Afdelingen & Specialismen

Beste ouder(s),Allereerst van harte gefeliciteerd met de geboorte van uw kind. De kinderarts heeft met u besproken dat uw kind opgenomen moet worden op onze afdeling. Wij bieden gezinsgerichte zorg, ook wel ‘Family Centered Care’ genoemd. Dit betekent dat de zorg voor uw kind zoveel mogelijk samen en in overleg met u wordt gedaan.Deze folder geeft u informatie over de neo-zaal en de neo-suites van het Moeder- en Kindcentrum. Op deze afdeling worden kinderen opgenomen die te vroeg geboren zijn, kinderen die tijdens of na de geboorte problemen hebben ondervonden of kinderen die ziek zijn.Algemene informatie over Alrijne Ziekenhuis kunt u vinden op www.alrijne.nl of op onze website speciaal voor kinderen: kids.alrijne.nl. Hier vindt u informatie over onder andere polikliniekbezoek, ondersteunende afdelingen, financiën en voorzieningen in Alrijne Ziekenhuis.Wij hopen dat u na het lezen van deze folder voldoende informatie heeft over onze afdeling.


Als u nog vragen heeft, dan kunt u deze altijd aan ons stellen. Wij vinden het belangrijk dat u met een gerust hart de zorg van uw kind aan ons toevertrouwt.Medewerkers van de afdeling Neonatologie van het Moeder- en Kindcentrum, Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp.

Opname op de afdeling Neonatologie

Een opname op de afdeling Neonatologie is ingrijpend. Niet alleen voor uzelf, maar voor het hele gezin. Uw kind heeft niet alleen ons, maar vooral ook u hard nodig. Wij zullen zo goed mogelijk voor uw kind zorgen. Maar hoe goed wij onze best ook doen, wij kunnen u als ouder(s) niet vervangen. U bent daarom nodig en altijd welkom op de afdeling. U kunt uw kind bijvoorbeeld zelf verschonen, wassen of voeden. Daarnaast willen we graag zo snel mogelijk uw kind bij u laten buidelen zodat u goed contact kunt maken.Indeling van de afdeling

Het Moeder- en Kindcentrum bevindt zich op de vierde verdieping van Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp en bestaat uit:


· kraamsuites


· verloskamers


· neo-suites


· neo-zaal (hier verblijven 4 kinderen)Hygiëne

Op de afdeling Neonatologie zijn kwetsbare kinderen opgenomen. Om infecties te voorkomen is het daarom belangrijk dat iedereen bij binnenkomst goed de handen wast. Hierbij moet u uw handsieraden (ringen, armbanden, horloges en dergelijke) af doen. Uw jas kunt u op de gang ophangen. Als u verkouden bent of een koortslip heeft, moet u een mondkapje dragen om de kinderen te beschermen.


Het is het niet toegestaan om bloemen en planten in de suite of zaal te zetten.Gebruik van mobiele telefoon

We vragen u het geluid van uw telefoon uit te zetten.


In de neo-zaal is bellen niet toegestaan.


In de neo-suite mag u bellen. Let hierbij wel op de prikkels die dit kan geven voor uw kind.


Denk eraan na gebruik van de telefoon uw handen weer te desinfecteren.Wat neemt u mee?

Wij vragen u de volgende spullen mee te nemen voor uw kind:


 • Kleding (meerdere setjes), denk onder andere aan een muts en sokken. Was de kleding vooraf;
 • Een lepeltje om vitamines mee te geven;
 • Een fopspeen;
 • Een lijst met eventuele medicijnen die u zelf gebruikt.
Wij adviseren u om kostbare eigendommen thuis te laten. Alrijne Ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal.

Apparatuur

Op de afdeling Neonatologie krijgt u te maken met veel apparatuur. Uw kind kan een aantal slangetjes en draadjes om zich heen krijgen. We leggen u de meest voorkomende apparatuur hieronder uit.

Couveuse

De couveuse is een bed met een kap van doorzichtig plastic eromheen. Op deze manier kan de lucht binnen de kap verwarmd en bevochtigd worden. Via ronde openingen kunt u uw kind aanraken en verzorgen.

Monitor

Boven het bed van uw kind staat een monitor. Daarmee kunnen wij de volgende metingen aflezen:
 • De hartslag en ademhaling, gemeten via de drie plakkers op de borst van uw kind;
 • De zuurstofverzadiging (saturatie), via een infrarood lampje dat om de hand of voet van uw kind geplakt zit.
Deze monitoren geven alarmen. De verpleegkundigen letten hier op en kunnen deze alarmen op afstand in de gaten houden.

Infuus

Sommige kinderen hebben een infuus nodig voor voeding, vocht of medicijnen. Het infuus wordt aangebracht in een bloedvat in de arm, het been of op het hoofd van uw kind.

