Afdelingen & Specialismen

Deze folder geeft u informatie over een littekenbreuk en de meest gebruikelijke behandelingsmogelijkheden. De informatie in deze folder is van algemene aard. Voor u persoonlijk kan de situatie anders zijn dan hier is beschreven. Uw behandelend arts zal dit met u bespreken.


Een littekenbreuk

Een littekenbreuk is een onderbreking in de buikwand die is ontstaan op de plaats van een litteken van een eerdere operatie. De genezing kan om verschillende redenen verstoord zijn, bijvoorbeeld door een bloeduitstorting, al dan niet met een ontsteking.


Andere oorzaken kunnen zijn: een slechte lichamelijke conditie of het gebruik van bepaalde medicijnen die u tijdens de operatie nodig had.


Het is ook mogelijk dat u zo ernstig ziek was dat de wond in de buikwand niet gesloten kon worden en vanzelf is dicht gegroeid. Na zo'n situatie kan ook een littekenbreuk ontstaan.Diagnose en onderzoek

De arts stelt de diagnose aan de hand van de bevindingen bij het lichamelijk onderzoek. De breuk is meestal gemakkelijk vast te stellen als u staat. Aanvullend onderzoek is bij kleine littekenbreuken meestal niet nodig. Bij grote littekenbreuken kan een CT-scan (een computer röntgenonderzoek) nodig zijn om te bekijken hoe uw breuk eventueel hersteld kan worden.De behandeling

Niet alle littekenbreuken hoeven

d

oor middel van een operatie behandeld te worden. Als een kleine breuk geen klachten geeft, is een operatie niet nodig. Breuken die groter worden en breuken die klachten geven moeten wel behandeld worden. De arts zal met u bespreken, hoe in uw geval de breuk behandeld kan worden. Meestal wordt een operatie geadviseerd.Voorbereiding op de operatie

Enige tijd voor de operatie heeft u een afspraak op het preoperatief spreekuur. Daar krijgt u informatie over de narcose en hoort u hoe u zich op de operatie moet voorbereiden. Als u vragen heeft over de narcose dan kunt u deze op dit spreekuur stellen. Ook krijgt u daar afspraken mee over eventueel nuchter zijn op de opnamedag.De opname


Voor de operatie

U wordt opgenomen op de verpleegafdeling Chirurgie in Alrijne Leiderdorp (tweede verdieping, routenummer 230). U moet nuchter zijn, tenzij dit anders is afgesproken.


U meldt zich op de afgesproken dag en tijd aan de balie bij de secretaresse, die naar uw geldig legitimatiebewijs en zorgpas zal vragen.


Aansluitend voert een verpleegkundige van de afdeling een opnamegesprek met u. Zij bespreekt met u de gang van zaken op de afdeling, de operatie en de periode daarna. Als u hierover nog vragen heeft, kunt u deze altijd stellen.


U wordt naar de kamer gebracht en krijgt uitleg over de voorbereidingen voor de operatie. U kunt hierover ook meer lezen in de Opnamewijzer.Wanneer het tijd is om naar de operatiekamer te gaan, krijgt u nog medicijnen als voorbereiding op de operatie (dit is afgesproken door de anesthesioloog). Vervolgens brengen verpleegkundigen van de afdeling u in uw bed naar de Holding. Dit is een ruimte waar patiënten bij aankomst opgevangen worden. Hier worden eventuele voorbereidingen gedaan, zoals bijvoorbeeld het inbrengen van een infuus. De verpleegkundigen van de Holding nemen de zorg voor u nu over en zorgen dat u op de feitelijke (afgeschermde) operatiekamer komt.De operatie

Het is goed u te realiseren dat een operatie voor een littekenbreuk in sommige gevallen een relatief grote operatie kan zijn. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om de spierlagen van de buikwand van elkaar los te maken om meer ruimte te krijgen, zodat de opening in de buikwand kan worden gesloten. Er ontstaan dan grote wondgebieden in de buikwandspieren. Als de buikwand niet ruimer kan worden gemaakt, is vaak kunststof (= mat) nodig om de opening in de buikwand te kunnen sluiten.


Als het operatierisico te groot lijkt of als de opening niet hersteld kan worden, kan besloten worden u niet te opereren. In dat geval kan de arts u adviseren om een speciaal

aangemeten korset of een breukband te gaan dragen.


Een kleine littekenbreuk kan hersteld worden zonder een mat. Als de breuk groter is dan 1, 5 cm zal een mat geplaatst moeten worden, anders is de kans groot dat de breuk terugkomt.


Als het mogelijk is, zal voorgesteld worden om een laparoscopische (= kijkbuis) correctie van uw breuk te doen omdat dit minder kans op infecties geeft.


Soms wordt er een combinatie van een gewone (= open chirurgie) en een laparoscopische operatie gedaan: de hybride procedure. Dit kan nodig zijn omdat er vet of darm vast zit.


Als er veel verklevingen zijn of als de breuk erg groot is, wordt een gewone operatie gedaan.Voor een beeldverslag van een laparoscopische en een 'gewone' littekenbreukcorrectie kunt u terecht op www.heelmeester.nlNa de operatie

  • Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer (= verkoever) gebracht waar u verblijft totdat u weer naar de afdeling mag.
  • U wordt door verpleegkundigen van de afdeling opgehaald van de uitslaapkamer en in uw bed weer naar uw eigen kamer gebracht.
  • U kunt zelf uw partner en/of familie bellen om te laten weten dat de operatie achter de rug is. Eventueel kunt u dit ook door de verpleegkundige laten doen. Deze geeft echter geen medische informatie over de operatie, dat doet alleen de arts.
  • Gedurende enige tijd zult u nog wat slaperig blijven.
  • Bezoek mag komen tijdens de reguliere bezoektijden, ermee rekening houdend dat het niet te belastend is voor u en uw kamergenoten.
Het is mogelijk dat u direct na de operatie nog een aantal slangetjes heeft. Dat kunnen zijn:
  • een infuus voor vochttoediening;
  • een dun slangetje in uw rug voor pijnbestrijding;
  • een slangetje door uw neus (neussonde), dat via de slokdarm in de maag ligt en ervoor zorgt dat overtollig maagsap wordt afgezogen (alleen bij een grote operatie);
  • een drain in uw buik voor afvoer van eventueel bloed en wondvocht;
  • een blaaskatheter voor afloop van urine (alleen bij een grote operatie).
Afhankelijk van uw herstel na de operatie, worden deze slangetjes weer verwijderd.  

In de loop van de dagen na de operatie gaat het drinken geleidelijk aan beter en gaat u weer op vaste voeding over. Daar is geen vast schema voor. U krijgt de eerste dagen drinken en eten naarmate uw maagdarmstelsel dat kan verdragen. Meestal kunt u snel weer gewoon eten.

Na de operatie is het raadzaam het wondgebied - met name bij drukverhoging (hoesten, persen) - te ondersteunen met uw hand of met een kussentje. Bij grote buikwandoperaties wordt vaak een breukband gedragen.
Als u weer thuis bent, kunt u nog een tijdje last hebben van de operatiewond. Hoeveel last u hiervan heeft, hangt af van de operatiemethode, de grootte van de ingreep en individuele factoren. Ook het hervatten van uw dagelijkse activiteiten en de mogelijkheid om weer wat te tillen zullen daarvan afhankelijk zijn. Uw behandelend arts zal u daarover adviezen geven.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij dit soort operaties de normale kans op complicaties aanwezig, zoals nabloeding, orgaanletsel, pijn, wondinfectie.
Door de grootte van de ingreep en het gebruik van kunststof materialen, is er meer kans dan normaal dat er problemen zijn met de wondgenezing, bijvoorbeeld een wondinfectie of tot het ontstaan van een nieuwe littekenbreuk (recidief).
Daarnaast kunnen er na een grote operatie tijdelijk ademhalingsproblemen ontstaan, omdat door het sluiten van de breuk er voor een normale buikademhaling minder ruimte is dan voorheen.

Duur van de opname

De opnameduur bij een littekenbreukoperatie is afhankelijk van de grootte van de breuk en het herstel na de operatie. Uw behandelend arts zal aangeven hoe lang hij denkt dat u wordt opgenomen, maar de werkelijke opnameduur hangt natuurlijk af van uw herstel.

Het ontslag

Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor de poliklinische controle.
De hechtingen worden normaal gesproken op de polikliniek verwijderd.
U hoeft zich niet aan een bepaald dieet te houden. Wel is het belangrijk dat u voldoende drinkt. Hiermee voorkomt u harde ontlasting (niet persen!).
U mag gedurende 4-6 weken niet meer dan 2 kg tillen.
Bij grote breuken krijgt u een breukband mee die u gedurende 4-6 weken overdag moet dragen.

Tot slot

Denkt u eraan om bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen? Als uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) zijn gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.
Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak. Mocht u onverwacht verhinderd zijn, geeft u ons dit dan zo snel mogelijk door. We kunnen met u dan een nieuwe afspraak maken en de vrijgekomen tijd voor een andere patiënt reserveren.  

Vragen

Heeft u nog vragen? Stelt u deze dan aan de polikliniekassistent of de arts van de polikliniek Chirurgie.

De polikliniek Chirurgie is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur te bereiken via telefoonnummer 071 582 8045.

De Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantoortijden te bereiken via telefoonnummer 071 582 8905.
Tijdens kantooruren kunt u bellen naar de polikliniek Chirurgie.