In Alrijne hebben uw behandelend arts en alle bij uw behandeling betrokken zorgverleners uw medische gegevens verzameld in een Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Dit is nodig voor een goede behandeling en verzorging. Als u daarnaast nog andere zorgverleners heeft, is het soms belangrijk om uw gegevens met hen te delen. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.


Om u de best mogelijke zorg te geven, werkt Alrijne samen met zorgverleners in de regio, bijvoorbeeld uw huisarts, de thuiszorg en andere ziekenhuizen. Om deze zorg te kunnen geven, is het belangrijk dat wij en andere zorgverleners uw belangrijke medische gegevens kunnen inzien. Daarom vragen wij uw toestemming om uw gegevens te delen met andere zorgverleners waarmee wij samenwerken, en voor het opvragen van uw medische gegevens bij laboratoria.Toestemming

Met uw toestemming kan de zorgverlener bij wie u onder behandeling bent, uw belangrijke medische gegevens inzien. Als u geen toestemming geeft, wordt uw zorgverlener alleen geïnformeerd over onderzoeken die hij of zij zelf aanvraagt.


Alrijne deelt geen medische gegevens als u heeft aangegeven hier niet mee akkoord te gaan*.Welke gegevens delen wij?

We delen uw gegevens alleen als het noodzakelijk is voor uw behandeling. Een zorgverlener mag deze gegevens alleen bekijken als hij of zij betrokken is bij uw behandeling.


Het kan hier gaan om alle gegevens die belangrijk zijn voor uw behandeling, zoals:

 • allergieën;
 • medicijnen;
 • medische beelden zoals: MRI-scans, röntgenfoto’s en de verslagen daarvan;
 • laboratoriumuitslagen;
 • behandelverslagen;
 • uw naam, adres, woonplaats (NAW-gegevens);
 • uw burgerservicenummer (BSN).
Wij vragen u om toestemming te geven voor:
 • Het delen van uw medische gegevens met andere zorgverleners nu en in de toekomst.
 • Het opvragen van uw medische gegevens bij laboratoria en andere zorgverleners.

Met wie deelt Alrijne uw medische gegevens?

Als u toestemming geeft betekent dit dat Alrijne uw medische gegevens mag delen met de zorgverleners op de lijst die u vindt op de website: www.alrijne.nl/gegevensdelen
Als u toestemming geeft betekent dit dat Alrijne uw medische gegevens mag delen met alle zorgverleners die nu én in de toekomst op de lijst staan.

Voor alle duidelijkheid noemen wij hier speciaal de volgende laboratoria. U verklaart hierbij ook toestemming te verlenen aan AtalMedial en Eurofins/Scal zodat laboratorium, beeld en andere onderzoekgegevens uitgewisseld kunnen worden met Alrijne Ziekenhuis.


Toestemming voor kinderen

Voor kinderen tot 12 jaar geeft de ouder (of voogd) toestemming. Kinderen en jongeren tussen 12 en 16 jaar moeten zelf toestemming geven voor het delen van gegevens, in overleg met hun wettelijke vertegenwoordiger. Vanaf 16 jaar is de jongere zelf verantwoordelijk.

Hoe geef ik toestemming?

 • U kunt toestemming geven via MijnAlrijne door in te loggen met uw DigiD.
 • U kunt het formulier dat u krijgt bij deze folder ondertekenen en inleveren bij de Patiëntenregistratie. Het formulier wordt opgeslagen in uw dossier.
 • U kunt mondeling toestemming geven bij de Patiëntenregistratie en daar een formulier ondertekenen. Dit formulier wordt opgeslagen in uw dossier.
Op dezelfde manieren kunt u uw toestemming desgewenst ook op elk moment intrekken.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.alrijne.nl/gegevensdelen* In spoedgevallen is het niet altijd mogelijk om toestemming te vragen aan de patiënt (of zijn vertegenwoordiger) voor het raadplegen van zijn medische gegevens. Dan kan de arts in bepaalde gevallen de toestemming van de patiënt veronderstellen. Bron: artsenfederatie KNMG.