Met uw behandelend arts heeft u gesproken over liposuctie, met of zonder lipofilling. In deze folder vindt u informatie over de operatie, de voorbereidingen en adviezen voor de periode na de operatie. De informatie in deze folder is van algemene aard. Voor u persoonlijk kan de situatie anders zijn dan beschreven.

De liposuctie

Bij een liposuctie wordt het onderhuids vet bij u weggezogen en opgevangen. De plastisch chirurg doet dit met een speciale liposuctiecanule (een soort grote stompe naald). Voor de operatie geeft de chirurg met een viltstift aan welke gebieden hij/zij behandelt. De chirurg doet dit in overleg met u. Voor de liposuctie moeten (meestal) meerdere kleine sneetjes worden gemaakt. De zenuwen en bloedvaten raken tijdens liposuctie bijna niet beschadigd. De verwijderde vetcellen worden niet opnieuw aangemaakt.


De lipofilling

Als bij u ook lipofilling plaatsvindt, wordt het vet dat tijdens de liposuctie is opgevangen bewerkt. Daarna wordt dit met een kleinere naald op de afgesproken plek ingespoten. Ook hiervoor zijn vaak meerdere kleine sneetjes nodig. Na de lipofilling moeten de vetcellen op de nieuwe plek overleven. Daarom zit er een maximum aan de hoeveelheid vet die je met lipofilling kunt terug spuiten. Na de operatie moet u proberen druk op het gebied te voorkomen. Bij te veel druk op het wondgebied is het moeilijker voor de vetcellen om te overleven.


Mogelijkheden en verwachtingen

Als u overweegt een liposuctie met of zonder lipofilling te laten doen, is het belangrijk dat u hierover een reëel verwachtingspatroon heeft. Door het wegzuigen van het vet is het mogelijk dat er wat onregelmatigheden onder de huid kunnen ontstaan: bobbeltjes die ook op de lange termijn zichtbaar blijven. Verder is het normaal dat er na de operatie wat bloeduitstortingen zijn. Deze verdwijnen vanzelf, maar dit kan enkele weken duren.Bij lipofilling weten we dat een deel van het ingespoten vet (meestal 20-30%) weer verloren gaat.


Het is belangrijk om minimaal 6 weken voor en na de operatie niet te roken. Daardoor is de kans groter dat meer vetcellen overleven.


Voorbereiding op de operatie

De chirurg bespreekt de operatie met u tijdens uw polikliniekbezoek. De operatie vindt in principe plaats onder algehele narcose.


Medicijnen

Als u geneesmiddelen gebruikt, moet u dat aan uw chirurg melden. Bepaalde medicijnen zoals bloedverdunners en sommige pijnstillers mag u - in overleg met uw chirurg - een aantal dagen voor de operatie niet meer innemen. Uw chirurg bepaalt samen met u wanneer u met deze medicijnen moet stoppen en wanneer u deze weer kunt gaan gebruiken.


Meld ook eventuele overgevoeligheden of allergieën, zoals voor jodium en /of pleisters.


Roken

Stop met roken. Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing. Wij raden u dan ook dringend aan om 6 weken voor de operatie te stoppen met roken. Houd dit vol tot tenminste 6 weken na de operatie. Gebruik ook geen nicotinepleisters.Preoperatief spreekuur (POS)

U krijgt een afspraak voor het preoperatief spreekuur van de anesthesioloog. Hier wordt onderzocht of u de operatie en narcose lichamelijk aankunt. Als u volledig gezond bent, vindt deze afspraak telefonisch plaats. U krijgt informatie en afspraken in verband met de narcose. Voor de narcose moet u nuchter zijn, tenzij anders is afgesproken. Als u vragen heeft over de narcose dan kunt u deze tijdens dit spreekuur stellen.Vergoeding door zorgverzekeraar?

De chirurg vraagt vaak een machtiging aan bij uw zorgverzekeraar. De chirurg hoort van de zorgverzekeraar of u voor vergoeding in aanmerking komt. Soms betaalt de zorgverzekeraar de operatie. Als de aanvraag wordt afgewezen, moet u de ingreep zelf betalen.Tijdstip opname

Minimaal twee weken voor de operatie hoort u van de afdeling Opnameplanning hoe laat en waar u wordt verwacht.


De opnamedag

U dient uw zorgpas en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar het ziekenhuis. Neem ook uw speciale (druk)kleding mee als u die in overleg met uw behandelend chirurg heeft aangeschaft.


In principe wordt u opgenomen op de afdeling Dagverpleging/Kort verblijf (3A, locatie Leiden), of op de verpleegafdeling Chirurgie (tweede etage, routenummer 230, locatie Leiderdorp).


