Afdelingen & Specialismen

Uw kind wordt opgenomen voor een operatie aan de balzak. Dit is een operatie waarbij de waterzakbreuk (hydrocèle) in de balzak verwijderd wordt.In deze folder leest u alle informatie over deze ingreep. Om de ingreep goed te laten verlopen, is uw medewerking nodig. Lees deze informatie daarom geruime tijd voor de ingreep goed door en volg de adviezen van de uroloog nauwkeurig op.


Plaats

U meldt zich bij de receptie (hoofdingang) locatie Leiderdorp. Hier wijst men u de weg naar de kinderafdeling afdeling C5 (routenummer 570)Hydrocèle

Gewone balzak en balzak met hydrocele


Een hydrocèle is een zwelling van de balzak aan één of beide kanten als gevolg van een ophoping van vocht rond de teelbal. Aan elke kant zit de bal in een eigen zakje, waar normaal gesproken een kleine hoeveelheid vocht in zit, zodat de bal kan bewegen. Door verschillende oorzaken (ongeval, infectie, aangeboren of onbekende oorzaken) kan deze hoeveelheid vocht toenemen zodat een zwelling van de balzak ontstaat. Dit soort zwellingen komt zeer regelmatig voor en is op zich niet erg. Het geeft alleen klachten als de zwelling erg groot wordt en in de weg gaat zitten. Heel vaak is er geen aanwijsbare oorzaak voor de vochttoename.


De uroloog doet in ieder geval een lichamelijk onderzoek en maakt soms ook een echografie van de balzak. Dit onderzoek is niet pijnlijk.Voorbereiding thuis

Het is belangrijk dat u zelf uw kind inlicht over de opname en de ingreep. Als hij begrijpt wat hem te wachten staat, hoeft hij niet onnodig bang te zijn.


Voor meer informatie over de kinderafdeling en enkele tips als voorbereiding op de opname verwijzen wij u door naar onze kinderwebsite: kids.alrijne.nl.Let op: denkt u aan het meenemen van een vertrouwd stuk speelgoed en/of knuffelbeest naar het ziekenhuis?Voorbereiding op de opname

Uw zoon wordt aangemeld bij het opnamebureau. Dit bureau regelt alles rondom de opname. Er volgt een afspraak voor het preoperatief spreekuur (POS).Preoperatief spreekuur

Deze afspraak heeft als doel alle gegevens over de gang van zaken rondom de operatie van uw zoon en verdovingsvorm te verzamelen en met u te bespreken. Om u goed voor te bereiden op deze afspraak ontvangt u

?

een vragenlijst. U wordt verzocht deze vooraf in te vullen en mee te nemen. De anesthesioloog vertelt hoe uw kind onder narcose gaat. Op de website kids.alrijne.nl vindt u foto’s die u samen met uw kind kunt bekijken om een indruk te krijgen van de gang van zaken.Als uw zoon

?

bloedverdunnende medicijnen gebruikt moeten deze voor de operatie stoppen.


De anesthesioloog zal samen met de voorschrijvende arts het stopmoment bepalen.U ontvangt per post een brief met de operatiedatum. Een werkdag van tevoren belt u het telefoonnummer uit de begeleidende brief en krijgt u te horen op welk tijdstip u in het ziekenhuis wordt verwacht en op welke afdeling.De opname vindt plaats in dagverpleging dus uw zoon mag dezelfde dag weer mee naar huis.Belangrijk!


U mag uw kind zeven dagen voorafgaand aan de operatie geen medicijnen geven die aspirine bevatten. Aspirine verhoogt de kans op nabloedingen. U mag wel paracetamol geven.Neem contact op met de uroloog als:


 • uw kind drie weken voor de opname in contact is geweest met een kinderziekte;
 • uw kind verkouden is of koorts heeft op de dag van de ingreep;
 • uw kind twee dagen voor de ingreep een DKTP-vaccinatie heeft gehad;
 • uw kind veertien dagen voor de ingreep een BMR-vaccinatie heeft gehad.
Het kan zijn dat de ingreep moet worden uitgesteld.

