Afdelingen & Specialismen

U heeft met de specialist afgesproken dat de oorschelpen van uw kind worden gecorrigeerd. Het doel van deze ingreep is om de afstaande oorschelpen terug te plaatsen zodat ze dichter bij het hoofd komen te staan. Deze ingreep wordt ook wel otoplastiek genoemd. Tijdens deze ingreep kunnen tegelijk ook eventuele andere afwijkingen en asymmetrieën van de oorschelp worden gecorrigeerd. Bij kinderen kan de ingreep vanaf ongeveer het vijfde jaar worden verricht. Deze folder is vooral gericht op de situatie bij kinderen, maar geeft ook een indruk over de ingreep bij volwassenen.


Opname

De opname vindt plaats op de dag van de operatie. Op de afgesproken tijd melden u en uw kind zich bij de afdeling waar uw kind wordt opgenomen.Voorbereiding op de ingreep

Voorbereiding thuis

Het is belangrijk dat u uw kind zelf al vertelt wat er gaat gebeuren. Enkele tips:


 • Begin op tijd met vertellen. Uw kind kan aan het idee wennen en u kunt het nog eens herhalen.
 • Vertel uw kind dat het best verdrietig mag zijn en dat het mag huilen.
 • Ga ook eens in de bibliotheek kijken. Er zijn verschillende boeken die over het zie­kenhuis gaan.

De dag van de ingreep

Het is belangrijk dat de haren kort voor de ingreep goed gewassen zijn, omdat dit gedurende een week vanwege het verband niet meer kan. Knip de haren voor de ingreep kort. Als uw kind lang haar heeft, wilt u het haar dan stevig invlechten, eventueel in meerdere vlechten, zodat de oren vrij van haar blijven?

Wat neemt u mee:

 • een pyjama,
 • pantoffels,
 • vertrouwd speelgoed of knuffelbeest,
 • geldig identiteitsbewijs van uw kind.
BELANGRIJK: 1 week voor de ingreep mag u uw kind geen medicijnen geven die aspirine bevatten! Aspirine verhoogt de kans op nabloedingen. U mag wel paracetamol geven.

Neem contact op met de polikliniek KNO als:
 • uw kind 3 weken voor de opname in contact is geweest met een kinderziekte;
 • uw kind meer dan 38 ºC koorts heeft;
 • uw kind 2 dagen voor de ingreep een DKTP-vaccinatie heeft gehad;
 • uw kind 14 dagen voor de ingreep een BMR-vaccinatie heeft gehad.

Vooronderzoek

Enige tijd voor de operatie hebben u en uw kind een afspraak bij het preoperatieve spreekuur (POS) van de anesthesie. Hier bespreekt de anesthesioloog met u hoe uw kind in slaap wordt gebracht. Daarnaast krijgt u informatie over de pijnmedicatie voor en na de operatie. U krijgt ook informatie over het nuchterbeleid (nuchter = niet gegeten of gedronken hebben). Deze informatie kunt u ook nalezen in de folder Uw kind wordt geopereerd - Ouders mee naar de operatiekamer.

Voorbereiding

Het is belangrijk dat uw kind een lege maag heeft vóórdat het onder narcose gaat. Kinderen met een gevulde maag kunnen gaan braken als zij narcose krijgen. Dit kan ernstige complicaties geven. Er kan bijvoorbeeld maaginhoud in de longen terechtkomen bij het onder narcose brengen.

Voorbereiding van de ouders

Ouders kunnen de hele dag op de kinderafdeling blijven. Moet uw kind nuchter zijn, dan raden we u als ouders aan toch gewoon te ontbijten. Het heeft geen zin om uit solidariteit met uw kind ook nuchter te blijven. Zorg dat uw maag gevuld is. Op die manier kunt u beter tegen eventuele spanningen bij uw kind en uzelf.

De operatie

U meldt zich op de afgesproken tijd in het ziekenhuis. Een kinderverpleegkundige houdt met u een opnamegesprek en legt u de verdere gang van zaken uit. Zij bereidt uw kind voor op de operatie. Ze vertelt wat er gaat gebeuren en legt uit hoe uw kind onder narcose gaat (met een kapje of met een infuus). Uw kind krijgt daarna een operatiejasje aan. Samen met de kinderverpleegkundige begeleidt u uw kind naar de operatiekamer. Één ouder of verzorger mag bij het kind blijven tot het onder narcose is. Uw kind wordt in de operatiekamer op de operatietafel gelegd. U mag ernaast staan en het vasthouden. De anesthesioloog brengt uw kind in narcose. Uw kind krijgt hiervoor een kapje over zijn neus en mond, of er wordt een infuusnaald ingebracht. Vlak voordat uw kind geheel in narcose is gebracht, kan het zich even onrustig bewegen. Ook blijven de ogen, ondanks de narcose, soms open. Dit zijn normale reacties op het narcosemiddel. Kinderen die met een kapje onder narcose zijn gebracht krijgen daarna nog een infuus.
Zodra uw kind slaapt, gaat u met de kinderverpleegkundige terug naar de Kinderafdeling.

Via een snede aan de achterzijde van het oor wordt het kraakbeen van de oorschelp vrij gelegd, omgevormd en bijgeschaafd. De ingreep wordt afgesloten met het aanbrengen van een licht drukverband om het hoofd. De operatie duurt ongeveer 60 minuten per oor.

Op de uitslaapkamer

Na de ingreep gaat uw kind naar de uitslaapkamer en blijft daar onder toezicht van verpleegkundigen totdat het wakker wordt. Dan haalt de verpleegkundige u op en brengt u bij uw kind in de uitslaapkamer. De uitslaapkamer is een grote ruimte waar meerdere patiënten ontwaken. Om redenen van privacy wordt u verzocht geen contact te maken met de andere patiënten.
Uw kind kan wat misselijk zijn en pijn hebben. Langzamerhand wordt dat minder. Als uw kind goed wakker is, wordt u samen met uw kind opgehaald door de verpleegkundige van de Kinderafdeling. Na enige tijd mag uw kind weer gaan drinken.

Na de ingreep

Het oor is na de ingreep nauwelijks of niet pijnlijk.
Bij het ontslag krijgt u van de kinderverpleegkundige het volgende mee:
 • afspraak voor een poliklinische controle,
 • overzicht van de pijnmedicatie die uw kind de eerste 48 uur na de ingreep moet krijgen,
 • een ontslagbericht voor de huisarts,
 • toelichting op leefregels.

Naar huis

De ingreep vindt in dagbehandeling plaats. Dit betekent dat uw kind uiterlijk aan het eind van de dag weer naar huis gaat.

Nazorg thuis

De oren worden met een licht drukverband ingepakt. Houd het verband goed droog.
Neem bij oorpijn of koorts zo spoedig mogelijk contact op met de (dienstdoende) specialist.
Na een week wordt het verband verwijderd. Daarna wordt tijdens het slapen nog 2 weken ‘s nachts een haarband of hoofdband gedragen om de oren te beschermen.
Ook overdag moet men voorzichtig zijn met de geopereerde oren. De eerste 4 weken is het dus verstandig om niet te sporten of te zwemmen. Kinderen gaan meestal na een week weer naar school.
Volwassenen voelen zich meestal goed genoeg om na 2 tot 3 dagen weer aan het werk te gaan.
Het haar kan na een week voorzichtig weer gewassen worden. Het is verstandig met zware lichamelijke inspanning en sport enkele weken te wachten.

Te verwachten resultaat

Het smalle litteken ligt achter de oorschelp en is bijna niet te zien. Wel kan het oor nog enkele weken wat verkleurd, gezwollen of toch iets gevoelig zijn. Door de ingreep is de stand van de oren verbeterd. Dit maakt het kind meer zelfverzekerd. Toch is het goed om te beseffen dat de stand van beide oren nooit helemaal hetzelfde zal zijn. Kraakbeen heeft soms de neiging om terug te keren in zijn oorspronkelijke vorm. Dat de oren recht zullen blijven staan en in precies dezelfde stand zullen blijven staan, kan daarom nooit voor 100% worden gegarandeerd. Een enkele keer is het noodzakelijk om nog een correctie uit te voeren. Maar ook dan is het mogelijk dat ze niet symmetrisch staan. Ook 2 normaal staande oorschelpen, waarmee men geboren wordt, zijn nooit geheel gelijk.

Complicaties

Elke operatie kent complicaties. Er kan bijvoorbeeld een infectie ontstaan of een hechting kan loslaten. Maar de kans op deze complicaties is klein.

Afspraak voor controle

Een week na de ingreep moet uw kind voor controle terugkomen op de polikliniek. Dan wordt het hoofdverband verwijderd. U maakt hiervoor met een van onze medewerkers een afspraak als uw kind naar huis gaat.

Oorstandcorrectie - wordt deze wel of niet vergoed door de zorgverzekering?

De kosten voor het rechtzetten van afstaande oren worden niet altijd door de zorgverzekering vergoed. Vanuit een aantal aanvullende verzekeringen wordt de oorstandcorrectie vergoed voor kinderen tot en met 14 jaar. Wij adviseren u om dit van tevoren te checken bij uw zorgverzekeraar.

Tot slot

Wat neemt u mee?
 • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
 • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek.

De polikliniek KNO Alrijne Leiden heeft routenummer 17.
De polikliniek KNO Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 19.
De polikliniek KNO Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn heeft routenummer 44.

De polikliniek KNO van Alrijne Ziekenhuis (alle locaties) is van maandag tot en met vrijdag tussen
8.30 - 12.00 uur en van 13.30 - 15.30 uur telefonisch te bereiken via 071 582 8051.


De Spoedeisende Hulp (SEH) van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is bij een spoedeisende zorgvraag buiten kantoortijden telefonisch te bereiken via 071 582 8905.
Tijdens kantooruren staan de medewerkers van onze polikliniek u graag te woord.