U meldt zich op de afgesproken dag en tijd aan de balie, waar de secretaresse naar uw zorgpas en legitimatiebewijs zal vragen.


U wordt naar uw kamer gebracht. Een verpleegkundige van de afdeling voert een opnamegesprek met u. Zij informeert u over de gang van zaken op de afdeling, de operatie en de periode erna. Als u hierover nog vragen heeft, kunt u deze altijd stellen.


Voorafgaand aan de operatie krijgt u vaak medicijnen als voorbereiding op de operatie. De verpleegkundigen van de afdeling brengen u met uw bed naar de holding. Hier krijgt u onder andere een infuus. De verpleegkundigen van de holding brengen u naar de operatiekamer.


De operatie

De plastisch chirurg zal voor de operatie aftekenen bij welke lichaamsgebieden de liposuctie zal plaatsvinden en - indien van toepassing - waar de lipofilling zal plaatsvinden. Na de operatie worden de wondjes meestal gehecht met een oplosbare hechting en vaak afgedekt met een pleister. Bij de liposuctie wordt een vloeistof gebruikt. Hierdoor kan er vocht uit de wondjes lekken. Dit kan helder zijn, maar ook bloederig. Het lekken kan na de operatie nog enkele dagen doorgaan. Dit kan geen kwaad.


Na de operatie

De verpleegkundigen van de afdeling halen u op uit de uitslaapkamer en brengen u weer naar uw eigen kamer. U zult nog een tijdje wat slaperig zijn.


De verpleegkundige controleert regelmatig uw bloeddruk, hartslag, temperatuur, en vraagt of u misselijk bent of pijn heeft. Het is belangrijk dat u goed plast, zodat de blaas niet te vol raakt.


U kunt na de operatie misselijk zijn of dorst hebben. Meld dit aan de verpleegkundige. Tegen de misselijkheid kunt u medicatie krijgen. Ook bij pijn kunt u medicijnen krijgen.


Met hulp van de verpleegkundige trekt u de speciale (druk)kleding aan.Bezoek is welkom tijdens de bezoektijden.


Weer naar huis

Afhankelijk van de uitgebreidheid van de liposuctie en of deze met of zonder lipofilling plaatsvond, kunt u dezelfde dag of de dag na de operatie weer naar huis.


Adviezen voor thuis

 • Als u (medische) drukkleding heeft gekregen, moet u proberen deze continu te dragen. Uw chirurg bespreekt met u hoe lang dit nodig is. Als er nog andere leefregels zijn, dan zal de chirurg deze ook met u bespreken.
 • Wij adviseren u om dagelijks te douchen. Spoel de wonden kort af en dep ze voorzichtig droog.
 • Wanneer u tijdens de herstelperiode last krijgt van abnormale pijn, roodheid, zwelling of koorts, moet u contact opnemen met de polikliniek.

 • Bescherm de littekentjes het eerste jaar goed tegen de zon. Gebruikt zonnecrème met tenminste factor 30.

Risico’s en complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico. Zo is ook bij dit soort operaties de normale kans op complicaties aanwezig zoals een nabloeding of een wondinfectie. Mogelijk moet u in dat geval medicatie krijgen of opnieuw geopereerd worden.

Neemt u contact op met het ziekenhuis:
 • bij hevige pijnklachten;
 • als uw temperatuur boven 38,5 C uitkomt;
 • als de wond meer wondvocht gaat lekken;
 • als er zwelling ontstaat rondom de wond;
 • als er vurige roodheid ontstaat rondom de wond;
 • als er geel beslag in de wond te zien is;
 • bij hevige misselijkheidsklachten en/of braken.

Controleafspraak

Er is een afspraak gemaakt voor controle op de polikliniek. U krijgt deze mee wanneer u het ziekenhuis verlaat. Heeft u nog vragen over de ingreep, dan kunt u deze tijdens het controlebezoek stellen.


Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.
Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak. Mocht u onverwacht verhinderd zijn, geeft u ons dit dan zo snel mogelijk door. We kunnen met u dan een nieuwe afspraak maken en de vrijgekomen tijd voor een andere patiënt reserveren.

Bereikbaarheid polikliniek Plastische Chirurgie

De polikliniek Plastische Chirurgie is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 12.00 uur en 13.30 - 15.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 582 8061 (alle locaties).

De polikliniek Plastische Chirurgie Leiden heeft routenummer 15
De polikliniek Plastische Chirurgie Leiderdorp heeft routenummer 141
De polikliniek Plastische Chirurgie locatie Alphen aan den Rijn heeft routenummer 38


De Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantoortijden telefonisch te bereiken via 071 582 8905.
Tijdens kantooruren staan de medewerkers van onze polikliniek u graag te woord.