Afdelingen & Specialismen

U heeft een afwijking in de urineleider of het nierbekken. Hiervoor krijgt u een kijkoperatie. Bij deze operatie haalt de uroloog een beetje weefsel uit de urineleider of het nierbekken.De uroloog heeft u uitgelegd hoe deze operatie gaat en wat de risico’s en gevolgen zijn van deze operatie.Het is belangrijk dat u deze folder goed leest en de adviezen uit de folder goed volgt.


In het kort:
 • Met de kijkoperatie haalt de uroloog een beetje weefsel uit uw urineleider of het nierbekken.

 • U krijgt meestal narcose: u bent in slaap.

 • De uroloog opereert u met een speciaal kijkinstrument. Dit schuift de uroloog via de plasbuis naar de urineleider of het nierbekken.

 • Na de operatie:

  • blijft u 1 nacht in het ziekenhuis;

  • heeft u soms een dubbel J katheter of een urine katheter.

 • In deze folder staat waar u last van kunt krijgen en wat u wel/niet moet doen.
 • Problemen? Lees de informatie in deze folder en/of bel met de polikliniek Urologie.

Hoe gaat de kijkoperatie?

De urineleider (ureter) is het buisje dat van de nier naar de blaas gaat. De urine die de nier maakt, gaat via de urineleider naar de blaas.

urineleider


Bij een kijkoperatie gebruikt de uroloog een speciaal kijkinstrument: een uretero-renoscoop. Dit is een holle buis.
De uroloog schuift deze holle buis via de plasbuis in uw blaas en daarna in de urineleider. Via deze buis kan de uroloog ook andere instrumenten in uw lichaam schuiven. Zo kan de uroloog de blaas en uw urineleider bekijken en bijvoorbeeld met een tangetje weefsel weghalen. Op een beeldscherm kan de uroloog zien wat hij/zij doet.

Deze kijkoperatie gebeurt meestal onder algehele narcose. Dit betekent dat u tijdens de operatie in slaap bent.
U wordt in principe voor 1 nacht in het ziekenhuis opgenomen. Maar hoe lang u precies moet blijven, hangt af van hoe de operatie gaat en hoe u herstelt.

Voorbereiding op de opname

Het Opnamebureau regelt alles rondom de operatie.
 • U krijgt een brief mee om bloed te prikken.
 • Ook krijgt u een brief van de arts die de verdoving regelt (= anesthesioloog). Hierin staat hoe u de vragenlijst voor de operatie kunt invullen. Deze vragenlijst staat voor u klaar in patiënten portaal MijnAlrijne.
Na het bloedprikken en na het invullen van de vragenlijst krijgt u een afspraak voor het spreekuur bij de anesthesioloog (= preoperatief spreekuur, POS).
De anesthesioloog heeft veel informatie van u nodig.
 • Hij/zij bespreekt met u welke soort verdoving u krijgt;
 • wat de voor- en nadelen van deze verdoving zijn;
 • dat u niet mag eten en drinken voor de operatie (= nuchter blijven);
 • of u moet stoppen met uw medicijnen, zoals bloedverdunners;
 • of u pijn heeft na de operatie en wat daartegen te doen is.
Ook krijgt u een afspraak voor het verpleegkundig spreekuur.

Bloedverdunners
Als u bloed verdunnende medicijnen gebruikt, moet u hiermee voor de operatie stoppen.
De anesthesioloog overlegt hierover met de arts die u deze medicijnen heeft gegeven. U hoort dan wanneer u met de bloedverdunners moet stoppen.
Bloed verdunnende medicijnen kunnen ervoor zorgen dat u meer bloedt tijdens de operatie.

Operatiedatum
U krijgt een brief met de operatiedatum. Eén werkdag voor uw operatie, belt u het telefoonnummer dat in de brief staat. Dan hoort u hoe laat u in het ziekenhuis moet zijn en op welke afdeling.
Meestal blijft u 1 nacht in het ziekenhuis. Hoe lang u moet blijven, hangt af van hoe het met u gaat na de operatie.

De dag van de operatie

Deze operatie vindt plaats in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp.
U meldt zich op de afgesproken datum en tijd op de verpleegafdeling.

Wat neemt u mee als u wordt opgenomen

 • uw geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs);
 • de medicijnen die u gebruikt, ook homeopathische, in de originele verpakking en uw actuele medicatieoverzicht (dit kunt u opvragen bij uw apotheek);
 • dieetvoorschriften of voedingsvoorschriften (meld het ook als u in verband met uw geloof of levensovertuiging bepaalde voedingsmiddelen niet mag gebruiken);
 • nachtkleding;
 • ondergoed;
 • kamerjas of badjas en pantoffels;
 • toiletartikelen;
 • dagelijkse kleding (als u voor langere tijd wordt opgenomen);
 • als u lenzen draagt kunt u een bril meenemen voor het geval u uw lenzen tijdelijk niet kunt dragen.
Verder kan het prettig zijn om bij u te hebben:
 • boeken, tijdschriften;
 • mobiele telefoon en oplader;
 • puzzelboekjes, spelcomputer, mp3-speler of ander tijdverdrijf;
 • zo nodig een leesbril.

De operatie

Deze operatie vind plaats op de operatiekamer.
U ligt op de rug met uw benen in de beensteunen.
De uroloog schuift het kijkinstrument via de plasbuis en blaas in de urineleider en/of het nierbekken.

