). Dit betekent dat er geprobeerd wordt een zwangerschap tot stand te brengen door voorbewerkt sperma (zaad) tijdens de ovulatie (eisprong) in de baarmoeder te brengen.

Wat houdt IUI in?

Er wordt gekozen om IUI toe te passen als er sprake is van:

 • sperma-afwijkingen;

 • anovulatie (het geen eisprong hebben),

 • wanneer andere – eenvoudigere – behandelingen niet tot een zwangerschap hebben geleid;

 • langdurige onbegrepen onvruchtbaarheid.

Het sperma wordt in het laboratorium bewerkt volgens een “centrifuge-methode”. Zo worden goede, beweeglijke zaadcellen geselecteerd en geconcentreerd in een kleine hoeveelheid vloeistof. Afwijkend sperma kan niet worden verbeterd, maar de sterke zaadcellen worden op deze manier van de zwakke zaadcellen gescheiden. Via een dun slangetje worden de bewerkte zaadcellen vervolgens in de baarmoederholte gebracht, daarna moeten ze zelf naar de eileiders zwemmen voor de bevruchting.

Voorwaarde

De IUI is alleen zinvol als met de bewerking voldoende goed beweeglijke zaadcellen worden verkregen; meer dan 3 miljoen. Als dit aantal lager is, kan het verstandig zijn om over een andere behandeling na te denken.

IUI is geen wondermiddel

Het kan slechts iets toevoegen aan de kans om zwanger te worden. Per IUI-behandeling is de kans op zwangerschap 10 tot 20%. Als voor IUI wordt gekozen, vinden maximaal 6 IUI behandelingen plaats. Na de eerste 3 behandelingen wordt met u besproken of het zinvol is om door te gaan.

IUI is een intensieve en belastende behandeling

U moet meerdere malen op de polikliniek komen. Houdt u daar rekening mee met bijvoorbeeld uw werk. Tegen de tijd van de ovulatie mag u geen gemeenschap meer hebben omdat het sperma op het laboratorium moet worden ingeleverd. Het kan voorkomen dat het u te veel wordt, geef dit dan op tijd bij ons aan. Het is soms goed om een rustpauze in te lassen. De behandeling moet niet uw hele leven gaan beheersen.

Voorbereiding op de behandeling

Stimuleren van de groei van eicellen

De IUI behandeling wordt vaak gecombineerd met het stimuleren van de groei van de eicel(len) met behulp van medicijnen. Dit gebeurt met gonadotrofinen. Hier leest u meer over in de folder over Het bevorderen van de eisprong met gonadotrofinen. Uw gynaecoloog beslist wanneer u met hormonen begint en welke dosering.

Menstruatie

Op de eerste dag van uw menstruatie (ongesteldheid) belt u de polikliniek Gynaecologie/Verloskunde. De eerste dag van uw menstruatie is de eerste dag dat u echt helder rood bloed verlies heeft. Als deze eerste dag van de cyclus in het weekend valt, bel dan op maandagmorgen. U vertelt de polikliniekassistente dat uw menstruatie is begonnen en met welke medicijnen of behandeling u moet gaan starten. Zij zal dan een echo-afspraak voor u maken om de rijping van de eicellen te beoordelen rond de 10e dag van uw menstruatiecyclus.

De stimulatiefase

Op de 3e dag van uw menstruatie start u met het prikken van de gonadotrofine in de dosering die aan u is voorgeschreven. Vanaf ongeveer de 10e dag komt u regelmatig voor echo-onderzoek. Met echo’s wordt de groei van de eicellen gemeten. Dit noemen we de follikelmeting. De follikelmeting wordt door een echoscopiste gedaan en beoordeeld. Zij vertelt u ook wanneer u weer een nieuwe echo moet laten maken en of het nodig is om de dosering van medicijnen aan te passen.

De eisprong

Als het eiblaasje groot genoeg is, wordt de IUI gepland. U krijgt een sperma-opvang potje mee. U stopt met de gonadotrofinen hormooninjecties. Het tijdstip waarop u de Ovitrelle®-injectie (of Pregnyl®) moet krijgen, wordt met u afgesproken. Deze injectie zorgt er voor dat 38 - 42 uur later de eisprong plaatsvindt. De fertiliteitsassistente of echoscopiste heeft u uitgelegd hoe deze injectie moet worden toegediend. Het tijdstip voor inleveren van het sperma en voor de IUI wordt aan u doorgegeven.

