U heeft in overleg met uw behandelend arts/pijnspecialist afgesproken uw pijn te laten behandelen door middel van een Nervus Suprascapularis (NSS) blokkade. Deze folder geeft u meer informatie over deze behandeling.


Doel

Het doel van de behandeling is het verminderen van uw pijnklachten.


Algemene informatie

De Nervus Suprascapularis is de bovenste schouderzenuw. Deze loopt vanuit de hals naar het schouderblad. Deze zenuw zorgt met name voor de pijn die afkomstig is van het kapsel rondom de schouder. Door deze zenuw te behandelen, proberen we de pijngeleiding te beïnvloeden waardoor in veel gevallen de pijn vermindert.Belangrijk

 • Als u antistolling (bloedverdunners) gebruikt, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de medewerkers van het Pijnbehandelcentrum.

 • Meld vóór de behandeling als u zwanger bent of bekend bent met:
  • een pacemaker, ICD, neurostimulator;
  • allergieën voor jodium, contrastvloeistof of medicijnen.
 • Bent u de dag van de behandeling ziek of heeft u koorts, neem dan contact op met het Pijnbehandelcentrum.
 • Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kan er maximaal één persoon bij u blijven.
 • Na de behandeling raden wij u aan dezelfde dag niet actief aan het verkeer deel te nemen.
 • Wij adviseren u om met een begeleider naar het Pijnbehandelcentrum te komen, zodat deze u naar huis kan brengen.

Voorbereiding thuis

Thuis hoeft u geen voorbereidingen te treffen. U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn tenzij uw arts/pijnspecialist iets anders met u heeft afgesproken. Ook kunt u medicijnen die u gebruikt innemen zoals u gewend bent, behalve de met u besproken bloedverdunnende medicatie.

Voorbereiding in het ziekenhuis

De behandeling vindt plaats in het Pijnbehandelcentrum van Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn.
Wij verwachten u een kwartier voor de behandeling in het Pijnbehandelcentrum. U kunt zich melden bij de balie. De behandeling vindt plaats in een speciaal daarvoor ingerichte behandelkamer op het operatiekamercomplex.

De behandeling

Tijdens de behandeling ligt u op uw buik of zit u rechtop. De pijnspecialist voert de behandeling uit en wordt hierbij geassisteerd door de consulent pijnbestrijding of anesthesiemedewerker en een röntgenlaborant. Onder röntgendoorlichting en/of echogeleiding wordt het te behandelen gebied op een monitor zichtbaar gemaakt. De pijnspecialist plaatst de naald in de buurt van de zenuw en controleert met kleine elektrische stroompjes de positie van de naaldpunt. Als de juiste zenuw is gevonden wordt er verdovingsvloeistof ingespoten en de behandeling gestart. Met korte stroomstootjes wordt bij de zenuw een elektrisch veld aangelegd waardoor de naaldpunt wordt verwarmd. Uw spierkracht en gevoelsfunctie zullen hetzelfde blijven. Na de behandeling wordt er ook een ontstekingsremmer (corticosteroïd) ingespoten.

Duur van de behandeling

De behandeling duurt 15-20 minuten.

Na de behandeling

Na afloop van de behandeling verblijft u nog enige tijd in de huiskamer. De pijnspecialist komt nog bij u langs. Als alles in orde is, mag u weer naar huis. Houd u wel rekening met eventueel tijdelijk krachtsverlies.

Weer thuis

Als de plaatselijke verdoving is uitgewerkt (een tot enkele uren na de behandeling) kan er napijn optreden. Dit komt omdat de naald geplaatst wordt in een geprikkeld gebied. De pijn kan dus de eerste dagen toenemen. Dit duurt meestal één tot enkele dagen. U kunt hiertegen pijnstillers innemen. Dit kan uw eigen pijnmedicatie zijn of paracetamol volgens de dosering op de bijsluiter. Op de dag van de behandeling adviseren wij u om rustig aan te doen. U mag doen wat u kunt, maar zwaar werk wordt sterk ontraden.

Resultaat

Het is belangrijk om te weten dat u het mogelijke effect van de behandeling pas na enkele weken merkt. Het is ook mogelijk dat u al eerder minder pijnklachten heeft. Soms is een aanvullende behandeling nodig. Er wordt in overleg met de pijnspecialist een bel/controle afspraak met u gepland om het resultaat te beoordelen.

Bijwerkingen en complicaties

Elke medische behandeling brengt risico’s met zich mee. De behandeling door middel van een zenuwblokkade leidt zelden of nooit tot blijvende schade.
 • Doof gevoel in de arm. Dit verdwijnt na enkele uren nadat de verdoving is uitgewerkt.
 • Krachtsvermindering in de arm(en). Dit is tijdelijk van aard.
 • Bloeduitstorting: deze kan ontstaan als een bloedvaatje is geraakt. Dit veroorzaakt een blauwe plek en soms ook napijn.
 • Spierpijn: op de plaats waar geprikt is.
 • Tijdelijke gevoelsvermindering van de huid in de buurt waar behandeld is. In de loop van enkele weken keert het gevoel vanzelf weer langzaam terug.
 • Als er ontstekingsremmers zijn ingespoten kunt u de eerste dagen na de behandeling tijdelijk last hebben van: een rood en warm gezicht, spierkramp of verhoogde bloedsuiker spiegel. Vrouwen kunnen ook last hebben van opvliegers en/of een ontregelde menstruatie. We raden patiënten met suikerziekte aan om de eerste dagen regelmatig de bloedsuikerspiegel te controleren.
 • De anticonceptiepil kan één cyclus minder betrouwbaar zijn.
 • Een infectie. Krijgt u koorts, neem dan contact op met uw pijnspecialist of huisarts.
 • Houdt u blijvend krachtsvermindering in de arm(en), neem dan contact op met uw pijnspecialist of huisarts.
 • Er is een zeer kleine kans dat de long wordt aangeprikt. Wordt u na de behandeling kortademig, neem dan contact op met uw pijnspecialist of huisarts.

Tot slot

Wat neemt u mee?
 • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
 • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Vragen

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de baliemedewerker van het Pijnbehandelcentrum.

Bereikbaarheid Pijnbehandelcentrum

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u ons bellen.
Het secretariaat van het Pijnbehandelcentrum van Alrijne is te bereiken op maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.00 uur en 13.30 - 15.30 uur via 071 582 8039.

Het Pijnbehandelcentrum Leiden heeft routenummer 63
Het Pijnbehandelcentrum Alphen a/d Rijn heeft routenummer 50.