Afdelingen & Specialismen

Binnenkort wordt u verwacht op afdeling Cardiologie (A3) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp voor de eerste inname van uw Fingolimod-kuur. In deze folder vindt u informatie hierover.

Opname

Wij verwachten u op ………………………………………… om ……… uur op de afdeling Cardiologie (A3) in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp.

Controles vooraf

Bloedcontrole

Voordat u wordt opgenomen, willen wij uw bloed laten controleren om te zien of er geen tekenen zijn van een infectie.

Belafspraken

Een à twee dagen voordat de opname plaatsvindt, belt de MS-verpleegkundige u op. Hiervoor krijgt een afspraak. De MS-verpleegkundige vraagt naar tekenen van actieve infecties, koortslip, huisartsenbezoek of andere relevante zaken die van invloed kunnen zijn voor de opname. Als de MS-verpleegkundige afwezig is neemt de Physician Assistent (PA) contact met u op volgens de gemaakte afspraak. Het is belangrijk dat u zelf ook contact opneemt als u bijvoorbeeld grieperig bent of koorts hebt vlak voor de geplande opname, zodat deze - als dat nodig is - verzet kan worden.

Dag van opname

Het is belangrijk dat u uw eigen medicatie, te weten de Fingolimod capsule, meeneemt van huis.

Op de afdeling wordt u ontvangen door de verpleegkundige die

u begeleidt naar uw bed of stoel. Als alle controles van vitale functies - temperatuur, pols, bloeddruk en zuurstofgehalte in het bloed - goed zijn, wordt er een ECG (hartfilmpje) gemaakt. Dit wordt door de cardioloog beoordeeld.

Als er geen afwijkingen te zien zijn, krijgt u een infuusnaaldje (venflon) en wordt u aan de telemetrie gelegd. De telemetrie registreert uw hartritme en dit wordt in de gaten gehouden.

U neemt de eerste capsule Fingolimod in na overleg met de verpleegkundige. 4 uur na de inname van de Fingolimod capsule wordt de dip in uw hartfrequentie verwacht. Dit wordt geregistreerd d.m.v. de telemetrie en is ook zichtbaar op de monitor van de verpleegkundige. 6 uur na inname moet het hartritme weer een stijgende lijn laten zien en op dat moment moet wordt er weer een ECG gemaakt. Als het hartritme voldoende is gestegen en het ECG is goedgekeurd door de cardioloog, dan mag u weer naar huis.

Verblijf op de afdeling

Omdat u langere tijd op de afdeling verblijft, is het misschien prettig hiermee rekening te houden. Denk hierbij aan:

  • makkelijk zittende kleding;

  • neem een laptop / tablet mee – eventueel met koptelefoon;

  • neem eventueel iets te lezen mee.

  • Eten en drinken wordt verzorgd gedurende de dag.

  • Bezoek is welkom.

Controles

De MS verpleegkundige belt na 1 week op om te informeren hoe het met u is gegaan in de afgelopen week. U moet 3-4 maanden voor controle komen bij de oogarts. Is hierna alles in orde, dan is er geen verdere controle meer nodig Jaarlijkse controle door de dermatoloog wordt geadviseerd. Controle bij de neuroloog vindt in principe 1-2 keer per jaar plaats. MRI controle in principe jaarlijks. De eerste bloedcontrole vindt plaats na 1 maand, verdere controles van het bloed iedere 3 maanden. De MS-verpleegkundige zorgt ervoor dat u de aanvraag thuis ontvangt. Daarnaast is het mogelijk om 1 keer per jaar een MS-jaarcheck bij de ergotherapie en fysiotherapie te laten doen in Alrijne Leiden. Hiervoor krijgt u een uitnodiging. Dit kan - als u dat wilt - gecombineerd worden met de jaarlijkse MRI.

Fingolimod vergeten in te nemen – wat te doen?

Het kan gebeuren dat u vergeet om de Fingolimod in te nemen. In de eerste 2 weken: bent u het langer dan 1 dag vergeten, dan is opnieuw een opname nodig op de afdeling Cardiologie. De procedure van de eerste inname van de Fingolimod-kuur wordt dan herhaald. In week 3 en 4: heeft u langer dan 7 dagen geen Fingolimod ingenomen, dan is opnieuw opname nodig op de afdeling Cardiologie en wordt de procedure van de eerste inname van de Fingolimod-kuur herhaald. Heeft de onderbreking korter geduurd, dan kunt u de behandeling voortzetten met de geplande dosering.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringpas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de MS-verpleegkundige. De polikliniek Neurologie van Alrijne Ziekenhuis is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 12.00 en van 13.30 – 16.30 uur bereikbaar via telefoonnummer 071 582 8056. De MS-verpleegkundige is bereikbaar via 071 582 8056.