Afdelingen & Specialismen

Uw kind gaat binnenkort weer naar huis. In deze folder staat informatie voor als uw kind weer thuis is. Bijvoorbeeld wie u kunt bellen als u vragen heeft.Ook geven wij u meer informatie over het kinderastmateam en het astmaspreekuur.


Na de opname in het ziekenhuis - afspraak met het kinderastmateam

Uw kind is weer thuis.


Na ongeveer 6 weken krijgt uw kind een afspraak op het astmaspreekuur voor een nacontrole. Dan bespreken we met u hoe vaak uw kind op het spreekuur moet komen.


Het kinderastmateam heeft regelmatig spreekuur. Tijdens dit spreekuur kunt u de astmaklachten en allergieklachten van uw kind met ons bespreken.


Meestal heeft uw kind een afspraak met de kinderarts of de verpleegkundig specialist.


U kunt ook een afspraak krijgen met een andere medewerker van het kinderastmateam. Dit zullen we dan van tevoren met u bespreken.Tijdens het astma spreekuur bespreken we:


 • hoe het met uw kind gaat;
 • de uitslagen van onderzoeken die zijn gedaan;
 • vragen of problemen die u of uw kind heeft.

Wie kunt u bellen als u vragen heeft

Uw kind is weer thuis. Heeft u in de eerste 48 uur vragen? Dan kunt u bellen met de verpleegafdeling.
Heeft u vragen voordat uw kind naar het astmaspreekuur gaat? Bel dan met de polikliniek Kind en Jeugd: 071 582 8052 .

Medicijnen

Uw kind heeft medicijnen gekregen voor de luchtwegen. Hierbij zit ook een afbouwschema. Toen uw kind weer naar huis ging, is verteld hoe uw kind de medicijnen moet gebruiken. En wanneer uw kind de medicijnen moet gebruiken.
Belangrijk is dat u de medicijnen meeneemt naar de eerste afspraak bij het astma spreekuur.

U heeft geleerd hoe uw kind moet puffen. Filmpjes of meer informatie over het puffen vindt u op www.inhalatorgebruik.nl. U kunt ook de qr-code ‘scannen’ om op de website te komen. Dit doet u met de fotocamera op uw telefoon.

QR-code

Hyperactieve longen

Hyperactieve longen zijn longen die reageren op bepaalde prikkels (bijvoorbeeld luchtweginfecties, gras, huisstofmijt, temperatuur, warmte/kou etc.). Het zijn eigenlijk longen die te snel op stofjes reageren.
Doordat de longen reageren op prikkels, kunnen de luchtwegen samenknijpen en maken ze slijm aan.

Hierdoor kan uw kind last krijgen van:
 • kortademigheid (= adem te kort);
 • hoesten;
 • piepende ademhaling;
 • vermoeidheid.
Als uw kind 5 jaar of ouder is kunnen we een longfunctie onderzoek doen (zie ook de folder ‘longfunctie onderzoek bij kinderen’). Dit onderzoek helpt om erachter te komen of uw kind inderdaad astma heeft.

Inhalatie allergieën

Uw kind kan ook last hebben van inhalatie allergieën (huisstofmijt, huisdieren, pollen, schimmels). Dan heeft uw kind vooral klachten aan de ogen, neus en keel.
Maar deze klachten kunnen ook veel invloed hebben op de astma-klachten van uw kind.
Daarom heeft het kinderastmateam ook veel aandacht voor de behandeling van inhalatie allergieën, als uw kind daar last van heeft.

Kinderastmateam

Het kinderastmateam van Alrijne Ziekenhuis behandelt en begeleidt kinderen tussen de 0 en 18 jaar. Deze kinderen hebben problemen met de longen en/of allergieklachten.
Het doel is dat uw kind (en de rest van het gezin) zo weinig mogelijk last heeft van de long- of allergieproblemen.
Bij de behandeling en begeleiding houden we rekening met thuis, school, sporten en andere hobby’s.

Wie zitten er allemaal in het Kinderastmateam?

Kinderarts en verpleegkundig specialist
De kinderarts en de verpleegkundig specialist ziet u afwisselend tijdens de polikliniek bezoeken.
Zij praten met uw kind over:
 • de klachten die uw kind heeft;
 • welke onderzoeken er gedaan kunnen worden;
 • hoe ze uw kind het beste kunnen behandelen (= behandelplan).
Ze kijken ook hoe uw kind zich ontwikkelt. Natuurlijk kunt u aan de kinderarts en verpleegkundig specialist uw vragen stellen.
De kinderarts en verpleegkundig specialist geven u ook informatie over de medicijnen.
En zij vertellen u hoe u en uw kind het beste kunnen omgaan met de klachten van de astma en/of de allergie.