Zuurstof

Soms hebben kinderen extra zuurstof nodig. Dit gebeurt meestal met een zogenaamde neusbril, een plastic slangetje dat op de wangen wordt vastgeplakt. Daarmee krijgt uw kind zuurstof of extra lucht in de neusgaten geblazen.

Ademhalingsondersteuning

Het is mogelijk dat het geven van zuurstof met een neusbril niet voldoende is en dat uw kind meer ademhalingsondersteuning nodig heeft. We hebben op de afdeling een aantal mogelijkheden om die ondersteuning te geven. Zo kunnen we uw kind ondersteuning geven door middel van een kapje op de neus. Soms is het nodig om beademing te starten. In dat geval is de kans groot dat uw kind wordt overgeplaatst naar een ander ziekenhuis met een Neonatale (pasgeborenen) Intensive Care Unit, een NICU.

Voeding

De verpleegkundige vertelt u hoe vaak uw kind voeding krijgt.
Als u uw kind zelf voeding gaat geven, is het prettig als u 15 tot 30 minuten voor een voedingstijd bij uw kind aanwezig bent. U kunt dan rustig starten met de verzorging voordat u de voeding geeft.

Borstvoeding

Ook als uw kind bij ons ligt opgenomen, kunt u borstvoeding geven. Soms kan uw kind nog niet zelf aan de borst drinken. U kunt dan beginnen met afkolven, zodat u later wel borstvoeding kunt geven. U kunt dit met de verpleegkundige of lactatiekundige bespreken.
Meer informatie hierover vindt u in de folders Borstvoeding geven op de kinderafdeling en Het afkolven van moedermelk.

Flesvoeding

U kunt er ook voor kiezen om uw kind flesvoeding te geven. U kunt dit met de verpleegkundige bespreken. Meer informatie hierover vindt u in de folder Flesvoeding.

Sondevoeding

Veel kinderen op de afdeling Neonatologie zijn nog niet in staat om alle voedingen zelf te drinken. Deze kinderen krijgen dan voeding via een sonde, een slangetje dat via de neus of mond naar de maag gaat.

Verzorging

De medewerkers van de afdeling staan 24 uur per dag klaar voor u en uw kind. We doen graag de verzorging van uw kind zoveel mogelijk samen met u.

Buidelen

Voor uw kind en u is het prettig als u met hem of haar gaat buidelen. Hierdoor wordt de hechting met u gestimuleerd. Dit is belangrijk voor de toekomstige band en relatie met uw kind. U gaat zitten en laat uw kind bloot, met een luier aan, op uw blote borst liggen. Uw kind ervaart het contact door de aanwezigheid van uw stem, uw warmte, geur en aanraking. De ademhaling zal hierdoor dieper en regelmatiger worden. Ook wordt de lichamelijke weerstand van uw kind vergroot doordat uw kind bepaalde bacteriën van u overneemt zonder ziek te worden. Het effect van buidelen is het beste als u minimaal een uur per keer buidelt.

Wassen

Een paar dagen na de geboorte kijken we samen met u of uw kind gewassen kan worden. Soms wordt dat in de couveuse gedaan, soms kan uw kind al in bad. Dit zullen we samen met u doen.

Dagboekje

Als uw kind langere tijd bij ons verblijft, houden we een dagboek bij. Hierin schrijven de verpleegkundigen af en toe over de dingen die gebeuren als u er niet bent. Natuurlijk kunt u ook zelf in dit dagboek schrijven.

Ontwikkelingsgerichte zorg

Op de afdeling Neonatologie wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens het principe van ontwikkelingsgerichte zorg. Het is een manier van zorgverlening die gericht is op comfort en stabiliteit van elk individueel kind en zijn ouders.

Ontwikkelingsgerichte zorg streeft naar:
 • Het ondersteunen en bevorderen van de groei (de ontwikkeling) van de pasgeborene.
 • Het ondersteunen van ouders in de ouderlijke rol.
 • Het verminderen van stress die de opname van uw kind op de afdeling met zich meebrengt.
Hierbij wordt gekeken naar signalen die uw kind geeft. Zo leert u om te zien of uw kind zich wel of niet prettig voelt. Ouders hebben hierin een belangrijke rol. Samen zullen we uw kind helpen om met de prikkels uit de omgeving om te leren gaan.

Video Interactie Begeleiding (VIB)

Wij bieden u de mogelijkheid om, met behulp van videobeelden, te laten zien welke signalen uw kind maakt om met u in contact te komen of te blijven. Dit noemen wij video interactie begeleiding. De meest voorkomende redenen om VIB aan te bieden:
 • Uw kind is te vroeggeboren of heeft een slechte start gehad;
 • Er is sprake (geweest) van scheiding tussen ouder en kind;
 • U heeft een meerling;
 • U heeft vragen over prematuur gedrag.
U kunt aan de kinderverpleegkundige of medisch pedagogisch zorgverlener informatie hierover vragen en meer lezen in de beschikbare folder.

Onderzoeken

Als uw kind een onderzoek moet ondergaan, bespreekt de arts dit met u. Ook de uitslagen van de onderzoeken worden door de arts met u besproken.
Hieronder leest u over een aantal mogelijke onderzoeken bij uw kind. Het zijn de meest voorkomende onderzoeken, maar dat betekent niet dat wij deze standaard bij uw kind zullen uitvoeren.

Bloedonderzoek

Er kan bij uw kind bloed worden afgenomen. Dit gebeurt meestal door middel van een prik in de hiel.

Röntgenonderzoek

Het maken van röntgenfoto’s van bijvoorbeeld longen of buik.

Echografie

Onderzoek van bijvoorbeeld hersenen, hart, nieren of andere organen door middel van geluidsgolven.

Verblijf in de neo-suite

De eerste 5 dagen kunt u in een neo-suite verblijven samen met uw kind. Na deze 5 dagen gaat de moeder in principe met ontslag. Uw kind zal dan naar de neo-zaal verhuisd worden. Hier is geen mogelijkheid om bij uw kind te blijven slapen.

Moeders worden tijdens de opname voorzien van alle maaltijden. Wanneer u als moeder eigenlijk naar huis mag, maar nog blijft vanwege uw kind, hanteren wij het 'gezonde-moedertarief'. U dient zelf bij uw zorgverzekeraar te informeren óf en hoeveel dagen dit verblijf vergoed wordt en wat de gevolgen hiervan zijn voor uw eigen risico.

Partners mogen ook 24 uur per dag verblijven in de suite, hier zijn wel kosten aan verbonden, het zogenoemde partnerpakket.

Kijk voor meer informatie in de folder Verblijf bij uw kind als gezonde kraamvrouw.

Verschillende hulpverleners

Kinderartsen en zaalartsen

De artsen lopen iedere ochtend rond 10.00 uur samen met een verpleegkundige 'visite’. Hierbij worden nieuwe afspraken voor die dag gemaakt. U kunt de verpleegkundige of de arts altijd vragen wat er die dag is besproken. De zaalartsen zijn vaak rond 11.00 uur op de afdeling om de aanwezige ouders op de hoogte te stellen van de lopende zaken. Het is hiernaast mogelijk om iedere week een gesprek te hebben met de behandelend kinderarts. De verpleegkundige maakt hiervoor een afspraak met u.

Verpleegkundigen

De verpleegkundigen verlenen de dagelijkse zorg aan uw kind. U kunt hen altijd alles over uw kind vragen en zij zullen u zo goed mogelijk informeren. Informatie over uw kind wordt alleen aan de ouders gegeven.

Overige hulpverleners

Op de afdeling Neonatologie zijn verschillende hulpverleners werkzaam, zoals onder andere:

Medisch Pedagogisch ZorgverlenerSamen met de kinderverpleegkundige kunnen zij meedenken over het creëren van een dagritme, ontwikkelingsgerichte zorg. Verder bieden zij ondersteuning voor uw kind bij medische handelingen, doen video interactie begeleiding en begeleiden broertjes en zusjes.

KinderfysiotherapeutAls uw kind geboren is onder de 34 weken of lichter dan 1500 gram wordt de kinderfysiotherapeut altijd gevraagd om mee te kijken naar de motorische ontwikkeling van uw kind.

Maatschappelijk werkerU kunt kennis met haar maken als de opname langer gaat duren of als er praktische problemen zijn waar zij mee kan helpen. Wanneer u behoefte heeft aan een gesprek met de maatschappelijk werkende, kunt u de verpleegkundige vragen een afspraak met haar te maken.

Medisch psycholoogU kunt kennis met haar maken als de opname langer gaat duren of als er psychische problemen zijn waar zij mee kan helpen. Wanneer u behoefte heeft aan een gesprek met de medisch psycholoog, kunt u de verpleegkundige vragen een afspraak met haar te maken.

Informatie over uw kind

Uw huisarts

Wij informeren uw huisarts over de opname- en ontslagdatum van uw kind. Na afloop van de opname wordt uw huisarts binnen een week op de hoogte gesteld van de onderzoeken, conclusies en de behandeling die uw kind heeft gekregen.

Zorgverzekering

U moet uw kind na de geboorte zelf aanmelden bij de zorgverzekering. Als u de verzekeringsgegevens en het inschrijfnummer heeft, wilt u deze dan doorgeven aan de afdelingssecretaresse? Wij informeren uw zorgverzekeraar over de opname van uw kind.

Naar huis

Wanneer wij meer weten over het tijdstip waarop uw kind naar huis mag, laten wij u dat zo snel mogelijk weten. U ontvangt dan de folder Ontslag van uw baby na opname in het ziekenhuis.
Voor het ontslag heeft u een gesprek met de verpleegkundige en de arts. In dit gesprek is er alle tijd en ruimte om uw vragen te stellen. Als het nodig is, komt u na het ontslag met uw kind voor controle terug op de polikliniek Kind en Jeugd.

Huiskamer

In de centrale hal van het Moeder- en Kindcentrum (vierde etage in Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp) bevindt zich een huiskamer. Hier kunt u zich even terugtrekken en iets lezen, koffie drinken of televisie kijken. De kamer is ook geschikt voor het ontvangen van bezoek.

Bezoek

Bezoek is welkom tussen 10.00 - 12.00 uur en van 15.00 - 20.00 uur.

Voor al het bezoek gelden dezelfde hygiënevoorschriften als voor u. Mochten uw bezoekers verkouden of grieperig zijn, dan raden wij u aan om hen te zeggen het bezoek uit te stellen tot ze weer beter zijn.

Uw kind is erg ontvankelijk voor prikkels. Teveel prikkels kunnen erg vermoeiend zijn voor uw kind. Let daarom op de volgende zaken:
 • Laat niet teveel bezoek op 1 dag langskomen.
 • Laat uw kind tussen de voedingen in zijn couveuse of wieg slapen. Uw kind kan het waarschijnlijk nog niet aan om bij iedere voeding op schoot te blijven liggen. Buidelen is hier een uitzondering op.
 • Laat uw kind als hij slaapt ook rustig slapen. Een aanraking of uit bed halen verstoort de rust en is vermoeiend.
 • Houd het rustig op de kamer: het geluid van pratende mensen, televisie of een telefoongesprek is ook een vermoeiende prikkel. Uw kind vangt hier heel veel van op.

Bezoek van familie en vrienden

Bezoek is van harte welkom, maar er moet altijd een van de ouders bij aanwezig zijn. Laat uw bezoek alleen bij uw eigen kind kijken. Maximaal 2 bezoekers per kind.

Bezoek van kinderen

Alleen broertjes en zusjes mogen op bezoek komen. Andere kinderen, die jonger dan 12 jaar zijn (neefjes, nichtjes etc.) mogen niet op de afdeling Neonatologie komen.
Waterpokken zijn erg gevaarlijk voor uw kind. Als broertjes/zusjes in contact zijn geweest hiermee, meld dit dan aan de verpleging. Die kunnen u vertellen of het verstandig is om het broertje/zusje wel of niet op bezoek te laten komen.

Parkeren

Als uw kind lang opgenomen wordt krijgt u na 7 dagen een gratis uitrijkaart. De eerste 7 dagen moet u zelf betalen.

Tot slot

Denkt u eraan dat u bij ieder (poliklinisch) bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) bij zich heeft.
Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal van het ziekenhuis.
Ook uw kind heeft al snel een eigen legitimatiebewijs nodig bij bezoeken aan de polikliniek.
In de zorg moet iedereen vanaf de geboorte een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen.

Vragen

Wij horen graag van u wat u vindt van de zorg die wij aan uw kind geven. Daarom stellen wij het op prijs als u uw vragen, suggesties en ervaringen met ons deelt, waardoor wij onze zorgverlening op hoog niveau kunnen houden.
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder? U kunt deze aan de verpleegkundige die voor uw kind zorgt stellen of aan de baliemedewerker van de afdeling.

De afdeling Neonatologie heeft routenummer 450. U kunt hier binnen komen via de rechtergang van de afdeling.
Voor ouders is de afdeling 24 uur per dag telefonisch te bereiken via 071 582 8788.

Op de website van Alrijne staat meer informatie over de afdeling Neonatologie. Hier staan ook de folders met informatie.
Via deze QR code komt u direct op de juiste pagina:

QR neonatologieMachtiging MijnAlrijne

Alrijne biedt patiënten via MijnAlrijne toegang tot (delen van) het elektronisch patiëntendossier. U kunt tal van zorgzaken online regelen, zoals uw medisch dossier inzien, uitslagen inzien en vragenlijsten invullen. We bieden ook de mogelijkheid om online het medisch dossier van uw kind in te zien. Zo bent u nog beter betrokken bij de zorg voor uw kind.
Meer weten? Ga naar MijnAlrijne.


Patiëntorganisaties

Kind en Ziekenhuis
T 030 - 291 67 36
E info@kindenziekenhuis.nl
I www.kindenziekenhuis.nl

Vereniging van ouders en couveusekinderen (VOC)
T 070 - 386 25 35
E info@couveuseouders.nl
I www.couveuseouders.nl