Voorbereiding van de ouders

Ouders kunnen de hele dag op de afdeling Kind en Jeugd blijven.
Moet uw kind nuchter zijn, dan raden we u als ouders aan toch gewoon te ontbijten. Het heeft geen zin om uit solidariteit met uw kind ook nuchter te blijven.

Voorbereiding op de ingreep

Op de afdeling Kind en Jeugd komt de pedagogisch medewerker met u en uw kind kennismaken. Zij gaat uw kind nogmaals voorbereiden op de ingreep. Zij vertelt wat er gaat gebeuren en legt uit hoe de narcose in zijn werk gaat (met een kapje of een injectie).
Vervolgens krijgt uw kind een operatiejasje aan. Samen met de pedagogisch medewerker of kinderverpleegkundige begeleidt u uw kind naar de operatiekamer. U kunt bij uw kind blijven tot het onder narcose is.
Zodra uw kind onder narcose is, gaat u met de begeleidster terug naar de afdeling of de ouderkamer. U wacht hier totdat u wordt opgehaald om bij uw kind te zijn als hij ontwaakt op de uitslaapkamer.

Operatie

Als uw zoon onder narcose is, maakt de uroloog een snee in de lies of in balzak. Via deze snee wordt de waterzakbreuk gecorrigeerd en wordt de zaadbal en bijbal geïnspecteerd.
Daarna sluit de uroloog de wond met oplosbare hechtingen. Deze hechtingen hoeven later niet te worden verwijderd, maar lossen vanzelf op.

Na de ingreep

Als de operatie klaar is, komt de uroloog u vertellen hoe de operatie verlopen is. Na de operatie gaat uw zoon naar de uitslaapkamer en bellen wij u als hij goed wakker is. U kunt dan vervolgens bij uw zoon zitten. Na het verblijf in de uitslaapkamer gaat u met uw zoon naar de kinderafdeling.

Tijdens het wakker worden kan uw kind wat huilerig of onrustig reageren. Dit is een normaal verschijnsel. Ook kan het wat misselijk zijn en pijn hebben. Langzamerhand wordt dat minder. Zodra uw kind goed wakker is, haalt de kinderverpleegkundige van de kinderafdeling u en uw kind op. Na enige tijd mag uw kind weer gaan drinken.

Naar huis

Bij uw voorbereidingen kunt u het beste ook vervoer naar huis regelen. Het is verstandig om uw zoon in een auto naar huis te brengen, zodat hij comfortabel kan reizen. Het is aan te raden dat er iemand achter in de auto bij uw zoon kan zitten, zodat er iemand dichtbij is als hij extra aandacht nodig heeft.

Complicaties

Bij elke operatie is er een kans op complicaties. Ook bij een operatie aan de balzak kunnen complicaties optreden. Er kan een nabloeding optreden die zich meestal uit in een bloeduitstorting onder de hechting. In de regel verdwijnt deze vanzelf en is behandeling niet meer nodig.
Verder kunnen deze complicaties optreden:
 • Uw zoon kan pijn krijgen in het wondgebied. Het kan helpen om de balzak hoog te leggen met behulp van een handdoekrolletje en strak ondergoed aan te trekken.
 • De balzak ziet rondom de wond rood, gezwollen en/of is heel pijnlijk (infectie).
 • Een hydrocèle komt zelden terug (slechts bij 1 à 2% van de patiënten).

Adviezen voor thuis

Eten en drinken

Uw zoon mag de dag na de operatie gewoon weer eten en drinken.

Inspanning

Na de operatie moet de balzak beschermd worden tegen druk van buitenaf. (Loop)fietsen wordt afgeraden de eerste 2 weken na de operatie.

Verhoging

Het is normaal dat kinderen na de operatie enige tijd lichte verhoging tot ongeveer 38,5 ºC hebben. Deze verhoging neemt in de loop van enkele dagen af tot normaal. Wordt de verhoging niet minder of is de temperatuur boven 38,5, ºC neem dan contact op met het ziekenhuis.

Wondverzorging

Een dag na de operatie mag uw kind kort douchen (niet in bad) en moet de pleister vervangen worden door een nieuwe.
Het is normaal dat de balzak na de operatie een beetje gezwollen is en er blauw-roodachtig uitziet.

Basisregel van de wondbehandeling is schoon en droog houden. Dus na het douchen of wassen de wond droogdeppen, niet wrijven. Eventuele luiers kunt u het beste wat vaker verwisselen.

Pijn

Als uw zoon pijn heeft, mag u hem paracetamol (zetpil of tablet) geven.

Schoolgaande kinderen

Als uw zoon al naar school gaat geldt het volgende: een schoolgaande jongen mag, als hij fit genoeg is, na een week weer naar school.
De eerste twee weken kan hij beter niet fietsen, zwemmen, gymmen of sporten.

Weer thuis

Ieder kind verwerkt een ziekenhuisopname anders. Vooral bij jonge kinderen kan het voorkomen dat zij zich op bepaalde punten anders gaan gedragen dan voor de ziekenhuisopname. Voorbeelden hiervan zijn:
 • moeite met inslapen;
 • ’s nachts plotseling wakker worden;
 • niet of minder eten;
 • angst om alleen gelaten te worden (uw kind loopt u overal achterna).
Na verloop van tijd zal dit gedrag verminderen en komt uw kind weer in zijn oude doen. De dag na de operatie neemt een kinderverpleegkundige telefonisch contact met u op en kunt u eventueel nog vragen stellen.

Neem contact op met het ziekenhuis als:

 • uw zoon koorts heeft (temperatuur boven 38,5 ?C);
 • de wond hevig bloedt;
 • flinke roodheid en/of zwelling rond de wond ontstaat;
Tijdens kantooruren kunt u bellen met de polikliniek Urologie:
 • Leiderdorp (071 582 8060)
 • Leiden (071 517 8244)
In de avond en tijdens het weekend kunt u contact opnemen met verpleegafdeling B2 – Urologie (071 582 9019).

Controle

Na de operatie zal de balzak wat gezwollen zijn. Na ongeveer 3 weken hoort dit weer geslonken te zijn tot (een voor uw zoon) normale grootte. Als de balzak niet of niet voldoende is geslonken, dan maakt u zelf een afspraak voor het spreekuur voor een controle.

Privacy

Het ziekenhuis is wettelijk verplicht om volgens bepaalde regels om te gaan met de gegevens van uw kind. Hierbij geldt de privacywetgeving. Informatie over de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vindt u op www.alrijne.nl/privacy.

Tot slot

Voor uw eerste bezoek aan de polikliniek heeft u een verwijzing nodig. Alleen met deze verwijzing kunt u een afspraak maken. De verwijzing krijgt u van uw huisarts of van een andere verwijzer.

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs) en de zorgverzekeringspas van uw zoon mee te nemen.
Zijn de gegevens (verzekering, huisarts etc.) gewijzigd, meldt u dit dan aan de balie van de patiëntenregistratie.
Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek Urologie.

De polikliniek Urologie Alrijne Ziekenhuis Leiden is op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via nummer 071 517 8244.

De polikliniek Urologie in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via nummer 071 582 8060.

De polikliniek Urologie in Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn is op dagen dat wij spreekuur hebben tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via 0172 467 060.

Buiten deze uren en dagen wordt u automatisch doorverbonden met de locatie Leiderdorp of met het antwoordapparaat, waarop wordt verteld hoe u de uroloog bij spoedgevallen kunt bereiken.

De verpleegafdeling Urologie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is te bereiken via 071 582 9019.