Productie van het sperma

De productie van het sperma gaat volgens hetzelfde voorschrift als bij het gewone spermaonderzoek: de penis met water schoonmaken en door masturberen sperma in het potje lozen. Vooraf mag 2 tot 3 dagen geen zaadlozing hebben plaatsgevonden. Het sperma moet u binnen een uur na de zaadlozing inleveren op het klinisch chemisch laboratorium. Zorg ervoor dat het potje warm blijft door lichaamswarmte. In Alrijne Leiden volgt u routenummer 69 en in Alrijne Leiderdorp volgt u routenummer 130.

De IUI

Ongeveer anderhalf uur nadat het sperma is ingeleverd vindt de IUI plaats. Dit gebeurt op de polikliniek Gynaecologie/Verloskunde. In het weekend kan dit alleen op locatie Leiderdorp (routenummer 43), doordeweeks ook op locatie Leiden (routenummer 16). De fertiliteitsassistent of echoscopist zal aan u uitleggen waar en hoe laat u zich moet melden. De IUI wordt door een echoscopist of een gynaecoloog uitgevoerd. Via een dun slangetje wordt het bewerkte sperma in de baarmoeder gespoten. Dit is niet pijnlijk. Na de IUI blijft u 15 minuten liggen. Vervolgens kunnen de dagelijkse bezigheden worden hervat. Ook kunt u weer gewoon gemeenschap hebben.

Samengevat:

 • Op de 1e dag van uw menstruatie belt u met de polikliniek Gynaecologie voor het maken van een echo-afspraak.

 • Op de 3e dag van uw menstruatie start u met het prikken van de gonadotrofine in de dosering die aan u is voorgeschreven.

 • Na de echo vertelt de echoscopiste of de dosis medicijnen aangepast moet worden en wanneer u opnieuw moet komen voor een echo.

 • Als het eiblaasje groot genoeg is wordt de IUI gepland.

 • U krijgt een sperma opvangpotje en instructies over het inleveren.

 • U stopt met de gonadotrofinen hormooninjecties.

 • U krijgt instructies over wanneer en hoe laat u Ovitrelle®of Pregnyl®moet gebruiken.

 • U brengt op de afgesproken tijd het sperma bij het laboratorium.

 • U meldt zich voor de IUI op de polikliniek Gynaecologie/Verloskunde.

Na de IUI

Als u (na ongeveer 2 weken) ongesteld wordt, bent u helaas niet zwanger. Als u in een nieuwe cyclus IUI wilt proberen, dan belt u naar de polikliniek om een afspraak te maken voor een ovulatie-echo. Als u na meer dan 2 weken nog niet ongesteld bent, kunt u een zwangerschapstest doen. Als deze positief is, maakt u een afspraak bij de echoscopist voor een echo van de mogelijke zwangerschap.

Wanneer wordt de behandeling gestopt?

Soms kunnen in uw eierstok, onder invloed van de hormooninjecties, te veel eicellen gaan groeien. Dit kan een reden zijn voor extra bloed- en echo-onderzoek. De behandeling wordt dan tijdelijk gestaakt en de betreffende cyclus telt niet mee. Het kan zijn dat er soms in de zomervakantie en in de kerstperiode één of enkele weken geen spermabewerking mogelijk is. Dan zal soms een cyclus moeten worden overgeslagen. U hoort dit tijdig van de echoscopist.

Kosten

Meestal worden de behandeling en de kosten van de medicatie door de zorgverzekeraar vergoed. Toch is het verstandig dit tevoren bij uw verzekering nog eens na te vragen.

Vragen

Als er onduidelijkheden of vragen zijn, kunt u altijd bellen naar de polikliniek Gynaecologie/Verloskunde.

Telefoonnummer

Voor (een afspraak op) locatie Leiden: 071- 517 8351 Voor (een afspraak op) locatie Leiderdorp of Alphen aan den Rijn: 071-5828048. De poliklinieken zijn bereikbaar van 8.30 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.30 uur.

Mail

U kunt ons altijd mailen voor locatie Alphen aan den Rijn of Leiderdorp op: fertiliteitsteam@alrijne.nl of voor locatie Leiden op: fertiliteitspolikliniek@alrijne.nl Meer informatie Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar: http://www.freya.nl en www.nvog.nl.

Terug naar boven