Afdelingen & Specialismen

In deze folder vindt u informatie over de methylprednisolonkuur.

Wat is een methylprednisolonkuur?

De methylprednisolonkuur wordt meestal gegeven aan mensen met een Relapsing-Remitting vorm van Multiple Sclerose (MS). Deze vorm van MS gaat gepaard met terugvallen, ook wel schubs of relapses genoemd. Methylprednisolon zorgt ervoor dat de terugval minder lang duurt en de klachten dus sneller weg zijn. De aanwezige ontsteking wordt door methylprednisolon geremd. De methylprednisolonkuur kan vanaf de start van de kuur tot maximaal drie maanden na de behandeling doorwerken. De kuur heeft alleen invloed op de terugvallen, niet op het uiteindelijke verloop van de MS.

Duur van de kuur

De kuur duurt, afhankelijk van wat de neuroloog heeft voorgeschreven, 3 dagen. De neuroloog bespreekt met u of u wordt opgenomen of dat u iedere dag naar de afdeling komt. Als u niet in het ziekenhuis wordt opgenomen, gaat u na de medicatietoediening naar huis en komt u de volgende ochtend weer terug naar de afdeling.

De opname

Als u voor een kuur in het ziekenhuis wordt opgenomen, meldt u zich op de dag van opname op afdeling B3 neurologie, routenummer 350 in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp. Vervolgens wordt een anamnese afgenomen, een vraaggesprek naar uw medische geschiedenis en huidige omstandigheden. Als u dagelijks naar het ziekenhuis komt voor de kuur, meldt u zich op de afgesproken dag en tijd op de afdeling Dagbehandeling, A3, in Alrijne Ziekenhuis Leiden.

Toediening van de kuur

Op de afdeling wordt een infuusnaaldje ingebracht. Via dit naaldje wordt de kuur toegediend. Het naaldje blijft in principe de hele kuur zitten. Het toedienen van de methylprednisolon duurt ongeveer 2 uur. Na de toediening wordt het infuussysteem met een zoutoplossing nagespoeld. Na toediening van de medicijnen en de zoutoplossing wordt het infuussysteem afgekoppeld, alleen het naaldje blijft zitten.

Bijwerkingen

Bij het gebruik van methylprednisolon kunnen (op korte termijn) de volgende bijwerkingen optreden:

Metaalachtige smaak in de mond

Wanneer u last heeft van een metaalachtige smaak, helpt het vaak als het infuus wat langzamer wordt gezet. Ook het zuigen op een pepermuntje of een zuurtje vermindert de metaalsmaak.

Verandering van stemming

Een aantal mensen voelt zich tijdens de kuur prettiger, opgewekter. Het stoppen van de kuur kan een vervelend, depressief gevoel met zich meebrengen.

Maagklachten

Methylprednisolon kan de maag irriteren. U krijgt, tenzij u zelf al een maagbeschermer heeft, een medicijn dat de maag beschermt.

Hoofdpijn, niet lekker voelen

Wanneer deze klachten tijdens de kuur ontstaan, moet u dit aan ons melden. Er kan besloten worden om het infuus wat langzamer te zetten. Deze klachten kunnen ook na de kuur nog aanhouden of ze beginnen pas na de kuur. U kunt hier nog enige tijd last van houden.

Ontregeling van bestaande suikerziekte

De medicijnen hebben invloed op de bloedsuikerspiegel. Daarom bepalen we bij mensen met suikerziekte het bloedsuikergehalte.

Gewichtstoename en toename van de eetlust

Methylprednisolon kan de eetlust opwekken zodat u meer gaat eten; hierdoor kunt u aankomen. Ook kan gewichtstoename ontstaan doordat u vocht vasthoudt. Meestal is dit bij deze korte kuur niet het geval.

Rode blos in het gezicht

Het komt vaak voor dat de patiënten tijdens de kuur een rode blos krijgen; dit gaat vanzelf weer over.

Verhoogde bloeddruk

Gedurende de dagen van de kuur kan de bloeddruk iets verhoogd zijn. Elke dag controleren we de bloeddruk, temperatuur en polsslag. Tevens kan er een opgejaagd gevoel ontstaan.

Fysiotherapie

Als u op de verpleegafdeling bent opgenomen, kan er zo nodig een fysiotherapeut bij u langskomen. Hij/zij brengt met behulp van verschillende testen de mobiliteit, spierkracht, evenwicht en conditie in kaart. Naar aanleiding van de resultaten stelt de fysiotherapeut samen met u een trainingsprogramma op. Het is mogelijk dat u na ontslag uit het ziekenhuis blijft trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut. Hiervoor is een verwijzing nodig.

Nazorg

Het is mogelijk dat u zich de eerste dagen na de kuur vermoeid voelt en nog last heeft van de bijwerkingen. 2 weken na de kuur neemt de MS-verpleegkundige telefonisch contact met u op om te vragen hoe het met u gaat. Een controle afspraak met de neuroloog op de polikliniek vindt meestal plaats na 6 weken. Tijdens deze afspraak bespreekt de arts het effect van de kuur met u.

Tot slot

Denkt u eraan om bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen? Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak. Mocht u onverwacht verhinderd zijn, geeft u ons dit dan zo snel mogelijk door. We kunnen met u dan een nieuwe afspraak maken en de vrijgekomen tijd voor een andere patiënt reserveren.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek. De polikliniek Neurologie van Alrijne Ziekenhuis Leiden heeft routenummer 47 en is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 12.00 en van 13.30 - 16.30 uur bereikbaar via telefoonnummer 071 517 8438. De poliklinieken Neurologie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 126, en is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 12.00 uur en van 13.30 - 16.00 uur telefonisch te bereiken via 071 582 8056.