Afdelingen & Specialismen

U heeft een hydrocèle of spermatocèle in de balzak. De uroloog heeft in overleg met u besloten deze door middel van een operatie te behandelen. U heeft uitleg gekregen over de behandeling, de gevolgen, en de risico’s. Om de operatie zo goed mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat u deze folder goed leest en de adviezen uit de folder opvolgt. De operatie vindt meestal plaats in dagbehandeling.


Locatie

Deze operatie vindt plaats in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp.Redenen voor de operatie

Bij een operatie aan de balzak gaat het om een van de volgende redenen:


 • een hydrocèle, een goedaardige zwelling uitgaande van een vochtzakje rond de teelbal;
 • een spermatocèle, een holte gevuld met vocht en spermacellen; deze gaat uit van de bijbal.

Hydrocele


Hydrocèle

Een hydrocèle is een zwelling van de balzak aan één of beide kanten. Er zit te veel vocht rond de teelbal. Aan elke kant zit de bal in een eigen zakje. Hier zit een kleine hoeveelheid vocht in, zodat de bal kan bewegen. Door verschillende oorzaken (ongeval, infectie, aangeboren of onbekende oorzaken) kan deze hoeveelheid vocht toenemen. Er ontstaat dan een zwelling van de balzak. Dit soort zwellingen komt regelmatig voor en het is meestal niet erg. Het geeft alleen klachten als de zwelling erg groot wordt en in de weg gaat zitten. Heel vaak is er geen echte oorzaak voor de vochttoename. De uroloog doet in ieder geval een lichamelijk onderzoek en maakt soms ook een echografie van de balzak. Dit onderzoek is niet pijnlijk.

Spermatocèle

Een spermatocèle is een holte gevuld met spermacellen. Deze holte ontstaat vanuit de bijbal. Hij is vaak los van de teelbal te voelen. Het zaadvocht dat in de teelbal wordt gevormd, wordt naar de bijbal getransporteerd. Vanuit de bijbal gaat het zaadvocht via de zaadleider naar de prostaat. De bijbal bestaat uit veel kleine verzamelbuisjes. Soms wordt zo’n buisje wat wijder, omdat het zaadtransport niet goed verloopt. Vaak blijft deze verwijding klein, maar soms wordt deze groter en dan ontstaat een spermatocèle. Meestal heeft u weinig klachten: een spermatocèle is pijnloos en vaak maar klein. Maar soms wordt een spermatocèle zo groot dat u er last van krijgt bij het dragen van kleding of bij bepaalde activiteiten.

Indicatie

Er hoeft aan een hydrocèle of spermatocèle in principe niets gedaan te worden. Een operatie is alleen nodig als u er veel last van heeft. Ook cosmetische bezwaren (‘het ziet er niet mooi uit’) kunnen redenen zijn voor een operatie.

Voorbereiding op de opname

U wordt aangemeld bij het Opnamebureau. Dit bureau regelt alles voor uw opname in het ziekenhuis. U krijgt een afspraak voor het preoperatief spreekuur (POS).

Preoperatief spreekuur

Tijdens deze afspraak worden alle gegevens verzameld. Ook worden de operatie en de verdoving met u besproken. Om u goed voor te bereiden op deze afspraak krijgt u een vragenlijst. Wij vragen u deze alvast in te vullen en mee te nemen naar uw afspraak.

Bloedverdunnende medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet u deze vaak voor de operatie stoppen. De anesthesioloog zal samen met de voorschrijvende arts het moment bepalen dat u moet stoppen.

Operatiedatum

U ontvangt per post een brief met de operatiedatum. Een werkdag van tevoren belt u het telefoonnummer uit de begeleidende brief. Dan hoort u op welk tijdstip u in het ziekenhuis wordt verwacht en op welke afdeling.

Ondergoed

Neemt u een strak zittende onderbroek (geen boxershort) of zwembroek mee naar het ziekenhuis voor na de operatie. Een strak zittende onderbroek zorgt voor extra ondersteuning van de balzak en geeft pijnverlichting.

Duur van de opname

U wordt ongeveer 1 of 2 dagen in het ziekenhuis opgenomen, afhankelijk van hoe laat de operatie plaatsvindt.

De operatie

De operatie vindt meestal plaats onder regionale verdoving (ruggenprik). U bent dan wel bij bewustzijn, maar u voelt geen pijn. Een algehele verdoving (narcose) is ook mogelijk. De anesthesioloog bespreekt met u de uiteindelijke keuze voor een verdovingstechniek. Nadat u verdoofd bent, maakt de uroloog een snede in de balzak. Via deze snede worden de bal en bijbal bekeken. Vervolgens wordt de hydrocèle of spermatocèle verwijderd. Daarna sluit de uroloog de wond met oplosbare hechtingen. Deze hechtingen hoeven later niet te worden verwijderd, maar lossen vanzelf op.

Duur van de operatie

De operatie duurt ongeveer 30 minuten.

Na de operatie

Na de operatie vertelt de uroloog uw contactpersoon hoe de operatie is gegaan. Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer. Als het goed gaat met u, gaat u terug naar de afdeling.

Na de operatie heeft u een infuus in de arm, voor het toedienen van vocht.
Het gebied rondom de wond kan na de operatie wat blauw verkleuren als gevolg van een bloeduitstorting. Daarnaast kan er een zwelling rondom de zaadbal ontstaan. Deze zal vanzelf verdwijnen in de weken na de operatie.

Risico’s en complicaties

Kans op nabloeding
Bij beide operaties kan een nabloeding of zwelling optreden.

Hydrocèle

 • U kunt pijn krijgen in het wondgebied. Het kan helpen om de balzak hoog te leggen met behulp van een handdoekrolletje en strak ondergoed aan te trekken.
 • De balzak ziet rondom de wond rood, gezwollen en/of is heel pijnlijk (infectie).
 • De wond kan blauw worden. Dit komt regelmatig voor, maar hoeft niet te worden behandeld.
 • Een hydrocèle komt zelden terug (slechts bij 1 à 2% van de patiënten).

Spermatocèle

 • U kunt pijn krijgen in het wondgebied. Het kan helpen om de balzak hoog te leggen met behulp van een handdoekrolletje en strak ondergoed aan te trekken.
 • De balzak ziet rondom de wond rood, gezwollen en/of is heel pijnlijk (infectie).
 • Na een spermatocèle-operatie is het mogelijk dat er een nieuwe spermatocèle ontstaat.
 • Door een spermatocèle-operatie kan een afsluiting van het transportsysteem van de zaadcellen ontstaan. Aan de geopereerde kant bent u dan gesteriliseerd. Als u een kinderwens heeft, bespreek dit dan met uw uroloog.

Adviezen voor thuis

Onderbroek

Wij raden u aan een strakke onderbroek (of zwembroek) te dragen die steun geeft (dus geen boxershort). Als u die onderbroek 's nachts aanhoudt, heeft u minder kans op zwelling. Eventueel kunt u in bed/ tijdens het zitten de balzak hoog leggen m.b.v. een handdoekrolletje ter verlichting van de pijn.

Douchen/baden/zwemmen

U kunt douchen vanaf de dag na de operatie, maar nog niet in bad. De eerste week na de operatie wordt afgeraden om te zwemmen of te baden.

Gebruik van alcohol

Gebruik de eerste dagen alcoholische drank met mate.

Inspanning/lichamelijk werk/sport

Doe het de eerste week na de ingreep rustig aan. Zelf voelt u meestal het beste wat u wel en niet kunt doen. Wij adviseren de eerste twee weken na uw operatie niet te veel lichamelijk werk te verrichten en niet te sporten. Hieronder vallen ook zware boodschappen tillen (meer dan 10 kilogram) en zwaar huishoudelijk werk (zoals stofzuigen, ramen zemen). U mag autorijden als u zich goed kunt bewegen en geen pijn meer heeft. Fietsen is toegestaan vanaf een week na de operatie. Een week na de operatie kunt u weer aan het werk gaan, tenzij u lichamelijk zwaar werk doet.

Hechtingen

De wond is gehecht met hechtingen die binnen 3 weken vanzelf oplossen.

Geslachtsgemeenschap

Na twee weken is geslachtsgemeenschap weer toegestaan.

Pijnstilling

U mag desgewenst paracetamol innemen, 3 x daags 1000 milligram. Neem geen bloedverdunnende medicijnen de eerste paar dagen (dit herstart u in overleg met uw behandelend arts).

Contact opnemen met het ziekenhuis

Neem contact op met het ziekenhuis als:
 • u koorts krijgt (temperatuur boven 38,5 C);
 • de wond hevig bloedt;
 • hevige pijn, flinke roodheid en/of zwelling rond de wond ontstaat.
Als de operatie minder dan 3 weken geleden heeft plaatsgevonden, neemt u contact op met het ziekenhuis, anders met uw eigen huisarts.

Op werkdagen kunt u tussen 08.00 - 17.00 uur bellen met de polikliniek Urologie:
 • Alrijne Ziekenhuis Leiden: telefoonnummer 071 517 8244
 • Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp: telefoonnummer 071 582 8060.
In de avond en tijdens het weekend kunt u contact opnemen met de verpleegafdeling Urologie: telefoonnummer 071 582 9019.

Controle

Na de operatie zal de balzak wat gezwollen zijn. Na ongeveer 3 weken hoort dit weer geslonken te zijn tot (een voor u) normale grootte. Als de balzak niet of niet voldoende is geslonken, dan maakt u zelf een afspraak voor het spreekuur.

Tot slot

Deze folder is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw uroloog. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, of wilt u meer informatie, dan kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek Urologie. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op te schrijven.

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringpas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Alrijne ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Het is mogelijk dat een gesprek, onderzoek of behan-deling (gedeeltelijk) wordt gedaan door een uroloog in opleiding, een basisarts of een arts in opleiding.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de baliemedewerker van de polikliniek Urologie.

De polikliniek Urologie Alrijne Ziekenhuis Leiden is op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via nummer 071 517 8244.

De polikliniek Urologie in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via nummer 071 582 8060.

De polikliniek Urologie in Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn is op dagen dat wij spreekuur hebben tussen 08.30 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur telefonisch te bereiken via 0172 467 060.

Buiten deze uren en dagen wordt u automatisch doorverbonden met de locatie Leiderdorp of met het antwoordapparaat, waarop wordt verteld hoe u de uroloog bij spoedgevallen kunt bereiken.

De verpleegafdeling Urologie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp is te bereiken via 071 582 9019.