Afdelingen & Specialismen

In overleg met de orthopedisch chirurg heeft u besloten een teencorrectie te laten uitvoeren. In deze folder vindt u informatie over de voorbereiding, de ingreep en het herstel na de operatie. Het gaat hierbij om algemene informatie. Het is goed u te realiseren dat de nabehandeling voor iedereen anders kan zijn.

Verandering van stand van de teen

Standcorrectie tenen

De stand van de teen kan in verloop van tijd veranderen. De meest voorkomende afwijkende stand is de hamerteen. Bij een hamerteen ontstaat een knikstand in een teen. Aan de bovenkant van de hamerteen zit vaak een pijnlijke zwelling en aan de onderkant van de voet ontstaat vaak eelt. Mensen met een hamerteen kunnen pijn hebben bij het dragen van schoenen en/of bij het lopen. Er kunnen ook eksterogen ontstaan. Deze afwijking kan bij meerdere tenen tegelijk voorkomen.

Voorbereiding

De verdoving is afhankelijk van de grootte van de ingreep (één of meer tenen). De operatie kan plaatsvinden door middel van een:

 • plaatselijke verdoving;

 • verdoving van het onderbeen door middel van een prik in de knie holte;

 • ruggenprik

De operatie

De operatie vindt plaats in dagopname. Als de ingreep plaatsvindt met een ruggenprik, moet u volgens afspraak met de anesthesioloog vanaf middernacht nuchter te blijven. Tijdens de operatie wordt de teen rechtgezet. De orthopedisch chirurg maakt een snee aan de bovenkant van de teen en verwijdert een stukje bot. Daardoor wordt de teen iets korter en rechter. Soms is het ook nodig om de pees die over te teen loopt, wat te verlengen omdat deze te strak staat. Dit wordt soms gecombineerd met het doorknippen van een buigpeesje aan de onderkant van de teen, om een terugkeer van de afwijkende stand te voorkomen. De wond wordt met oplosbare hechtingen dichtgemaakt. Vaak wordt er een pinnetje in de teen gezet, zodat de teen in een goede stand komt te staan. Dit pinnetje wordt na 4 tot 6 weken na de ingreep op de polikliniek verwijderd. Dit is niet pijnlijk, en kan dus zonder verdoving worden gedaan. Na de ingreep krijgt u een verband om de tenen.

Na de ingreep

Na de ingreep kunt u nog pijn hebben in het wondgebied. Eventueel kunt u hiervoor de voorgeschreven medicijnen innemen. De pijn kan een paar dagen aanhouden, maar gaat vanzelf weer over.

Leefregels

 • Om de wond zit een drukverband. Dit mag niet te strak zitten, omdat het bloed dan niet goed kan doorstromen. U kunt dit herkennen doordat uw tenen blauw of wit worden, of door toenemende heftige pijn. Zit het verband te strak dan moet de wond opnieuw worden verbonden worden.

 • Het drukverband mag u er niet zelf afhalen. Deze wordt verwijderd tijdens de controle op de polikliniek, 2 weken na de operatie.

 • Zolang het pinnetje erin zit, moet u de wond droog houden. U mag dus niet douchen of uw voet wassen. Als er geen pinnetje in zit, mag u na 2 weken de voet douchen en wassen.

 • Het kan zijn dat u op aanvraag van de arts, een speciale zool heeft gekregen op de afdeling. Doe deze zool aan als u gaat lopen. Als u deze niet heeft gehad, loop dan alleen op de hak van uw voet.

 • Heeft u behalve een ruggenprik ook een verdoving van het onderbeen door middel van een prik in de knieholte gekregen? Dan heeft u gemiddeld de eerste 24 uur geen pijn, maar ook geen gevoel in de voet en kunt u uw voet niet bewegen. Gebruik daarom krukken totdat de verdoving is uitgewerkt.

 • U mag uw voet belasten zoveel u denkt aan te kunnen, maar het is raadzaam om de eerste weken rustig aan te doen en rust te nemen als u meer pijn in de voet/tenen krijgt. U kunt bij het lopen eventueel gebruik maken van krukken. Als u gelijkvloers woont, mag u ook een rollater of looprek gebruiken. Let op: ontlast daarbij wel de voorvoet. Op onze website vindt u een instructiefilm over (trap)lopen met krukken: www.alrijne.nl/orthopedie.

 • Leg de eerste drie dagen bij het zitten uw been omhoog.

Controleafspraken

Na 7 dagen komt u voor controle op de polikliniek Orthopedie. De wond wordt dan gecontroleerd. De hechtingen zijn oplosbaar en hoeven niet te worden verwijderd. Na 4 tot 6 weken komt u voor de tweede controle op de polikliniek. Als u een pinnetje in de teen heeft, wordt dan het pinnetje verwijderd. U mag dan weer gaan lopen op uw eigen schoenen; neem dan een ruime schoen met een stevige zool mee

Complicaties

Er is een kleine kans op complicaties, minder dan 1 %.

 • er kan een wondinfectie optreden;

 • de correctie kan onvoldoende zijn waardoor een tweede operatie noodzakelijk is;

 • restpijn, die nog enige tijd na de operatie kan aanhouden;

 • de teen kan nog lange tijd gezwollen blijven.

Neem contact op met het ziekenhuis als:

 • u hoge koorts krijgt (boven 38,5 C);

 • de wond hevig gaat bloeden;

 • er zwelling ontstaat rondom de wond;

 • er roodheid ontstaat rondom de wond.

Binnen kantoortijden

kunt u contact opnemen met de polikliniek Orthopedie. Locatie Leiden: 071 517 8122 Locatie Leiderdorp: 071 582 8059 Locatie Alphen aan den Rijn: 0172 467 059. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp (SEH). Telefoonnummer 071 582 8905.

Verhindering

Mocht u verhinderd zijn, wilt u dit dan tijdig doorgeven aan de polikliniek Orthopedie. Het telefoonnummer vindt u aan het eind van deze folder. Als u niet tijdig afbelt, zijn wij genoodzaakt de tijd die voor u is gereserveerd in rekening te brengen. U ontvangt hiervoor een nota van het ziekenhuis.

Tot slot

Denkt u eraan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringpas mee te nemen. Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie op de begane grond in de hal van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak.

Vragen

Heeft u nog vragen na het lezen van deze informatie, dan kunt u deze altijd stellen aan de verpleegkundige van de afdeling of aan uw orthopedisch chirurg. De polikliniek Orthopedie in Alrijne Ziekenhuis Leiden heeft routenummer 33 en is tijdens kantooruren telefonisch te bereiken via 071 517 8122. De polikliniek Orthopedie in Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp heeft routenummer 22 en is tijdens kantooruren telefonisch te bereiken via 071 582 8059. De polikliniek Orthopedie in Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn heeft routenummer 46 en is tijdens kantooruren telefonisch te bereiken via 0172 467 059.