Afdelingen & Specialismen

In deze folder vindt u informatie over de polsoefeningen tenodese en dart throwing.


Tenodese

Beweeg de pols naar achteren waarbij de vingers ontspannen gebogen worden, buig vervolgens de pols naar voren waarbij de vingers ontspannen gestrekt worden.


…… herhalingen …… keer per dagfoto oefening tenodeseDart throwing

Beweeg de pols ontspannen naar achteren en naar voren alsof u een dartpijltje wilt gaan gooien.


…… herhalingen …… keer per dagfoto oefening 'dart throwing'