Borstvoeding is de beste start voor uw baby. Ook voor uzelf is borstvoeding geven een gezonde keuze. Meestal lukt dit vanzelf, maar soms kan extra hulp nodig zijn om de borstvoeding te doen slagen. Bij de meeste mensen is begeleiding van een kraamverpleegkundige of kraamverzorgende voldoende. Soms zijn er echter bijzondere omstandigheden of doen zich problemen voor waarbij specifieke kennis en ervaring nodig is. Lactatiekundigen zijn hiervoor opgeleid en kunnen u adviseren en begeleiden bij problemen rondom borstvoeding.


Wanneer kan een bezoek aan de lactatiekundige u helpen?

Een lactatiekundige geeft informatie, begeleiding en advies over alle aspecten van borstvoeding, zowel voor een zwangere als voor een voedende moeder.Tijdens de zwangerschap kan een lactatiekundige worden ingeschakeld bij:

 • vragen tijdens de zwangerschap met betrekking tot borstvoeding;
 • eerdere negatieve ervaringen met borstvoeding;
 • (dreigende) vroeggeboorte;
 • vragen over medicijngebruik en borstvoeding;
 • borstoperaties, ziekte of handicap van de moeder of baby.

Na de zwangerschap kan een lactatiekundige worden ingeschakeld bij:

 • problemen met aanleggen;
 • het weigeren van de borst door de baby;
 • pijnklachten; terugkerende borstontstekingen;
 • onvoldoende melkproductie en/of onvoldoende groei van de baby;
 • opnieuw beginnen met borstvoeding (relacteren).

Wat doet een lactatiekundige?

De lactatiekundige geeft algemene en specifieke informatie over borstvoeding. Er wordt aandacht besteed aan:
 • de samenstelling van de moedermelk;
 • de werking van de borst;
 • het aanleggen van de baby;
 • verschillende aanleghoudingen;
 • de praktijk van het borstvoeding geven;
 • de vraag of de baby genoeg drinkt;
 • het voorkomen van problemen;
 • opstellen van een plan voor na de bevalling;
 • uw eigen specifieke vragen.

Voor wie?

In Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp kunt u een beroep doen op de lactatiekundige als u:
 • tijdens uw zwangerschap wordt begeleid door de gynaecoloog in ons ziekenhuis;
 • in ons ziekenhuis onder leiding van de gynaecoloog of de klinisch verloskundige bent bevallen. Voor een kleine vraag kunt u een afspraak krijgen tot 6 weken na de bevalling;
 • als uw kindje bij de kinderarts onder controle is.

Kosten

Een gesprek met de lactatiekundige van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is gratis voor bovengenoemde groepen.

Bereikbaarheid lactatiekundige

In Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, Leiden en Alphen aan den Rijn kunt u tijdens uw zwangerschap via de polikliniek-assistente een afspraak maken met de lactatiekundige.
De afspraak vindt dan plaats in Leiderdorp
Na de bevalling kunt u aangeven dat u een lactatiekundige wilt spreken, dan komt zij langs bij u op de kraam- of kinderafdeling.
Na ontslag uit het ziekenhuis kunt u de lactatiekundige telefonisch of via de mail bereiken om een afspraak te maken.

Ook kunt u een vrijgevestigde locatiekundige consulteren. Een overzicht van vrijgevestigde lactatiekundigen kunt u vinden op www.nvlborstvoeding.nl. Hier zijn kosten aan verbonden. U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren of u voor vergoeding in aanmerking komt.

Mirjam van der Meij
Aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag
Telefoon: 071 582 8212
Email: mpot@alrijne.nl.

Amanda Turkenburg
Aanwezig op vrijdag
Telefoon: 071 582 8212
Email: agturkenburg@alrijne.nl.

Voor het maken van een afspraak op de polikliniek kunt u contact opnemen met de polikliniek Gynaecologie: 071 582 8048.
Ook kunt u op advies van de gynaecoloog, de verloskundige of de kinderarts worden doorverwezen naar de lactatiekundige.

Meer informatie

Voor meer informatie over borstvoeding kunt u hier terecht:
Borstvoedingsbegeleidingsgroepen, La Leche League, telefoonnummer 011 413 189 of www.lalecheleague.nl

Websites
www.nvlborstvoeding.nl
www.borstvoeding.com
www.voedingscentrum.nl