Belangrijke telefoonnummers Problemen met de pomp

Bij technische problemen van de pomp, zoals alarmeringen, kunt u altijd contact opnemen met de firma Excen. Op kantoordagen bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer 020 497 5599. Buiten kantoortijden en in het weekend bij spoed, via telefoonnummer 020 407 1040.

Overige vragen

Het Wondcentrum van Alrijne Ziekenhuis is bereikbaar van maandag tot en met en vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur.

 • Wondcentrum Alrijne Ziekenhuis Leiden: 071 517 8178

 • Wondcentrum Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp: 071 582 8092

 • Wondcentrum Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn: 071 582 8092

Als het Wondcentrum gesloten is en u een spoedeisende vraag heeft, kunt u de centrale van het ziekenhuis bellen. De receptionist verbindt u door met de Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp.

 • Spoedeisende Hulp (SEH) Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp via de centrale 071 582 8282 (24 uur per dag, 7 dagen per week).

Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over de mogelijkheid om uw wond te behandelen met negatieve druktherapie. Negatieve druktherapie wordt met name ingezet om diepe wonden minder diep te maken. Het doel van deze therapie is om de wond van binnenuit te laten genezen; de therapie wordt soms ook toegepast na een huidtransplantatie. Deze folder geeft u informatie over de negatieve druktherapie (ook wel VAC therapie genoemd), het gebruik van de apparatuur en praktische adviezen. Achterin de folder kunt u nog extra tips en adviezen lezen voor het geval de negatieve druktherapie bij u in de thuissituatie wordt toegepast.

Werking

Negatieve druktherapie wordt toegepast voor de behandeling van acute en chronische wonden. In de wond ontstaat een negatieve druk doordat een pomp lucht en wondvocht wegzuigt via een spons die in de wond is aangebracht.

Het aanbrengen van de apparatuur

De wond wordt opgevuld met een spons, waarna de wond wordt afgeplakt met transparante afdekfolie. Via een opening in de folie wordt een slang gekoppeld aan een pomp. Door middel van de spons, de luchtdichte afdekfolie en de pomp wordt er negatieve druk op de wond uitgeoefend. Dit betekent dat er als het ware zacht aan de wond wordt gezogen. De spons is bedoeld om de druk egaal over het wondoppervlak te verdelen. U kunt, wanneer de verbandmaterialen zijn aangebracht en de pomp in werking is gesteld, soms last hebben van een licht trekkend, pijnlijk gevoel. Dit gevoel verdwijnt meestal na 10 tot 15 minuten. De pomp is niet al te groot en kan in de bijbehorende schoudertas opgeborgen worden (20 x 20 cm).

Geschiktheid

De negatieve druktherapie is niet voor iedere wond geschikt. De arts beoordeelt of deze therapie voor u de juiste is en zal dit met u bespreken.

Medicijngebruik

Het is belangrijk om te weten of u bloedverdunners gebruikt die door de trombosedienst worden voorgeschreven. Wij vragen u om dit bij uw eerste afspraak aan de behandelend arts te melden.

Verbandwissel (VAC-wissel)

Twee keer per week wordt in het ziekenhuis de spons en de folie verwisseld en de voortgang van het herstel van de wond beoordeeld. Bent u met de pomp thuis, dan komt u voor deze behandeling naar het Wondcentrum. In sommige gevallen kan dit door een gespecialiseerd verpleegkundige van een thuiszorgorganisatie worden gedaan.

Pijnmedicatie bij de VAC wissel

De verbandwissel kan soms gevoelig of pijnlijk zijn. Dit is afhankelijk van uw algehele conditie, de plaats, de ernst en het type wond. Uw behandelend arts kan zo nodig pijnmedicatie met u bespreken.

Afspraak maken

Om een afspraak te maken voor één van onze spreekuren kunt u contact opnemen met de secretaresse van het Wondcentrum. Zij is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak. Mocht u onverwacht verhinderd zijn, geeft u ons dit dan zo snel mogelijk door. We kunnen met u dan een nieuwe afspraak maken en de vrijgekomen tijd voor een andere patiënt reserveren.

Vragen

Heeft u vragen over uw behandeling, neem dan contact op met het Wondcentrum van Alrijne Ziekenhuis.

 • Wondcentrum Alrijne Ziekenhuis Leiden, routenummer 40, telefoonnummer 071 517 8178.

 • Wondcentrum Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, routenummer 89, tel. 071 582 8092.

 • Wondcentrum Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn, routenummer 33, tel. 071 582 8092.

Telefonisch is Wondcentrum Alrijne Ziekenhuis op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur bereikbaar. In het weekend en op feestdagen is de afdeling telefonisch niet bereikbaar. E-mail: wondcentrum@alrijne.nl Als u spoedeisende vragen heeft, dan kunt u bellen naar de telefooncentrale van Alrijne Ziekenhuis, 071 582 8282. De receptionist(e) verbindt u door met de dienstdoende arts of de Spoedeisende Hulp.

Aanvullende tips voor de negatieve druktherapie in de thuissituatie

Hieronder volgen tips en adviezen voor het geval u thuis behandeld wordt met de vacuümpomp.

Accu

De pomp heeft een accu. Laad deze tussentijds en gedurende de nacht op met het bijgeleverde snoer en de adapter. Eenmaal opgeladen is de accu 8 uur werkzaam.

Materialen

De bijbehorende materialen – indien nodig - (opvangbekers, sponzen etc.) worden thuis bezorgd door de firma Excen. Is het materiaal op, dan bestelt de verpleegkundige van het Wondcentrum nieuwe materialen voor u.

Verbandwissel (VAC-wissel)

Bij de wissel op het Wondcentrum in het ziekenhuis zijn de benodigde materialen aanwezig. Hoeft u alleen maar uw eigen pomp mee te nemen.

Pijnmedicatie

Neem één uur voor de afgesproken verbandwissel uw pijnmedicatie in. Een half uur voor de afspraak zet u de pomp uit.

Opvangbeker

De opvangbeker moet minimaal 1x per week vervangen worden. Wanneer de opvangbeker vol is, kunt u deze als volgt zelf wisselen:

 1. klemmen dichtdoen;

 2. pomp uitzetten;

 3. volle beker loskoppelen en weggooien;

 4. nieuwe beker aansluiten op de slang en op de pomp;

 5. pomp aanzetten;

 6. klemmen weer opendoen.

Luchtlekkage

Als er luchtlekkage optreedt, kunt u met het bijgeleverde folie de wond weer luchtdicht afplakken. Kijk goed naar de volgorde van loshalen van de folie. Eerst nr.1 los halen, dan opplakken en vervolgens nr. 2 eraf halen. De verpleegkundige zal hier uitleg over geven. Belangrijk is dat de folie niet te strak wordt aangebracht.

Douchen

U kunt voorzichtig douchen, want de folie is waterdicht. Rondom en op de folie deppend drogen, zodat de folie niet los raakt. De pomp is echter niet waterdicht; deze mag dan ook niet nat worden. De pomp kan tijdens het douchen aan blijven. Let erop dat de pomp buiten de douchecabine is. De slang tussen u en de pomp is lang genoeg om de pomp op een veilige droge plaats te leggen/hangen.

Alarmering pomp

Bij technische problemen met de pomp kunt u contact opnemen met de firma Excen. Op kantoordagen tussen 08.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 020 497 5599. Buiten kantoortijden en in het weekend bij spoed via telefoonnummer 020 407 1040.

Belangrijk!

De pomp mag nooit langer dan 2 uur uitstaan. Bel daarom direct met de firma Excen als de pomp een alarmering geeft, ook al is dit ‘s nachts. Kan het probleem niet binnen 2 uur worden opgelost, neem dan contact op met het Wondcentrum Alrijne Ziekenhuis, de wijkverpleegkundige of de Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Leiderdorp.

Overige problemen

Bij alle andere problemen neemt u contact op met de wijkverpleegkundige. Als er geen wijkverpleegkundige bij u thuis komt, dan kunt u naar het Wondcentrum of de Spoedeisende Hulp in het ziekenhuis bellen. De contactgegevens vindt u op pagina 2 van deze folder.

Stoppen therapie

Bij het beëindigen van de therapie wordt de pomp, compleet met koffer en snoeren weer bij u opgehaald door de firma Excen. Hiervoor wordt u eerst telefonisch benaderd om een afspraak te maken.

Terug naar boven