KinderfysiotherapeutMensen die astma hebben, hebben soms ook problemen met de manier van ademhalen.
Meestal hebben ze hier last van tijdens het sporten. Maar soms ook bij gewoon rustig zitten.
De kinderfysiotherapeut kijkt naar de ademhaling van uw kind tijdens het sporten. Zij geeft zo nodig oefeningen om dit te verbeteren. Ook kan zij met uw kind kijken naar een sport die beter is voor uw kind.

Medisch kinderpsycholoog
Uw kind kan het lastig vinden om met zijn/haar klachten om te gaan. Bijvoorbeeld in de pubertijd.
Het kan ook zo zijn dat uw kind dingen niet kan doen door de klachten. Of misschien wil uw kind de medicijnen niet gebruiken.
De kinderpsycholoog kan samen met uw kind over deze problemen praten. De kinderpsycholoog kijkt dan wat precies het probleem is. En maakt samen met uw kind een plan om hem/haar te helpen.

Ook kijkt de kinderpsycholoog wat uw kind van zijn/haar leven vindt (= de kwaliteit van leven). Dit doen we met een vragenlijst.
Met de uitslag van de vragenlijst kunnen we kijken waar we uw kind nog mee kunnen helpen.

DoktersassistentDe doktersassistent van de polikliniek Kind en Jeugd meldt uw kind aan in het registratie-systeem van het ziekenhuis. Ook controleert zij samen met u de patiëntengegevens.
Voor de afspraak met kinderarts of verpleegkundig specialist, zal zij uw kind wegen en meten.

De Luchtbrug

De Luchtbrug is een online hulpmiddel ter ondersteuning van de poliklinische zorg die wij bieden. Door de Luchtbrug te gebruiken hopen we dat uw kind minder vaak voor controles naar het ziekenhuis hoeft.

Wat zijn verder de voordelen?
 • Via de Luchtbrug heeft u direct contact met het kinderastmateam. U kunt bijvoorbeeld thuis via de Luchtbrug vragen stellen aan de verpleegkundig specialist.
 • U kunt sommige astma controle lijsten thuis invullen in de Luchtbrug. Het kinderastmateam leest mee en ziet hoe het met uw kind gaat.
 • U kunt informatie opzoeken, zoals medicijnen en voorlichting
Kinderen vanaf 6 jaar en hun ouders kunnen gebruik maken van de luchtbrug. Uw verpleegkundig specialist bespreekt met u of uw kind in de Luchtbrug kan gaan gebruiken. Zie ook voor meer informatie: https://www.luchtbrug.nl/

Rookvrij opgroeien

Wij vinden het belangrijk dat kinderen in een rookvrije omgeving kunnen opgroeien. Roken en meeroken is schadelijk voor uw gezondheid. Maar het is ook schadelijk voor de gezondheid van anderen, zoals uw kind. Vooral als uw kind last heeft van luchtwegklachten.
Wilt u stoppen met roken? Lees dan onze folder ’Rookvrij opgroeien’. Meer informatie kunt u vinden op de volgende sites: www.ikstopnu.nl, www.rokeninfo.nl en www.rookvrijookjij.nl

Algemeen

Meenemen naar afspraak
 • Legitimatiebewijs (bijvoorbeeld paspoort, ID-kaart);
 • Zorgverzekeringspas.
Rapportage
Als uw kind op ons spreekuur komt, maken wij hiervan een verslag. Dit zetten we in zijn/haar dossier. Dit doen we ook bij het laatste bezoek van uw kind aan onze polikliniek.
Wij sturen het verslag naar uw huisarts.

Wilt u dit niet, meld het dan bij de polikliniek Kind en Jeugd.

Bereikbaarheid
Wilt u een afspraak maken? Of wilt u een afspraak verzetten? Belt u dan naar 071 582 8052.
De polikliniek Kind en Jeugd is op werkdagen bereikbaar van 08.00 -12.00 uur en van 13.30 - 16.30 uur.

Wilt u een afspraak verzetten of afzeggen? Doe dit dan zo snel mogelijk: uiterlijk 24 uur vóór de afspraak. Anders moeten wij helaas een wegblijftarief in rekening brengen.

Dit is gerelateerd aan de volgende afdeling: