Afdelingen & Specialismen

Binnenkort krijgt u een behandeling met Ocrelizumab. U wordt hiervoor verwacht op de afdeling Dagbehandeling 3A van Alrijne Ziekenhuis Leiden. In deze folder leest u wat u kunt verwachten.


Opname

Wij verwachten u op ……………………………………………om ……… uur op de afdeling Dagbehandeling (3A) in Alrijne Ziekenhuis Leiden.Controles vooraf

Bloedcontrole

Voorafgaand aan ieder infuus controleren wij uw bloed om te zien of u nergens in uw lichaam een infectie heeft.Belafspraken

1 à 2 dagen voordat de infuuskuur plaatsvindt, belt de MS-verpleegkundige u op. Hiervoor krijgt u een afspraak. De MS-verpleegkundige vraagt naar tekenen van actieve infecties, koortslip, huisartsenbezoek of andere relevante zaken die van invloed kunnen zijn op het infuus. Als de MS-verpleegkundige afwezig is, neemt de Physician Assistant (PA) contact met u op volgens de gemaakte afspraak. Het is belangrijk dat u zelf ook contact opneemt als u bijvoorbeeld grieperig bent of koorts hebt vlak voor de geplande kuur, zodat deze – als dat nodig is – verzet kan worden.Verblijf op de afdeling

Omdat u langere tijd op de afdeling verblijft, is het prettig hiervoor maatregelen te treffen. Denk hierbij aan:


 • makkelijk zittende kleding;
 • een laptop / tablet, eventueel met koptelefoon;
 • eventueel iets te lezen
Eten en drinken wordt verzorgd gedurende de dag.
Bezoek is niet toegestaan.

Monitor

Tijdens de eerste 4 infuuskuren wordt u aangesloten aan de monitor. Hier worden uw vitale functies zoals hartslag, bloeddruk en zuurstofgehalte gemeten. Ook wordt uw temperatuur opgenomen. Na deze 4 keer hoeven wij u niet meer aan de monitor aan te sluiten, maar worden wel regelmatig de vitale functies en temperatuur gecontroleerd.

Infuus

Tussen het eerste en tweede infuus zit 2 weken. De dosering Ocrelizumab bij deze kuren is 300 mg per kuur. Daarna is dit 600 mg per kuur. Tussen elke kuur zit ongeveer 5 ½ - 6 maanden.
Rondom de kuren krijgt u een aantal medicijnen om de reacties van het lichaam op de kuur te onderdrukken.

Tijdens de dagopname krijgt u eerst tabletten Paracetamol 1000 mg en Clemastine 1 mg van de verpleegkundige op de afdeling. Daarna wordt gestart met 100 mg Prednison via het infuus. Dit duurt een half uur. Vervolgens loopt in minimaal 2 ½ uur via het infuus de Ocrelizumab in (vanaf kuur 3 is dit minimaal 3 ½ uur). Vooral tijdens de eerste infusen kunt u last hebben van bijwerkingen, zoals huiduitslag, jeuk, kriebel in de keel of een loopneus. We laten dan de Ocrelizumab minder snel inlopen, waarna de klachten minder worden. Daarna kan de infusiesnelheid meestal weer omhoog. Na inlopen van de Ocrelizumab wordt nog een uur nagespoeld met een zoutlossing. Gemiddeld zijn de mensen voor de eerste en tweede kuur 6 uur op de afdeling en vanaf de derde kuur 7 uur.

Meest voorkomende bijwerkingen

 • duizeligheid
 • hoofdpijn
 • misselijkheid
 • vermoeidheid
 • pijnlijke keel
 • verstopte neus / loopneus
 • uitslag met jeuk
 • infecties
 • gevoel van algeheel ziek zijn.
U kunt last hebben van bijwerkingen tijdens het infuus of in de periode erna, tot ongeveer de eerste week na het infuus

Klachten na infuus

Als u klachten heeft die niet herkenbaar zijn voor u, of als u hier veel last heeft, vragen wij u contact op te nemen met de MS-verpleegkundige via de polikliniek Neurologie. Als zij niet aanwezig zijn, kunt u vragen naar de Physician Assistant (PA).

Buiten kantoortijden moet u contact opnemen met de huisartsenpost en aangeven dat u een Ocrelizumab infuus heeft gekregen, zodat er indien nodig overleg kan plaatsvinden met dienstdoende neuroloog van Alrijne Ziekenhuis.

Controles

De PA komt voor de start van iedere kuur bij u langs om te informeren hoe het met u gaat en beslist dan of de kuur gegeven kan worden. De MS-verpleegkundige belt na 1 week op om te informeren hoe het met u is gegaan in de afgelopen week.
Na 3 maanden neemt MS-verpleegkundige contact op voor het volgend infuus.
Controle bij de neuroloog vindt in principe 1-2 keer per jaar plaats. MRI-controle in principe jaarlijks.

Tevens is het mogelijk om 1 keer per jaar een MS-jaarcheck te laten doen bij de ergotherapie en fysiotherapie op locatie Leiden. Hiervoor krijgt u een uitnodiging. Dit kan – als u wilt – gecombineerd worden met de jaarlijkse MRI.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringpas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis.
Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de MS-verpleegkundige.
De polikliniek Neurologie van Alrijne Ziekenhuis is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 12.00 en van 13.30 – 16.30 uur bereikbaar via telefoonnummer 071 582 8056.
De MS-verpleegkundige is bereikbaar via 071 582 8056