Afdelingen & Specialismen

Onlangs heeft u een (verblijfs)katheter gekregen. De uroloog heeft met u besproken dat uw katheter verwijderd kan worden. Om te onderzoeken of u weer goed zelf kunt plassen, wordt u één dag opgenomen in het ziekenhuis.

Wat is een mictieobservatie?

Bij een mictieobervatie wordt de (verblijfs)katheter verwijderd en bekijkt een verpleegkundige of het plassen (de mictie) op gang komt en of de blaas zich goed genoeg leegt.

Locatie

De mictieobservatie vindt plaats op alle locaties van Alrijne Ziekenhuis. In Leiden of Alphen aan den Rijn op de afdeling Dagopname, in Leiderdorp op afdeling B20.

Voorbereidingen

Medicatie

Als u medicijnen tegen blaaskrampen gebruikt, dan moet u hier een dag van tevoren mee stoppen (Dridase, Emselex, Vesicare, Detrusitol, Toviaz, Betmiga, Kentera pleister). Het is mogelijk dat u, voordat de verblijfskatheter wordt verwijderd, nog antibiotica krijgt. Dit moet voorkomen dat u koorts of een blaasontsteking krijgt nadat de katheter is verwijderd. De uroloog bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt. Meenemen Als u medicatie en/of hulpmiddelen gebruikt (zoals bijvoorbeeld insuline of een rollator), neemt u deze dan mee naar het ziekenhuis.

Hoe ziet de dagopname eruit?

U wordt opgenomen op de afdeling die met u is afgesproken. De verpleegkundige zal allereerst de blaas vullen via de katheter met 100 ml steriel water. Hierna zal hij/zij de katheter verwijderen. Als u niet direct moet plassen, wacht dan rustig af tot u wel het gevoel heeft dat u moet plassen. Het is belangrijk dat u genoeg drinkt, zodat de blaas zich goed vult en u het gevoel krijgt dat u moet plassen. Door het langer dragen van de katheter kan het zijn dat de blaas en urinebuis wat geïrriteerd zijn. Hierdoor kunt u na het verwijderen van de katheter een branderig/schrijnend gevoel in de plasbuis hebben. Ook kunt u wat bloed/stolseltjes in de urine zien. Dit is normaal. Deze klachten kunnen nog tot enkele dagen na het verwijderen van de katheter blijven. Deze klachten gaan vanzelf weer over. Daarnaast kan het zijn dat u per ongeluk wat urine verliest (incontinentie), doordat de blaas weer opnieuw op gang moet komen. Meestal is dit na een aantal dagen weer minder. Als u het gevoel heeft dat u moet plassen, moet u op een po of in een urinaal plassen. Dit is nodig omdat de verpleegkundige moet meten hoeveel u heeft geplast. Als u heeft geplast, laat u dit weten aan de verpleegkundige. Hij/zij meet met behulp van de bladderscan hoeveel urine er in de blaas is achtergebleven. Een bladderscan is een echoapparaat dat beelden maakt door middel van geluidsgolven. Zo wordt pijnloos de hoeveelheid urine in de blaas gemeten. Als u niet het gevoel krijgt dat u moet plassen, controleert de verpleegkundige regelmatig de blaasinhoud met een bladderscan. Het is belangrijk om tijdens de opname in beweging te blijven en niet de hele tijd op bed te liggen. Door te bewegen komt het gevoel om te moeten plassen op gang. Het is wel de bedoeling dat u op de afdeling blijft.

Ontslag

Als u naar huis gaat, zijn er twee mogelijkheden:

  • Het plassen is goed gelukt: u mag zonder katheter naar huis en krijgt een belafspraak bij de uroloog.

  • Het plassen is niet goed gelukt: heeft u niet kunnen plassen of blijft er te veel urine achter? Dan brengt de verpleegkundige een nieuwe katheter bij u in. De uroloog heeft al met u besproken wat er vervolgens gedaan wordt. De verpleegkundige kan dit zo nodig nogmaals met u bespreken.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringpas mee te nemen. Indien uw gegevens ( verzekering, huisarts, etc.) zijn gewijzigd, kunt u dit laten aanpassen bij de Patiëntenregistratie in de centrale hal van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek Urologie. De polikliniek Urologie Alrijne Ziekenhuis Leiden is op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via nummer 071 517 8244. De polikliniek Urologie in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via nummer 071 582 8060. De polikliniek Urologie in Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn is op dagen dat wij spreekuur hebben tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via 0172 467 060. Buiten deze uren en dagen wordt u automatisch doorverbonden met de locatie Leiderdorp of met het antwoordapparaat, waarop wordt verteld hoe u de uroloog bij spoedgevallen kunt bereiken. De verpleegafdeling Urologie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is te bereiken via 071 582 9019.