Om goed te kunnen zien waar de afwijking precies zit, kan de uroloog röntgendoorlichting gebruiken.
Soms gebruikt de uroloog daarbij ook contrastmiddel. Zo kan hij/zij de urineleider en de afwijking beter zien.
Meestal heeft u al een CT-scan gekregen. Hierop was dan de afwijking in de urineleider of in het nierbekken te zien.
Als de uroloog niet weet is wat de afwijking is, kan een stukje weefsel worden verwijderd. Het weghalen van een stukje weefsel gaat met een tangetje.
Dit weefsel wordt dan onder de microscoop bekeken. Dit gebeurt bij de afdeling Pathologie. Zo weet de uroloog wat de afwijking is en wat hij/zij eraan kan doen.

Dubbel J katheter
Soms wordt een dun slangetje achtergelaten in de urineleider. Dit noemen we een dubbel J katheter. Dit slangetje helpt om kleine wondjes goed te laten genezen.
Het zorgt er ook voor dat de urine goed naar blaas toegaat. Zo wordt een koliekaanval voorkomen.
Dit slangetje heeft 2 krullen, vandaar dubbel J. Eén krul ligt in de nier en de andere krul in de blaas.
Soms geeft de dubbel J wat meer irritatie in de blaas. U heeft dan meer gevoel dat u moet plassen.

dubbel j


Urinekatheter
De uroloog doet ook een urinekatheter in de blaas. Dat is een slangetje in de plasbuis dat de urine vanuit uw blaas naar buiten afvoert. Soms zit hier ook wat steengruis in.

Duur van de operatie

De operatie duurt meestal 60-120 minuten. Hoe lang de operatie duurt hangt onder andere af van de grootte van de steen.

Na de operatie

 • heeft u een infuus in de arm voor het toedienen van vocht;
 • heeft u een blaaskatheter;
 • heeft u soms een dubbel J katheter;
 • kan de urine bloederig zijn;
 • mag u gewoon eten;
 • is het belangrijk dat u goed drinkt.
De uroloog beslist de dag na de operatie of de blaaskatheter verwijderd kan worden.
Als u goed zelf heeft geplast, mag u meestal naar huis.

Risico’s en complicaties

 • Soms is de urinebuis wat vernauwd of gekronkeld. Dan kan het zijn dat het kijkinstrument niet goed kan worden opgeschoven. Hierdoor kan de wand van de urinebuis beschadigen. De operatie wordt dan gestopt.
  De beschadiging aan de urinebuis gaat meestal vanzelf weer over. Soms is een extra operatie nodig om de beschadiging te herstellen.
 • Na de operatie kunt u last krijgen van een ontsteking aan de urinewegen. Om dit te voorkomen krijgt u tijdens de operatie antibiotica via het infuus.
 • Heel af en toe scheurt de urineleider. Dan doet de uroloog een gewone operatie via een snee in de buik om dit te herstellen.
 • Na de operatie kunt wat last krijgen van bloed in de urine. Drink dan elk uur een groot glas water om het bloed weg te spoelen.

Weer naar huis

Controle afspraak op de polikliniek
U krijgt 7-10 dagen na de operatie een afspraak op de polikliniek Urologie.
Dan krijgt u de uitslag van het weefsel dat is weggenomen.

Dubbel J katheterAls u een dubbel J katheter heeft gekregen, dan wordt deze tijdens de controle op de polikliniek ook verwijderd. Dit hangt af van hoe het met u gaat. Het verwijderen van de dubbel J katheter gebeurt met een cystoscopie (zie folder Blaasonderzoek).

Regels voor thuis

 • U mag normaal eten en drinken.
 • U mag direct na de operatie weer fietsen, autorijden, zwemmen en tillen.
 • De urine kan nog langere tijd na de operatie een beetje roze zijn Dit wordt steeds een beetje minder.
 • U kunt na de operatie last hebben van koliekpijnen. Neem hiervoor pijnstillers bijvoorbeeld paracetamol (4 keer per dag 1000 mg).
 • Door de dubbel J katheter kunt u last krijgen van blaaskrampen. Dit is vervelend maar normaal.
 • Als de operatie goed ging en de steen is verwijderd, kunt u 1 week na de operatie weer aan het werk. Tenzij u nog veel klachten heeft.

Antistolling

Gebruikte u voor uw opname bloed verdunnende medicijnen? Dan hoort u als u weer naar huis gaat, wanneer u hiermee weer kunt starten.

Contact opnemen met het ziekenhuis

Bel met het ziekenhuis als u last heeft van de volgende klachten:
 • Als het bloedverlies erger wordt of als u stolsels plast;
 • Als u helemaal niet meer kunt plassen;
 • Als u koorts heeft, meer dan 38,5 ºC;
 • Als pijnmedicatie niet genoeg helpt;
 • Als u de blaaskrampen niet vertrouwt of als u meer last krijgt van blaaskrampen;
 • Als u het gevoel heeft dat u moet plassen, maar het niet lukt om te plassen.
Is de operatie langer dan 1 week geleden, bel dan met de huisarts.

Op werkdagen kunt u tussen 08.30 - 12.00 uur en 13.30 - 15.30 uur uur bellen met de polikliniek Urologie: telefoonnummer 071 582 8060 (alle locaties)
In de avond en tijdens het weekend kunt u contact opnemen met verpleegafdeling B2 Urologie:
telefoonnummer 071 582 9019.


Tot slot

Wat neemt u mee?
 • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
 • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Arts-assistenten

Alrijne ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Het is mogelijk dat een gesprek, onderzoek of behandeling (gedeeltelijk) wordt gedaan door een uroloog in opleiding, een basisarts of een arts in opleiding.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek Urologie.

De polikliniek Urologie (alle locaties) is op werkdagen tussen 08.30 - 12.00 uur en tussen 13.30 - 15.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 582 8060.

Buiten deze uren en dagen wordt u automatisch doorverbonden met het antwoordapparaat. Dan hoort u hoe u de uroloog bij spoedgevallen kunt bereiken.

De verpleegafdeling Urologie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is te bereiken via 071 582 9019.