Afdelingen & Specialismen

Na een opname in het ziekenhuis kan het zijn dat u extra zorg nodig heeft. In deze folder vindt u informatie hierover.

Nazorg nodig? Vraag dit dan op tijd aan!

In principe gaat u na uw operatie naar huis. Als dit niet kan of als u problemen verwacht, neem dan contact op met de transferverpleegkundige van het ziekenhuis. Doe dit minimaal een week voordat u wordt opgenomen in het ziekenhuis. De transferverpleegkundige kan dan samen met u bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Naar huis met thuiszorg

De wet gaat ervan uit dat huisgenoten voor elkaar zorgen. Dit wordt 'gebruikelijke zorg' genoemd. Van gezonde partners wordt verwacht dat zij elkaar helpen bij huishoudelijke verzorging als men korter dan drie maanden zorg nodig heeft. Hetzelfde geldt voor volwassen thuiswonende kinderen. Van hen wordt verwacht dat zij hun zieke ouder helpen op het gebied van huishoudelijke hulp. Wanneer er thuis genoeg hulp beschikbaar is, is er geen indicatie voor gefinancierde zorg. Eventuele huishoudelijke hulp moet u dan zelf aanvragen. Misschien heeft u extra zorg nodig, bijvoorbeeld voor hulp bij aankleden of douchen. Dan wordt een thuiszorgorganisatie ingeschakeld en komt er bijvoorbeeld een verzorgende of verpleegkundige bij u thuis. Uitgangspunt is altijd dat u doet wat u zelf kunt en geholpen wordt in wat u (nog) niet zelfstandig kunt. In principe is deze ondersteunende zorg tijdelijk.

Naar een herstelplek laag-complex

Een herstelplek is een plek waar u na ontslag uit het ziekenhuis twee weken tot drie maanden wordt opgenomen. Deze plekken zijn uitsluitend voor patiƫnten die (nog) niet terug kunnen naar hun normale woonsituatie. Bijvoorbeeld omdat u (nog) niet zelfstandig naar het toilet kunt lopen. Het doel van een herstelplek is altijd om na de periode weer terug te keren naar uw normale woonsituatie. Wanneer u naar een herstelplek gaat, valt u onder de verantwoordelijkheid van uw huisarts.

Naar een herstelplek hoog-complex of GRZ (Geriatrische Revalidatiezorg)

Als er meer problemen zijn waarvoor u zorg nodig heeft, komt u in aanmerking voor zogenaamde hoog-complexe zorg of voor GRZ-zorg. Bij een herstelplek hoog-complex krijgt u intensieve zorg en begeleiding, maar zijn er geen revalidatiedoelen. Bij een GRZ-plek is er wel veel aandacht voor een revalidatiebehandeling. Het is de bedoeling dat u daarna weer naar huis gaat. Bij een herstelplek hoog-complex en bij GRZ-zorg valt u onder de verantwoordelijkheid van de specialist Ouderengeneeskunde in plaats van uw eigen huisarts.

Nazorg na uw opname in het ziekenhuis

Transferbureau

Vragen

Heeft u nog vragen, stelt u deze dan gerust aan de verpleegkundige van de afdeling of aan de medewerker van het Transferbureau.

Telefoonnummers

Het Transferbureau is van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 - 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 071 582 8408.