De holle ruimten boven en naast de neus die in directe verbinding met de neusholten staan, noemen we neusbijholten. De twee voorhoofdsholten boven de ogen en de twee kaakholten achter de wangen, zijn het meest bekend. Minder bekend zijn de holten in het zeefbeen die aan beide kanten tussen de neusholte en de oogkas liggen. De kaak- en voorhoofdsholten staan via dit zeefbeen met de neus in verbinding. Als laatste holte kennen we nog de wiggebeensholte, ver achter/boven in de neus. Bij een chronische ontsteking van een of meerdere van uw neusbijholten, kan de KNO-arts besluiten u te opereren. Er zijn verschillende neusbijholte-operaties mogelijk. Uw arts zal met u bespreken welke operatie bij u nodig is en of u algehele (narcose) of plaatselijke verdoving krijgt.

Terug naar boven