Afdelingen & Specialismen

Deze folder geeft u informatie over een littekenbreuk en de meest gebruikelijke behandelingsmogelijkheden. De informatie in deze folder is van algemene aard. Voor u persoonlijk kan de situatie anders zijn dan beschreven. Uw behandelend arts zal dit met u bespreken.

Een littekenbreuk

Een littekenbreuk is een onderbreking in de buikwand die is ontstaan op de plaats van een litteken van een eerdere operatie. Het genezingsproces kan om verschillende redenen verstoord zijn, bijvoorbeeld door een bloeduitstorting, al dan niet met een ontsteking. Andere oorzaken kunnen zijn: een slechte lichamelijke conditie of het gebruik van bepaalde medicijnen die u tijdens de operatie nodig had. Het is ook mogelijk dat u zo ernstig ziek was dat de wond in de buikwand niet gesloten kon worden en vanzelf is dicht gegroeid. Na een dergelijke situatie kan ook een littekenbreuk ontstaan.

Diagnose en onderzoek

De arts stelt de diagnose aan de hand van de bevindingen bij het lichamelijk onderzoek. De breuk is meestal gemakkelijk vast te stellen als u staat. Aanvullend onderzoek is bij kleine littekenbreuken in het algemeen niet nodig. Bij grote littekenbreuken kan een CT-scan (een computer röntgenonderzoek) nodig zijn om te bestuderen hoe uw breuk eventueel hersteld kan worden.

De behandeling

Niet alle littekenbreuken hoeven een chirurgisch behandeld te worden. Wanneer een kleine breuk geen klachten geeft, is een operatie niet nodig. Breuken die groter worden en breuken die klachten geven komen wel in aanmerking voor behandeling. De arts zal met u bespreken, hoe in uw geval de breuk behandeld kan worden. In het algemeen zal u een operatie worden geadviseerd.

Voorbereiding op de operatie

Enige tijd voor de operatie heeft u een afspraak bij de anesthesioloog op het preoperatief spreekuur. Daar krijgt u informatie over de narcose en hoe u zich op de operatie moet voorbereiden. Als u vragen heeft over de narcose dan kunt u deze op dit spreekuur stellen. Ook krijgt u daar afspraken mee over eventueel nuchter zijn op de opnamedag. Zie hiervoor ook de folder Preoperatief onderzoek.

De opname

Voor de operatie

U wordt opgenomen op de verpleegafdeling Chirurgie (tweede verdieping, routenummer 230). U moet nuchter zijn, tenzij dit anders is afgesproken. U meldt zich op de afgesproken dag en tijd aan de balie bij de secretaresse, die naar uw geldig legitimatiebewijs en zorgpas zal vragen. Aansluitend voert een verpleegkundige van de afdeling een opnamegesprek met u. Zij bespreekt met u de gang van zaken op de afdeling, de operatie en de periode daarna. Wanneer u hierover nog vragen heeft kunt u deze altijd stellen. U wordt naar de kamer gebracht en krijgt uitleg over de voorbereidingen voor de operatie. U kunt hierover ook meer lezen in de Opnamewijzer. Wanneer het tijd is om naar de operatiekamer te gaan, krijgt u nog medicijnen als voorbereiding op de operatie (afgesproken door de anesthesioloog). Vervolgens brengen verpleegkundigen van de afdeling u in uw bed naar de Holding. Dit is een ruimte, waar patiënten bij aankomst opgevangen worden en waar eventuele voorbereidingen worden verricht, zoals bijvoorbeeld het inbrengen van een infuus. De verpleegkundigen van de Holding nemen de zorg voor u nu over en zorgen dat u op de feitelijke (afgeschermde) operatiekamer komt.

De operatie

Het is goed u te realiseren dat een operatie voor een littekenbreuk in sommige gevallen een relatief grote operatie kan zijn. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om de spierlagen van de buikwand van elkaar los te maken om meer ruimte te krijgen zodat het buikwanddefect kan worden gesloten. Dat gaat gepaard met grote wondgebieden in de buikwandspieren. Als de buikwand niet ruimer kan worden gemaakt, is vaak kunststof nodig om het defect te kunnen sluiten. Wanneer het operatierisico te groot lijkt of wanneer er geen herstelmogelijkheden zijn, kan besloten worden u niet te opereren en te volstaan met het dragen van een aangemeten korset of breukband. Voor een beeldverslag van een laparoscopische en een 'gewone' littekenbreukcorrectie kunt u terecht op www.heelmeester.nl

Na de operatie

  • Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht waar u verblijft totdat u weer naar de afdeling mag.

  • U wordt door verpleegkundigen van de afdeling opgehaald van de uitslaapkamer en in uw bed weer naar uw eigen kamer gebracht.

  • U kunt zelf uw partner en/of familie bellen om te laten weten dat de operatie achter de rug is. Eventueel kunt u dit ook door de verpleegkundige laten doen. Deze geeft echter geen medische informatie over de operatie, dat is voorbehouden aan de arts.

  • Gedurende enige tijd zult u nog wat slaperig blijven.

  • Bezoek mag komen tijdens de reguliere bezoektijden, ermee rekening houdend dat het niet te belastend is voor u en uw kamergenoten, en maximaal met 2 personen tegelijk.

Het is mogelijk dat u direct na de operatie met een aantal slangetjes verbonden bent. Dat kunnen zijn:

  • een infuus voor vochttoediening;

  • een dun slangetje in uw rug voor pijnbestrijding;

  • een slangetje door uw neus (neussonde), dat via de slokdarm in de maag ligt en ervoor zorgt dat overtollig maagsap wordt afgezogen (alleen bij een grote operatie);

  • een drain in uw buik voor afvoer van eventueel bloed en wondvocht;

  • een blaaskatheter voor afloop van urine (alleen bij een grote operatie).

Afhankelijk van uw herstel na de operatie worden deze slangetjes weer verwijderd.   In de loop van de dagen na de operatie gaat het drinken geleidelijk aan beter en gaat u weer op vaste voeding over. Daar is geen vast schema voor. U krijgt de eerste dagen drinken en eten naarmate uw maagdarmstelsel dat kan verdragen. Meestal kunt u snel weer gewoon eten. Na de operatie is het raadzaam het wondgebied - met name bij drukverhoging (hoesten, persen) - te ondersteunen met uw hand of met een kussentje. Bij grote buikwandoperaties wordt vaak een breukband gedragen. Afhankelijk van de operatiemethode, de grootte van de ingreep en individuele factoren zult u na ontslag nog enige tijd hinder kunnen ondervinden van het operatiegebied. Ook het hervatten van uw dagelijkse activiteiten en de mogelijkheid om weer wat te tillen zullen daarvan afhankelijk zijn. Uw behandelend arts zal u daarover adviezen geven.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij dit soort operaties de normale kans op complicaties aanwezig, zoals nabloeding, wondinfectie, trombose of longontsteking. Door de grootte van de ingreep en het gebruik van kunststof materialen is er een verhoogd risico op een gestoorde wondgenezing. Dat kan aanleiding geven tot een wondinfectie of tot het ontstaan van een nieuwe littekenbreuk (recidief). Daarnaast kunnen er na een grote operatie tijdelijk ademhalingsproblemen ontstaan, omdat door het sluiten van de breuk er voor een normale buikademhaling minder ruimte is dan voorheen.

Duur van de opname

De opnameduur bij een littekenbreukoperatie is afhankelijk van de grootte van de breuk en het herstel na de operatie. Uw behandelend arts zal een principe opnameduur met u afspreken waar tijdens de opname door omstandigheden van afgeweken kan worden.

Het ontslag

Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor de poliklinische controle. De hechtingen worden normaal gesproken poliklinisch verwijderd. U hoeft zich niet aan een bepaald dieet te houden. Wel is het belangrijk voor voldoende vochtinname te zorgen ter voorkoming van harde ontlasting (niet persen). Vermijd zwaar tillen (niet meer dan 5 kilo).

Tot slot

Denkt u eraan om bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen? Als uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) zijn gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak. Mocht u onverwacht verhinderd zijn, geeft u ons dit dan zo snel mogelijk door. We kunnen met u dan een nieuwe afspraak maken en de vrijgekomen tijd voor een andere patiënt reserveren.  

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de inhoud van deze folder, stelt u deze dan aan de polikliniekassistent of de arts van de polikliniek Chirurgie. Bent u van mening dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag. De polikliniek Chirurgie is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via 071 582 8045. De polikliniek Chirurgie van Alrijne Ziekenhuis Leiden heeft routenummer 40. De polikliniek Chirurgie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 85. De polikliniek Chirurgie van Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn heeft routenummer 33. De Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantoortijden telefonisch te bereiken via 071 582 8905. Tijdens kantooruren staan de medewerkers van onze polikliniek u graag te woord.