Afdelingen & Specialismen

Beste ouders of verzorgers, Deze folder geeft u informatie over de Kind- en Jeugdafdeling, onderdeel van het Moeder- en Kindcentrum. Uw kind is opgenomen op de Kind- en Jeugdafdeling, waar kinderen tot 16 jaar worden behandeld. De andere afdelingen van het Moeder- en Kindcentrum; de couveuse- en kraamafdeling, bevinden zich op de 4e etage. Als u van tevoren weet dat uw kind moet worden opgenomen, ontvangt u deze folder de opname. In dat geval is het handig om deze folder goed door te lezen, zodat u voor de opname van uw kind zelf goed bent voorbereid en nog eventuele onduidelijkheden aan ons kunt vragen. Wij doen ons best om het verblijf van uw kind op de Kind- en Jeugdafdeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Algemene informatie over Alrijne Ziekenhuis kunt u vinden op www.alrijne.nl of op onze site speciaal voor kinderen: kids.alrijne.nl. Hier vindt u informatie over onder andere het polikliniekbezoek, ondersteunende afdelingen, financiën en voorzieningen in Alrijne Ziekenhuis. Wij hopen dat u door het lezen van deze folder voldoende informatie heeft over onze afdeling. Wij vinden het belangrijk te weten wat u vindt van de zorg die wij aan uw kind leveren. Daarom stellen wij het op prijs als u uw vragen, suggesties en ervaringen met ons deelt, waardoor wij onze zorgverlening op hoog niveau kunnen houden. Medewerkers Kind- en Jeugdafdeling, Onderdeel van het Moeder- en Kindcentrum Alrijne Ziekenhuis

Opname op de Kind- en Jeugdafdeling

Een opname op de Kind- en Jeugdafdeling is ingrijpend. Niet alleen voor uzelf, maar voor het hele gezin. Het gewone dagelijkse leven staat (even) helemaal op z'n kop. Wij zorgen er graag samen met u voor dat het verblijf in het ziekenhuis zo prettig mogelijk verloopt. Uw kind heeft niet alleen ons, maar vooral ook u hard nodig. Wij zullen zo goed mogelijk voor uw kind zorgen. Maar hoe goed wij onze best ook doen, wij kunnen u als ouder(s) niet vervangen. U bent daarom nodig en altijd welkom op de afdeling.

Indeling van de afdeling

Patiëntenkamers

De Kind- en Jeugdafdeling beschikt over éénpersoons- (een zogenaamde box) en meerpersoonskamers. Waar uw kind wordt opgenomen, hangt af van de opname-indicatie van uw kind en de beschikbaarheid van de bedden. We streven er naar om zoveel mogelijk kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar op een kamer te leggen. We hebben ook een aparte kamer voor kinderen die voor een dagbehandeling komen.

Behandelkamer

Op onze afdeling is een aparte behandelkamer. Hier vinden de medische en verpleegkundige handelingen zoveel mogelijk plaats. Op die manier blijft de ’slaapkamer’ een zo veilig mogelijke ruimte. Alleen als het echt niet anders kan, vinden deze handelingen plaats op de kamer van uw kind.

Speelkamer

Tussen de patiëntenkamers in is een speelkamer. Hier is medisch of verpleegkundig onderzoek of behandeling verboden. Het is een plaats waar uw kind kan spelen en met andere kinderen aan tafel kan eten. Het is prettig voor andere ouders en kinderen wanneer ook u deze ruimte opruimt nadat uw kind hier is geweest.

Ouderkamer

Als u de afdeling opkomt bevindt zich aan uw linkerkant een ouderkamer. Hier kunt u zich even terugtrekken en iets lezen, koffie drinken of televisie kijken. De kamer is ook geschikt voor het ontvangen van bezoek.

Voorbereiding op de opname

De meeste opnames op de Kind- en Jeugdafdeling zijn acuut. Dit betekent dat uw kind met spoed is opgenomen, waardoor u geen of weinig tijd heeft gehad om uw kind voor te bereiden op een verblijf in ons ziekenhuis. Als de opname van uw kind niet acuut is, dan heeft u wel tijd om uw kind voor te bereiden. Als voorbereiding kunt u het beste zo begrijpelijk mogelijk vertellen wat er allemaal in het ziekenhuis gaat gebeuren. Wij hebben ervaren dat het belangrijk is om bij het voorbereiden van uw kind de volgende punten in gedachten te houden:

 • Begin tijdig, zodat u alles nog eens kunt herhalen. Zo krijgt uw kind gelegenheid om aan het idee te wennen.

 • Beperk de informatie die u geeft tot de hoofdpunten van de behandeling die uw kind te wachten staat.

 • Wees eerlijk tegen uw kind met betrekking tot wat hem/haar te wachten staat.

Het is dus belangrijk, dat u zelf goed op de hoogte bent van de gebeurtenissen die gaan plaatsvinden. Laat u vooraf goed inlichten door de (kinder)arts. Er zijn boeken en folders die behulpzaam kunnen zijn bij de voorbereiding van uw kind op een ziekenhuisopname. Wij geven hier enkele voorbeelden: Twee t/m zes jaar: Dick Bruna: Nijntje in het ziekenhuis Betty Sluyzer: In het ziekenhuis Vier t/m acht jaar: José Boone: De operatie van de kleine olifant Vivian den Hollander: Een bed op wieltjes ; Christine Kliphuis: Serie: ‘De Ziekenboeg” met o.a. De darm van Harm (over een blindedarmoperatie) De ogen van Olivia (over een lui oog en scheel zien) De kop van Jop (over hersenschudding). Vijf t/m twaalf jaar: NBD/Biblion: Het ziekenhuis Vanaf acht jaar: Sylvie Vanhoucke: Naar het ziekenhuis

Wat neemt u mee

Het is de bedoeling dat uw kind zo veel mogelijk gewone kleding draagt. Neemt u hiernaast de volgende spullen mee:

 • Toiletartikelen;

 • Ondergoed;

 • Nachtkleding;

 • Sloffen of slippers;

 • Een recent overzicht van de apotheek met medicatie die uw kind gebruikt;

 • Een vertrouwd knuffelbeest of speelgoed waar uw kind graag mee speelt;

 • Voor jonge kinderen hun eigen flesje.

Wij adviseren u geen duur speelgoed of andere kostbare zaken mee te nemen. Alrijne Ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal. Als u speelgoed meeneemt, dan kunt u dit het beste van een (naam)merk voorzien.

Ouderparticipatie en Rooming-in

We vinden het belangrijk dat u en uw kind bij elkaar kunnen zijn. Daarom kunt u op onze afdeling 24 uur per dag bij uw kind aanwezig zijn. In overleg met de kinderverpleegkundige kunt u uw kind zoveel mogelijk zelf verzorgen. Op de kinderafdeling bestaat de mogelijkheid voor “Rooming-in”: één van de ouders slaapt op een stretcher op dezelfde kamer als het kind. Als u bij uw kind op de kamer wilt slapen, dan zorgen wij voor lakens, dekens en kussenslopen. U kunt ’s ochtends gebruikmaken van de douche op de kamer van uw kind. Wij vragen u om rond 9.00 uur het bed opgeklapt te hebben en aan de kant geschoven te hebben zodat de facilitaire dienst de kamer kan reinigen. Soms is het voor de organisatie van de afdeling nodig dat uw kind van kamer wisselt. U wordt hier tijdig van op de hoogte gesteld.

Maaltijden

Voor de ouders staat er op onze afdeling een automaat waaruit u gratis koffie en thee kunt halen. Als u voor uw bezoek koffie of thee wilt halen, kunt u terecht in ons restaurant SanTé, dat u vindt op de begane grond tegenover de roltrap. Maakt u gebruik van “Rooming-in”, dan ontbijt u samen met uw kind. Het ontbijt wordt u aangeboden door het ziekenhuis. De lunch en warme maaltijd dient u zelf te verzorgen. In de ouderkamer is een magnetron voor het opwarmen van een maaltijd of u kunt bij ons restaurant SanTé eten.

Hygiëne

Op de Kind- en Jeugdafdeling liggen regelmatig kwetsbare kinderen opgenomen. Om het verspreiden van infecties te voorkomen is het daarom belangrijk dat iedereen (ouders, bezoekers en medewerkers) bij binnenkomst goed de handen wast en desinfecteert. Doet u a.u.b. hier uw ringen/horloges bij af. Vooral op de isolatiekamers en bij kleine baby’s is dit erg belangrijk. Ook verzoeken wij u bij het verlaten van een isolatiekamer uw handen goed te wassen en desinfecteren. Dit voorkomt het verspreiden van infecties naar andere delen van de afdeling.

Bezoek

U kunt op 24 uur per dag op onze afdeling bij uw kind aanwezig zijn. Familie, vrienden en overig bezoek zijn welkom tussen 10.00- 12.00 uur en tussen 15.00 - 20.00 uur. Naast de ouders mogen er maximaal twee bezoekers per kind aanwezig zijn. Bij prematuur geboren kinderen mogen geen kinderen onder de 12 jaar op bezoek komen, behalve broertjes en zusjes. Tijdens de uurtjes na de lunch stellen we het op prijs als u wat rust in de dag kan inbouwen zodat uw kind misschien even kan slapen. Voor al het bezoek gelden dezelfde hygiënevoorschriften als voor u. Mochten uw bezoeker(s) verkouden of grieperig zijn, dan raden wij u aan om hen te vragen het bezoek uit te stellen tot ze weer beter zijn. Mocht gepland bezoek waterpokken of krentenbaard hebben of ermee in contact zijn geweest, meldt dit dan aan de verpleging. Die kunnen u vertellen of het verstandig is om het bezoek eventueel uit te stellen. Een ziek kind is erg ontvankelijk voor prikkels. Teveel prikkels kunnen erg vermoeiend zijn voor uw kind. Let daarom op de volgende zaken:

 • Probeer daarom uw bezoek gedoseerd langs te laten komen

 • Zorg voor voldoende rust voor uw kind.

 • Als uw kind ligt te slapen is het voor uw kind het beste om zijn/haar rust niet te storen. Denkt u hierbij ook aan het geluid van pratende mensen, de televisie of een telefoongesprek. Uw kind vangt hier heel veel van op.

Gebruik van toilet

U en overig bezoek kan gebruikmaken van de wc’s voor de toegangsdeuren naar de afdeling.

Gebruik van mobiele telefoon

Op de Kind- en Jeugdafdeling is het gebruik van een mobiele telefoon toegestaan. Wij verzoeken u en uw bezoek wel om de telefoon op stil te zetten en geen telefoongesprekken te voeren op de kamer in verband met de rust van uw eigen en andere kinderen. Wij vinden het belangrijk dat uw kind centraal staat en dat het gebruik van uw mobiele telefoon dit niet belemmert tijdens uw verblijf. Let op: een mobiele telefoon kan apparatuur verstoren als de telefoon te dicht in de buurt komt, bijvoorbeeld bij een monitor.

Parkeren

Als de opname van uw kind langer dan een week gaat duren, dan heeft u recht op vergoeding van de parkeerkosten. U kunt bij de verpleegkundige een uitrijkaart krijgen welke één week geldig is.

Medische apparatuur

Het kan zijn dat uw kind te maken krijgt met diverse soorten medische apparatuur. Om u enigszins kennis te laten maken met de meest voorkomende medische apparatuur volgt hieronder een korte omschrijving.

Monitor

Boven het bed van uw kind kan een beeldscherm hangen, de monitor. Daarop kunnen wij de volgende metingen aflezen:

 • de hartslag en de ademhaling door drie plakkers op de borst van uw kind;

 • de zuurstofverzadiging (saturatie) via een infrarood lampje dat om de hand of voet van uw kind zit geplakt.

Deze monitoren geven soms alarmen. De verpleegkundigen letten hier nauwgezet op en kunnen deze alarmen via een pieper en via een centrale monitor in het kantoor zien.

Infuus

Wij kunnen zo nodig gebruik maken van een infuus voor het toedienen van voeding, vocht of medicijnen. Het infuus wordt met een kleine naald ingebracht in een bloedvat in de arm of been van uw kind. Wanneer uw kind nog klein is, dan wordt eventueel een infuus op het hoofd ingebracht. Na het prikken van het infuus wordt de naald verwijderd en blijft er een dun plastic buisje achter. Het infuus is meestal via een dunne kunststof slang aan een infuuspomp verbonden.

Zuurstof

Soms hebben kinderen extra zuurstof nodig. Dit gebeurt meestal met een ‘snorretje’: een plastic slangetje dat op de wangen wordt vastgeplakt. Daarmee krijgt uw kind zuurstof of lucht in de neusgaten geblazen.

Belangrijk!

Om de veiligheid van uw baby te garanderen, willen we u vragen om de alarmen van monitoren en van andere apparatuur niet uit te zetten. Dit zullen de verpleegkundigen doen.

Onderzoeken

Onderstaand leest u een toelichting over een aantal mogelijke onderzoeken bij uw kind. Het zijn veel voorkomende onderzoeken, maar dat betekent niet dat wij deze standaard bij uw kind uitvoeren.

 • Bloedonderzoek: er kan bij uw kind bloed worden afgenomen. Dit gebeurt meestal met een prik in de vinger.

 • Röntgenonderzoek: het maken van röntgenfoto’s van bijvoorbeeld longen of buik. Afhankelijk van de situatie gebeurt dit op de afdeling zelf of op de röntgenafdeling.

 • Echografie: geluidsonderzoek van bijvoorbeeld hersenen, hart, nieren of andere organen. Dit vindt plaats op de afdeling zelf of op de röntgenafdeling.

Operatie

Als uw kind opgenomen wordt voor een geplande operatie, wordt u op de polikliniek uitgebreid geïnformeerd over de operatie van uw kind. Daar ontvangt u ook een lijst met vragen over de gezondheid van uw kind. Wij willen u vragen deze lijst in te vullen en in te leveren tijdens uw bezoek aan het anesthesiespreekuur. Tijdens dit spreekuur wordt verteld wat anesthesie (narcose) is en hoe dit werkt. Het is belangrijk dat uw kind goed wordt geïnformeerd over hoe het in slaap wordt gemaakt (de anesthesie of narcose) en over de operatie. Het is gebleken dat kinderen rustiger blijven wanneer zij weten wat er gaat gebeuren. Op de dag van de operatie geeft de pedagogisch medewerker of de kinderverpleegkundige voorlichting aan u en uw kind over hoe het er op de operatieafdeling aan toe gaat. Tijdens deze voorlichting wordt gebruik gemaakt van een fotoboek en andere voorbereidingsmiddelen, aangepast aan de leeftijd van uw kind. Wij houden hierbij rekening met eerdere ziekenhuiservaringen en het ontwikkelingsniveau van uw kind. Bij alle operaties mag u of uw partner aanwezig zijn wanneer uw kind onder narcose wordt gebracht. U wordt hierbij begeleid door de pedagogisch medewerker, een ouderbegeleider van de operatiekamer of een van de verpleegkundigen. Na de operatie kunt u op de uitslaapkamer of (buiten kantooruren) op de IC bij uw kind aanwezig zijn als het wakker wordt.

Voeding

Borstvoeding

Met de verpleegkundige kunt u het beste vooraf overleggen of u borstvoeding kunt blijven geven. Als uw baby niet aan de borst kan, omdat hij of zij bijvoorbeeld te ziek is, dan kunt u de moedermelk afkolven. Meer informatie hierover vindt u in de Alrijne folders Borstvoeding geven op de kinderafdeling en Het afkolven van moedermelk . Hierin staan handige tips en richtlijnen, die u kunnen helpen bij het geven van borstvoeding.

Flesvoeding

In overleg met de verpleegkundige kunt u in de meeste gevallen zelf voeding geven. Heeft uw kind speciale (dieet)voeding, geeft u dit dan aan ons door zodat wij zo veel mogelijk de thuissituatie kunnen volgen. Mogelijk vragen we u om bijzondere voedingen zelf mee te nemen. De verpleegkundige zorgt voor het verwarmen en zo nodig klaarmaken van de voeding.

Sondevoeding

Sommige kinderen worden een periode gevoed via een voedingssonde omdat ze bijvoorbeeld te ziek zijn en niet genoeg kracht hebben om zelf te drinken. Deze kinderen krijgen dan voeding via een sonde, een slangetje dat via de neus of mond naar de maag loopt.

Overige maaltijden

De voedingsassistente zorgt in overleg met de kinderverpleegkundige en u voor het drinken en de maaltijden van uw kind. Rond 08.00 uur krijgt uw kind ’s ochtends een ontbijt. Rond 12.00 uur wordt de lunch (broodmaaltijd) rondgebracht. Het avondeten komt rond 17.30 uur en bestaat uit een warme maaltijd. U kunt aangeven wat uw kind thuis gewend is te eten, dan proberen wij hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Onder de koffieautomaat op de gang bevindt zich een koelkast. Deze koelkast is bedoeld om eten en/of drinken voor uw kind of voor uzelf in te zetten. Het is noodzakelijk in verband met onze hygiëneregels dat u uw producten voorziet van een sticker met daarop uw naam en de datum waarop u de producten in de koelkast doet.

Verschillende hulpverleners

Artsen

De medische zorg voor uw kind is in handen van de kinderarts. Deze werkt samen met arts-assistenten en coassistenten. De arts loopt iedere ochtend rond 10.00 uur samen met een verpleegkundige ‘visite’. Hierbij worden nieuwe afspraken voor die dag gemaakt. U kunt de verpleegkundige of de arts altijd vragen wat er die dag is besproken. De artsen zijn vaak rond 11.00 uur op de afdeling om de aanwezige ouders op de hoogte te stellen van de lopende zaken. Het is mogelijk om iedere week een gesprek te hebben met de behandelend arts. De verpleegkundige maakt hiervoor een afspraak met u.

Verpleegkundigen

De verpleegkundigen verlenen de dagelijkse zorg aan uw kind. U kunt hen altijd alles over uw kind vragen. Op de afdeling werken:

 • gediplomeerde kinderverpleegkundigen;

 • verpleegkundigen in opleiding voor deze specialisatie;

 • verpleegkundigen zonder specialisatie. Zij werken onder supervisie van de kinderverpleegkundigen.

Als u bij uw kind komt, krijgt u informatie van de verpleegkundige die voor uw kind zorgt. Informatie over uw kind wordt alleen aan de ouders gegeven.

Pedagogische zorg

Van maandag t/m vrijdag is er overdag een pedagogisch medewerker aanwezig. De pedagogisch medewerker begeleidt u en uw kind tijdens de ziekenhuisopname. Samen met de verpleegkundige zorgt ze onder andere voor de voorbereiding van u en uw kind op een operatie of onderzoek. De begeleiding wordt afgestemd op de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van uw kind. In afstemming met u als ouder zorgt de pedagogisch medewerker voor begeleiding bij spel en activiteiten. Spelen kan de aandacht afleiden van het ziek zijn en daardoor ontspanning creëren. De pedagogisch medewerker bekijkt samen met u wat u en uw kind nodig hebben om de ziekenhuisopname zo prettig mogelijk te laten verlopen. De pedagogisch medewerker kan u adviseren en ondersteuning bieden rondom de zorg en bij vragen over de opvoeding van uw zieke kind. Ook kan zij u advies geven voor de periode van verwerking na de ziekenhuisopname.

Overige hulpverleners

Aan de Kind- en Jeugdafdeling zijn ook een fysiotherapeut, een diëtist en een pré-logopedist verbonden. Indien nodig worden zij bij de behandeling van uw kind betrokken. Ook is er een maatschappelijk werker en een psycholoog werkzaam op de kinderafdeling. U kunt kennis met haar maken als de opname langer gaat duren of als er problemen zijn waar zij mee kunnen helpen. Wanneer u zelf behoefte heeft aan een gesprek, kunt u de verpleegkundige vragen een afspraak met een van hen te maken.

Informatie over uw kind

Uw huisarts

Wij informeren uw huisarts over de opname- en ontslagdatum van uw kind. U hoeft hier niet zelf voor te zorgen. Na afloop van de opname wordt uw huisarts binnen een week op de hoogte gesteld van de onderzoeken, conclusies en de behandeling die uw kind heeft gekregen.

Zorgverzekering

Wij informeren uw zorgverzekeraar over de opname van uw kind. Dit hoeft u niet zelf te doen. Wel moet u bij de opname de zorgverzekeringsgegevens meenemen.

Overplaatsing

Soms kan het nodig zijn dat uw kind intensievere of andere zorg nodig heeft dan wij in ons ziekenhuis kunnen bieden. Als die nodig is, besluit de kinderarts uw kind over te plaatsen naar het dichtstbijzijnde kinderziekenhuis. Overplaatsing gebeurt meestal per ambulance. Alle gegevens over uw kind gaan mee naar het andere ziekenhuis.

Ontslag

Zodra wij inzicht hebben in wanneer uw kind naar huis mag, dan lichten wij u hierover in. U heeft dan een ontslaggesprek met de verpleegkundige. De verpleegkundige vertelt in dit gesprek of uw kind thuis medicijnen moet innemen of een dieet moet volgen. Soms krijgt u instructies mee naar huis, bijvoorbeeld over hoe u de wond van uw kind moet verzorgen. Als het nodig is, dan komt u na het ontslag met uw kind voor controle terug op de polikliniek. De afdelingssecretaresse maakt een afspraak voor u.

Weer thuis

Soms zien wij, dat eenmaal thuis een kind niet meteen weer in zijn oude doen is. Het kan zijn, dat uw kind veel aandacht vraagt of rusteloos is en veel huilt of juist heel stil is. Soms dromen kinderen om de opgedane ervaringen te verwerken. Dit gedrag is meestal van tijdelijke aard. Het kan helpen om tekeningen over de ziekenhuisopname te maken, de opname na te spelen of erover te praten. Op die manier kunt u met geduld en begrip uw kind helpen vervelende ervaringen te verwerken.

Klachten

Het kan zijn dat u over sommige onderdelen van de behandeling en/of de zorg niet geheel tevreden bent. Wanneer u klachten en/of problemen heeft, stellen wij het op prijs dat u dit direct bespreekt met de personen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Bijvoorbeeld met de verpleegkundige, de teamleider of met de arts. Zij proberen met u tot een oplossing te komen.

Wat ik nog zeggen wil….

Wij stellen het altijd op prijs als u ons laat weten wat uw ervaringen zijn geweest tijdens het verblijf van uw kind in ons ziekenhuis en of u nog suggesties heeft over het verblijf op onze afdeling. U kunt hiervoor de folder Wat ik nog zeggen wil…. gebruiken. Dit formulier kunt u afgeven op de verpleegafdeling of in de bus in de centrale hal tegenover de hoofdreceptie achterlaten. U kunt het formulier ook

online

invullen. Uw wensen en opmerkingen kunnen voor ons aanleiding zijn om de patiëntenzorg uit te breiden of te verbeteren.

Patiëntorganisaties

Kind en Ziekenhuis 078-614 63 61 info@kindenziekenhuis.nl

www.kindenziekenhuis.nl

Website

Alrijne Ziekenhuis heeft een speciale website voor kinderen: kids.alrijne.nl. Hier kunnen ouders en kinderen van alle leeftijden zich goed voorbereiden op een bezoek aan het ziekenhuis.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs) en de zorgverzekeringpas van uw kind mee te nemen. Zijn de gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de afdeling.

Contact

De Kind- en Jeugdafdeling bevindt zich in Leiderdorp heeft routenummer 570. Ouders kunnen de afdeling 24 uur per dag bereiken via 071 582 8020.

Help mee aan een veilige behandeling van uw kind

Geef alle informatie over de gezondheidstoestand van uw kind. Geef het aan als u iets niet begrijpt.

Bespreek vooraf het verloop van de ingreep bij uw kind. Schrijf op welke medicijnen uw kind gebruikt en neem ze mee. Stel vragen als de medicijnen er anders uitzien dan verwacht. Volg de instructies en adviezen goed op.

Geef alle informatie over de gezondheidstoestand van uw kind. Geef het aan als u iets niet begrijpt.

Bespreek vooraf het verloop van de ingreep bij uw kind. Schrijf op welke medicijnen uw kind gebruikt en neem ze mee. Stel vragen als de medicijnen er anders uitzien dan verwacht. Volg de instructies en adviezen goed op.

Deze patiëntveiligheidskaart is gemaakt op

www.mijnzorgveilig.nl

, een initiatief van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF),op de lokale situatie aangepast door afdeling Marketing en Communicatie van Alrijne Ziekenhuis.

Huisregels

Om het verblijf binnen Alrijne Ziekenhuis voor onze patiënten, bezoekers en medewerkers zo aangenaam mogelijk te maken, hanteren wij de volgende huisregels: In ons ziekenhuis…

 • bent u welkom als patiënt of bezoeker tijdens de openingstijden

 • staan uw en onze veiligheid voorop; volgt u daarom aanwijzingen van het personeel op

 • gaan spoedgevallen voor - graag uw begrip

 • wordt niet gerookt, ook niet op omliggende terreinen; u mag alleen roken in de daarvoor bestemde ruimte buiten het ziekenhuis

Vragen wij u…

 • uw medewerking, zodat wij u zo goed mogelijk kunnen helpen

 • uw mobiele telefoon uit te zetten tijdens uw contact met een hulpverlener

 • de wachtruimte schoon en opgeruimd te houden

Uiteraard kunt u…

 • vragen stellen als iets niet duidelijk is of als u twijfelt

 • een ongewenste situatie met ons bespreken

En geldt dat wij…

 • hier respectvol met elkaar en elkaars bezittingen omgaan

 • de privacy van onze patiënten en medewerkers respecteren

 • fotografie, beeld-, en geluidsopnames - zonder voorafgaande toestemming - niet toestaan

 • agressief, gewelddadig en discriminerend gedrag niet accepteren

 • bij bedreiging, (verbaal) geweld, diefstal, wapen-, en drugsbezit aangifte doen bij de politie