Afdelingen & Specialismen

De diagnose kanker kan uw leven ingrijpend verstoren. De ziekte en de behandeling kunnen klachten met zich meebrengen. Om ervoor te zorgen dat u op het juiste moment ondersteuning krijgt van de juiste zorgverlener, maakt Alrijne Ziekenhuis gebruik van de Lastmeter.


Een verstoorde balans

Door betere behandelingen hebben mensen met kanker tegenwoordig een grotere kans op genezing dan vroeger. Toch blijft kanker een ingrijpende ziekte, die uw leven flink overhoop kan halen en zo de balans in uw leven kan verstoren. Dit vraagt veel van het aanpassingsvermogen van u en uw naasten. Soms leidt dit tot emotionele gevolgen zoals angst, spanning en onzekerheid. Naast de medische behandeling en verpleegkundige begeleiding kan daarom ook psychosociale zorg belangrijk voor u zijn. Misschien kunt u eventuele problemen zelf oplossen met hulp van familie en vrienden, uw behandelend arts of casemanager/verpleegkundige. Het is ook mogelijk dat u tijdens de behandeling of daarna behoefte heeft aan meer ondersteuning.De Lastmeter

Als u met uw zorgverlener wilt praten over de gevolgen van uw ziekte, is de Lastmeter een handig hulpmiddel. Het is een korte vragenlijst. Hierop kunt u aankruisen hoe het met u gaat en waar u last van heeft op lichamelijk, emotioneel, sociaal praktisch en spiritueel gebied. De casemanager/verpleegkundige bespreekt uw antwoorden met u. Het kan prettig zijn om te praten over wat u allemaal doormaakt en om de gevolgen van uw ziekte op een rijtje te zetten. De casemanager/verpleegkundige kan signaleren of er behoefte is aan ondersteuning. Zij kan in overleg met u op tijd zorgen voor een doorverwijzing naar een andere gespecialiseerd zorgverlener. De behoefte aan begeleiding verschilt per persoon. Voor sommigen is die behoefte het sterkst vlak na het horen van de diagnose, voor anderen kan dit in een later stadium ontstaan. Of en wanneer u extra begeleiding wilt, bepaalt u zelf.Hulpaanbod

Er is op veel gebieden aanbod van hulp en ondersteuning. Uw casemanager/verpleegkundige kan u informatie geven over welke hulp geboden kan worden door welke zorgverlener. U kunt via Alrijne Ziekenhuis bijvoorbeeld advies en ondersteuning krijgen van een psycholoog, geestelijk verzorger, palliatief verpleegkundige, diëtiste, of een fysiotherapeut. Ook deelname aan oncologische revalidatie, contact met een patiëntenvereniging of lotgenotencontact in bijvoorbeeld een 'Centrum voor leven met en na kanker' kan u helpen. Met uw casemanager/verpleegkundige kunt u bespreken welke hulp het best bij uw behoefte past.Werkwijze

Wij vragen u om tijdens uw ziekteperiode meerdere keren de Lastmeter in te vullen. Standaard wordt dit één keer per drie maanden aangeboden. In overleg met uw casemanager/verpleegkundige bepaalt u hoe vaak dit voor u wenselijk is. U kunt de lastmeter op papier meekrijgen, maar u kunt er ook voor kiezen om deze digitaal in te vullen op MijnAlrijne. Afhankelijk van uw behoefte en de door u ingevulde score zal uw casemanager/verpleegkundige deze vervolgens met u nabespreken. Hiervoor spreekt zij een geschikt moment met u af.