Afdelingen & Specialismen

In deze folder vindt u meer informatie over de kinderastmacarrousel. De kindercarrousel is een multidisciplinair zorgprogramma voor kinderen met astma in de leeftijd van 8 - 12 jaar en hun ouders. Het programma is gericht op preventie en vindt plaats op de polikliniek Kind en Jeugd in Leiden.

Binnen dit zorgprogramma werken verschillende zorgverleners nauw samen, te weten de kinderarts, de verpleegkundig specialist, de kinderfysiotherapeut en de kinderpsycholoog. Dit kinderastmateam kan het probleem van uw kind op verschillende manieren bekijken en zo goed mogelijk behandelen.

Logo Kinderastma carrousel

Het doel van dit programma is de kennis op het gebied van astma te vergroten, de therapietrouw te bevorderen en de kwaliteit van leven voor het kind en het gezin te verbeteren. De kinderastmacarrousel vindt plaats op de leeftijd van 8, 10 en 12 jaar. In de periode voor u naar het ziekenhuis komt voor de carrousel krijgt uw kind een oproep voor een longfunctieonderzoek.

Wat doen de verschillende hulpverleners tijdens de carrousel?

De kinderarts

  • neemt een anamnese/vragenlijst af.

  • beoordeelt het effect van de medicatie.

  • doet lichamelijk onderzoek.

De verpleegkundig specialist

  • gaat in op het omgaan met astma thuis en op school. Er wordt een vragenlijst door uw kind zelf ingevuld m.b.t. ervaringen van de laatste week gericht op symptomen, activiteitsbeperking en emotionele functie.

  • beoordeelt de kennis van medicatie en inhalatietechniek.

  • vult de anamnese/vragenlijst aan.

De kinderfysiotherapeut

  • laat uw kind een aantal oefeningen doen, o.a. een inspanningstest op de loopband. Deze oefeningen geven een indruk over de houding, spierkracht en conditie van uw kind. Hieruit blijkt tevens of uw kind sporten leuk vindt. Wij verzoeken u trainingsschoenen of gymschoenen van uw kind mee te nemen.

De kinderpsycholoog

  • bespreekt met uw kind en u de gevoelens over het omgaan met astma: is er soms verdriet, boosheid of juist niet. Bij dit gesprek wordt de vragenlijst gebruikt die u en uw kind bij de start van het programma hebben ingevuld.

Programma

Het programma van de kindercarrousel duurt een ochtend en ziet er als volgt uit:

07.45 uur

Aankomst op de polikliniek Kind en Jeugd, locatie Leiden. Volg routenummer 8.

08.00 uur

Schriftelijke vragenlijst voor ouder en kind ter voorbereiding van het gesprek met de kinderpsycholoog.

08.30 uur

Inleveren van de vragenlijst bij de doktersassistente. Zij weegt en meet uw kind en doet een NO-meting. Dit is een blaastest om het stikstofgehalte te meten tijdens het uitademen. De waarde van het stikstofgehalte geeft informatie over de mate van ontsteking in de luchtwegen.

09.00 uur

Bezoek aan de kinderarts, verpleegkundig specialist, kinderfysiotherapeut en kinderpsycholoog.

11.00 uur

Pauze voor ouder en kind. Ondertussen bespreken de verschillende disciplines bevindingen met elkaar.

12.00 uur

Bespreking van de bevindingen door de kinderarts of verpleegkundig specialist met de ouder.

12.30 – 13.00 uur

Einde kindercarrousel.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 – 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur contact opnemen met de polikliniek Kind en Jeugd in Leiden, telefoonnummer 071 517 8259.

Machtiging MijnAlrijne

Alrijne biedt patiënten via MijnAlrijne toegang tot (delen van) het elektronisch patiëntendossier. U kunt tal van zorgzaken online regelen, zoals uw medisch dossier inzien, uitslagen inzien en vragenlijsten invullen. We bieden ook de mogelijk om online het medisch dossier van uw kind in te zien. Zo bent u nog beter betrokken bij de zorg voor uw kind. Meer weten? Ga naar

MijnAlrijne

.

Dit is gerelateerd aan de volgende afdeling: