Afdelingen & Specialismen

U heeft in overleg met uw behandelend arts/pijnspecialist afgesproken uw pijn te laten behandelen door middel van een Nervus Suprascapularis (NSS) blokkade. Het doel van de behandeling is uw pijnklachten te verminderen. Deze folder geeft u meer informatie over deze behandeling.

Algemene informatie

De Nervus Suprascapularis is de bovenste schouderzenuw. Deze loopt vanuit de hals naar het schouderblad. Deze zenuw zorgt met name voor de pijn die afkomstig is van het kapsel rondom de schouder. Door deze zenuw te behandelen, proberen we de pijngeleiding te beïnvloeden waardoor in veel gevallen de pijn vermindert.

Belangrijk

 • Meld eventuele allergie voor jodium, contrastvloeistof of medicijnen vóórdat de ingreep plaatsvindt.

 • Informeer ons vóór de behandeling als er een kans bestaat dat u zwanger bent.

 • Indien u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt, waarvoor controle bij de trombosedienst noodzakelijk is, moet u deze tijdelijk stoppen. Uw arts/pijnspecialist informeert u hierover of u volgt de instructies van de trombosedienst.

 • Indien u bloedverdunners gebruikt buiten de trombosedienst om, meldt u dit van tevoren aan de arts of pijnspecialist. U krijgt dan informatie welke bloedverdunner al dan niet gestopt moet worden.

 • Indien u gestopt bent met het gebruik van bloedverdunners, dan begint u weer op de avond van de behandeling of volgens instructie van de trombosedienst.

 • Heeft u een pacemaker, ICD of neurostimulator? Meld dit voor de behandeling aan de pijnspecialist.

 • Bent u de dag van de behandeling ziek of heeft u koorts, neem dan contact op met het Pijnbehandelcentrum.

 • Na de behandeling mag u dezelfde dag niet actief aan het verkeer deelnemen. Het is daarom noodzakelijk dat u met een begeleider naar het Pijnbehandelcentrum komt die u naar huis kan brengen.

Voorbereiding thuis

Thuis hoeft u geen voorbereidingen te treffen. U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn tenzij uw arts/pijnspecialist iets anders met u heeft afgesproken. Ook kunt u medicijnen die u gebruikt innemen zoals u gewend bent, behalve de met u besproken bloed verdunnende medicatie.

Voorbereiding in het ziekenhuis

De behandeling vindt plaats in het Pijnbehandelcentrum van Alrijne Ziekenhuis Alphen a/d Rijn, waar u korte tijd wordt opgenomen. Een kwartier voor de behandeling verachten wij in het Pijnbehandelcentrum. U kunt zich aan de balie melden. Een medisch ondersteunend medewerker begeleidt u naar de huiskamer waar u zich gedeeltelijk kunt omkleden. De behandeling vindt plaats in een speciaal daarvoor ingerichte behandelkamer op het operatiekamer-complex. Na de behandeling wordt u teruggebracht naar de huiskamer. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kan maximaal één persoon bij u blijven.

De behandeling

Een zenuwblokkade kan op verschillende manieren gedaan worden:

Therapeutische blokkade

Tijdens de behandeling ligt u op uw buik of zit u rechtop. De pijnspecialist voert de behandeling uit en wordt hierbij geassisteerd door de consulent pijnbestrijding of anesthesiemedewerker en een röntgenlaborant. Onder röntgendoorlichting en/of echogeleiding wordt het te behandelen gebied op een monitor zichtbaar gemaakt. De plaats van de behandeling wordt afgetekend, de huid wordt ontsmet en eventueel plaatselijk verdoofd. De pijnspecialist plaatst de naald in de buurt van de zenuw. Voor een goed röntgenbeeld is het meestal nodig om contrastmiddel te gebruiken. Als de naald op de juiste plaats zit, spuit de pijnspecialist verdovingsvloeistof en een ontstekingsremmer (corticosteroïd) in. De ontstekingsremmer vermindert de zwelling van het geïrriteerde gebied. De zenuw krijgt wat meer ruimte en geeft daardoor minder pijnklachten.

PRF (Pulsed Radio Frequente stroom) behandeling

Het plaatsen van de naald gaat precies hetzelfde als bij de therapeutische blokkade. De pijnspecialist controleert met kleine elektrische stroompjes de positie van de naaldpunt. Als de juiste zenuw is gevonden, wordt verdovingsvloeistof ingespoten en de behandeling gestart. Met korte stroomstootjes wordt bij de zenuw een elektrisch veld aangelegd. Uw spierkracht en gevoelsfunctie blijven hetzelfde. Deze behandeling wordt vaak gecombineerd met een therapeutische blokkade waarbij ook een ontstekingsremmer (corticosteroïd) wordt ingespoten.

Duur van de behandeling

De behandeling duurt 15-30 minuten.

Na de behandeling

Na afloop van de behandeling verblijft u nog enige tijd in de huiskamer. De pijnspecialist komt nog bij u langs. Als alles in orde is mag u weer naar huis. Houdt u wel rekening met eventueel tijdelijk krachtsverlies.

Weer thuis

Als de plaatselijke verdoving is uitgewerkt (één tot enkele uren na de behandeling) kan er napijn optreden. Dit komt omdat de naald geplaatst wordt in een geprikkeld gebied. De pijn kan dus de eerste dagen toenemen. Dit duurt meestal echter één tot enkele dagen. U kunt hiertegen pijnstillers innemen. Dit kan uw eigen pijnmedicatie zijn of paracetamol volgens de dosering op de bijsluiter. Zo nodig kan in overleg met uw pijnspecialist of huisarts een andere pijnstiller worden voorgeschreven. Gedurende de dag van de behandeling adviseren wij u om het rustig aan te doen. U mag doen wat u kunt, tenzij de pijnspecialist iets anders met u heeft afgesproken.

Resultaat

Het is belangrijk om te weten dat het mogelijke effect van de behandeling per persoon kan verschillen.

 • De corticosteroiden (ontstekkingsremmers) werken meestal 3-6 maanden, soms korter, soms langer.

 • Het is belangrijk om te weten dat het effect van de behandeling pas na enkele weken kan optreden. Pas na 6-8 weken is het zinvol om het resultaat van de behandeling te beoordelen; rond deze tijd krijgt u een controleafspraak.

 • Het is ook mogelijk dat u al eerder minder pijn heeft.

 • Soms is een aanvullende behandeling nodig.

Bijwerkingen en complicaties

Elke medische behandeling brengt risico’s met zich mee. De behandeling door middel van een zenuwblokkade leidt zelden of nooit tot blijvende schade.

 • Doof gevoel in de arm. Dit verdwijnt na enkele uren nadat de verdoving is uitgewerkt.

 • Krachtsvermindering in de arm(en). Dit is tijdelijk van aard.

 • Bloeduitstorting: deze kan ontstaan als een bloedvaatje is geraakt. Dit veroorzaakt een blauwe plek en soms ook napijn.

 • Spierpijn: op de plaats waar geprikt is.

 • Tijdelijke gevoelsvermindering van de huid in de buurt waar behandeld is. In de loop van enkele weken keert het gevoel vanzelf weer langzaam terug.

 • Als er ontstekingsremmers zijn ingespoten kunt u de eerste dagen na de behandeling tijdelijk last hebben van: een rood en warm gezicht, spierkramp of verhoogde bloedsuiker spiegel. Vrouwen kunnen ook last hebben van opvliegers en/of een ontregelde menstruatie. We raden patiënten met suikerziekte aan om de eerste dagen regelmatig de bloedsuikerspiegel te controleren. De anticonceptiepil kan één cyclus minder betrouwbaar zijn.

 • Een infectie. Krijgt u koorts, neem dan contact op met uw pijnspecialist of huisarts.

 • Houdt u blijvend krachtsvermindering in de arm(en), neem dan contact op met uw pijnspecialist of huisarts.

 • Er is een zeer kleine kans dat de long wordt aangeprikt. Wordt u na de behandeling kortademig, neem dan contact op met uw pijnspecialist of huisarts.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de baliemedewerker van het Pijnbehandelcentrum.

Bereikbaarheid Pijnbehandelcentrum

Het Pijnbehandelcentrum van Alrijne Ziekenhuis is telefonisch te bereiken via 0172 467 039. Het Pijnbehandelcentrum van Alrijne Leiden heeft routenummer 63 Het Pijnbehandelcentrum van Alrijne Alphen a/d Rijn heeft routenummer 50. Daarnaast zijn er spreekuren in De Coepel in Katwijk en in SassemBourg, Sassenheim.