Afdelingen & Specialismen

U en/of uw kinderen/huisgenoten zijn drager van de MRSA-bacterie. Daarom heeft uw huisarts of specialist u verwezen naar naar de MRSA-polikliniek. In deze folder kunt u lezen wat MRSA is en wat de MRSA-polikliniek voor u of uw kind/huisgenoot kan betekenen. Ook leggen wij u uit hoe wij u en/of uw kinderen/huisgenoten kunnen behandelen.


Wat is MRSA

MRSA is een afkorting van meticilline resistente Staphylococcus aureus. De Staphylococcus aureus is een bacterie die bij ongeveer 30% van de mensen in de neus of op de huid voorkomt. Gezonde mensen worden van deze bacterie niet ziek. Maar bij mensen met een verminderde weerstand of mensen bij wie de huid is beschadigd, (zoals bij eczeem, een huidziekte zoals psoriasis of bij een (operatie)wond), kan deze bacterie infecties veroorzaken.


Voor het 'doden' van bacteriën worden meestal antibiotica gebruikt. Sommige Staphylococcus aureus zijn echter ongevoelig voor het antibioticum methicilline. Dit betekent dat antibiotica uit de 'methicilline-groep' Staphylococcus aureus niet kunnen 'doden'. Met andere woorden: de bacterie is resistent (= is ongevoelig) tegen methicilline. Vandaar de afkorting MRSA: methicilline resistente staphylococcus aureus.


Wordt u of uw kind in een (ander) ziekenhuis opgenomen? Of bezoekt u of uw kind een polikliniek? Dan is het belangrijk dat u meldt dat er sprake is van MRSA-dragerschap.Medewerkers MRSA-polikliniek

G. Boeynaems, kinderarts


N.M. Delfos, internist-infectioloog


F.N. Lauw, internist-infectioloog


M. Vis-Boelee, doktersassistente polikliniek Interne Geneeskunde.


C. Vreeburg, doktersassistente polikliniek Kindergeneeskunde.Waar moet u zijn?

 • Polikliniek Interne Geneeskunde, locatie Leiderdorp, 1e etage, routenummer 115;
 • Polikliniek Kindergeneeskunde, locatie Leiderdorp, begane grond, routenummer 32.

Uw eerste afspraak op de MRSA-polikliniek

Het eerste bezoek duurt maximaal 30 minuten. Er wordt tijdens uw afspraak onder andere gevraagd naar de andere huisgenoten binnen een gezin. Dan weten wij of van deze huisgenoten ook kweken moeten worden afgenomen. Soms kan dit via de huisarts. De specialist zal dit met u bespreken. Het kan zijn dat de specialist of de assistente MRSA-kweken bij u afneemt. Of dit nodig is, hangt af van verschillende factoren. Bij het afnemen van kweken wordt er met een wattenstokje langs de voorkeursplek van de MRSA-bacterie gestreken. De voorkeursplekken zijn de neus, de keel en het perineum (gebied tussen schaamstreek en anus). Als er huidafwijkingen zijn, zoals eczeem of wonden, dan worden ook hiervan kweken afgenomen.
Pas als alle gegevens zijn verzameld en bestudeerd, wordt een eventuele behandeling gestart voor u, uw kind(eren) en/of eventuele huisgenoten.

Label

In ons elektronisch patiëntendossier binnen Alrijne Zorggroep wordt melding gemaakt van het MRSA-dragerschap. Dit noemen wij een label. Deze melding betekent dat als u of uw kind(eren)/huisgenoten in het ziekenhuis worden opgenomen, isolatiemaatregelen worden getroffen. Zo voorkomen we verspreiding van de MRSA-bacterie.

Behandeling

Het doel van de behandeling is de MRSA kwijt te raken. Deze bestaat uit:
 • het wassen van de huid en de haren met desinfecterende zeep en shampoo;
 • het smeren van speciale zalf in de neus.
Deze behandeling duurt 5 dagen. Soms wordt er ook een antibioticakuur van een aantal dagen gegeven.

Niet iedereen die de MRSA-bacterie bij zich draagt, krijgt een behandeling. Dit is een beslissing die u samen met de behandelend arts neemt.

Na de behandeling

Nadat u, uw kind(eren) en/of uw huisgenoten de behandeling hebben gehad, worden controlekweken afgenomen. Een week later volgt een tweede kweek en twee weken later de derde. Daarna volgen nog controle kweken; 2 maanden na de eerste controlekweken en een jaar na de eerste controlekweken. U krijgt de uitslagen van deze kweken van de behandelend specialist of de doktersassistente. De doktersassistente maakt de afspraken voor de controlekweken. Deze kweken kunnen afgenomen worden in het ziekenhuis door de doktersassistente en soms kunt u dit ook thuis doen. Hier zijn instructiefolders voor en is materiaal beschikbaar dat u naar ons kunt opsturen.
Als de laatste controlekweek is afgenomen, komt u, uw kind(eren) en/of uw huisgenoten voor de uitslag bij de specialist op het spreekuur. Hierna krijgt ook uw huisarts bericht dat u, uw kind(eren) en/of uw huisgenoten de MRSA-bacterie niet meer bij zich dragen. In het elektronisch patiëntendossier van het ziekenhuis wordt de melding (het label) verwijderd.

Extra informatie en bereikbaarheid

Zodra u gaat starten met uw behandeling krijgt u op de polikliniek de volgende informatie mee:
 • U bent drager van MRSA;
 • Schema over de behandeling.
Op de website van het Alrijne Ziekenhuis zijn de volgende folders te lezen/downloaden:
 • Screening op MRSA;
 • Instructies afnemen MRSA-kweken op de polikliniek;
 • Kweekafname MRSA;
 • Instructie: hoe te handelen bij het afnemen van MRSA-kweken.
Daarnaast kunt u ons voor overige vragen en opmerkingen bereiken via: mrsapoli@alrijne.nl
Telefonisch spreekuur op dinsdag van 8.30 - 12.30 uur:
 • polikliniek Interne Geneeskunde, telefoonnummer 071 582 8050
 • polikliniek Kindergeneeskunde telefoonnummer 071 582 8052.

Veel gestelde vragen

Waar heb ik mijn MRSA opgelopen?

MRSA komt met name voor in buitenlandse ziekenhuizen en in Nederland bij vee (varkens, kalveren en mestkuikens). Als u opgenomen bent geweest in een buitenlands ziekenhuis of als u werkt met levend vee heeft u dus meer risico om met MRSA te worden besmet. Vaak komen we er niet meer achter waar iemand de MRSA heeft opgelopen. Gelukkig heeft dit geen invloed op de behandeling.

Hoe wordt MRSA overgedragen?

MRSA wordt vooral overgedragen via direct intensief lichaamscontact en/of via de handen. Het kan soms ook worden overgedragen door huidschilfers die nog in ruimtes aanwezig zijn of bijvoorbeeld via beddengoed.

Mag ik als MRSA-drager thuis bezoek ontvangen?

Ja, u mag gewoon bezoek ontvangen. Het is wel verstandig om aan uw bezoek te vragen bij het weggaan de handen te wassen. Wees voorzichtig bij mensen die ernstig ziek zijn, wonden of huidafwijkingen hebben (zoals psoriasis of eczeem), of kort geleden geopereerd zijn. Zij hebben meer kans om de MRSA-bacterie op te lopen en er een infectie van te krijgen. Overleg daarom met uw arts als u iemand die ziek is wilt bezoeken of thuis wilt ontvangen.

Is MRSA tijdens de zwangerschap gevaarlijk en hebben zwangeren meer kans om besmet te worden?

Nee, zwangeren hebben niet meer risico om met MRSA te worden besmet en het heeft geen risico voor het ongeboren kind. Het is wel belangrijk om MRSA-vrij te zijn in het laatste gedeelte van de zwangerschap zodat het kind tijdens de bevalling niet kan worden besmet.Overleg hierover met de verloskundige.

Is al het wassen en verschonen wel nodig als ik toch antibiotica krijg?

Ja, ook als er behandeld wordt met antibiotica zijn deze maatregelen heel belangrijk, want het vergroot de kans om de MRSA-bacterie kwijt te raken.

Ik krijg een droge huid van de chloorhexidine zeep, wat kan ik doen?

De droge huid is tijdelijk en zal na behandeling weer herstellen. U hoeft hier niets aan te doen. Maar als u uitslag krijgt, kan dit betekenen dat u overgevoelig bent voor de chloorhexidine zeep. Neem dan contact op met uw arts.

Mag ik gewoon naar mijn werk als MRSA-drager?

U mag gewoon naar uw werk, u hoeft het daar niet te melden. Als u werkt in de zorg (ziekenhuizen, verpleeghuizen en dergelijke) gelden andere regels. Neem dan contact op met uw bedrijfsarts. Als uw partner in de zorg werkt, geldt hetzelfde.

Mag mijn kind gewoon naar school?

Ja, uw kind mag gewoon naar school, u hoeft het daar niet te melden. Als er echter een infectie is, zoals MRSA-krentenbaard, moet deze eerst 24 uur met antibiotica behandeld worden.

Mag ik naar de tandarts?

Ja, u mag naar de tandarts, Het is wel goed om uw tandarts van te voren te informeren, zodat hij/zij de schoonmaak van de kamer en apparatuur kan organiseren. Hetzelfde geldt voor alle overige zorgverleners en instellingen die u eventueel ook bezoekt tijdens de periode waarin u nog behandeld wordt vanwege MRSA.

Meer vragen?

U kunt uw vragen altijd stellen aan uw arts of een medewerker van de MRSA-polikliniek.

Dit is gerelateerd aan de volgende afdeling: