Afdelingen & Specialismen

Uw gynaecoloog heeft met u afgesproken te starten met Letrozol. Dit betekent dat met medicijnen geprobeerd wordt een regelmatige eisprong te krijgen zodat u misschien zwanger wordt.Een medicijn dat we hiervoor kunnen gebruiken is Letrozol (Femara®). Letrozol werkt bij 60 tot 80% van de vrouwen.


Wat is Letrozol?

Letrozol is een medicijn dat wordt gebruikt in de behandeling van borstkanker. Maar het werkt ook bij vruchtbaarheidsbehandelingen.


Hiervoor is het medicijn echter nog niet geregistreerd. Leest u daarom de alinea 'Letrozol: off label gebruik' achterin deze folder goed door.De meeste vrouwen die Letrozol gebruiken, hebben weinig last van bijwerkingen. Bijwerkingen die soms gemeld worden zijn opvliegers en vermoeidheid. Krijgt u toch ernstige bijwerkingen, neem dan contact op met onze polikliniek.Letrozol wordt geleverd in tabletten van 2.5 mg.


U moet deze 5 dagen lang innemen, vanaf de 3de dag van de menstruatie. De gynaecoloog of verpleegkundige vertelt u of u per dag 1, 2 of 3 tabletten moet gebruiken.Menstruatie

Misschien heeft u nooit bloedverlies, of heel af en toe. Dan is het handig om een menstruatie op te wekken zodat u daarna met Letrozol kunt beginnen. U krijgt dan een kuur medroxyprogesteron (Provera) van 7 dagen, 1 tablet per dag.


Als de kuur klaar is, begint het bloedverlies na enkele dagen.U moet voor de zekerheid eerst een zwangerschapstest doen voordat u met Provera start.Echo voor follikelmeting

Als u voor het eerst met Letrozol begint, of voor het eerst in een nieuwe dosering, kijken we met de echo of de eicellen goed groeien. Dit heet een follikelmeting.


Als de menstruatie begonnen is, belt u de polikliniek Gynaecologie via telefoonnummer 071 5828048. U vertelt de poli-assistente dat u met Letrozol moet gaan starten. Zij maakt dan een echo-afspraak voor u.


Heeft u Letrozol al eerder gebruikt in dezelfde dosering, dan zijn follikelmetingen meestal niet meer nodig.Samengevat

Hieronder vatten wij de gang van zaken nog even voor u samen:


  • Eventueel eerst een zwangerschapstest, om zeker te weten dat u niet zwanger bent.
  • Dan 7 dagen Provera, 1 tablet per dag.
  • Als de menstruatie komt, belt u de polikliniek Gynaecologie voor het maken van een echo-afspraak.
  • Op de 3de dag van de menstruatie start u met Letrozol in de voor u voorgeschreven dosering.

Als u niet zwanger bent na 6 cycli

Als u na 5 of 6 cycli niet zwanger bent geworden, wordt een afspraak gemaakt met uw gynaecoloog. Dan bespreekt de gynaecoloog met u hoe de behandeling verder gaat.

Tot slot

Wat neemt u mee?
  • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
  • uw zorgverzekeringspas;
  • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Contact opnemen

Als er vragen zijn, kunt u bellen of mailen naar de polikliniek Gynaecologie/Verloskunde.

Telefoonnummer (alle locaties): 071 5828048
De poliklinieken zijn bereikbaar van 8.30 tot 12.00 en van 13.30 tot 15.30.

Mail locatie Leiderdorp: fertiliteitsteam@alrijne.nl
Mail locatie Leiden: fertiliteitspolikliniek@alrijne.nl

Letrozol, off label gebruik

liniek@alrijne.nl
Uw Gynaecoloog heeft met u afgesproken dat u medicatie nodig heeft om een regelmatige eisprong te verkrijgen. Er zijn meer soorten medicijnen die hierbij kunnen helpen: clomifeencitraat, letrozol en recombinant-FSH (hormooninjecties).
Door de jaren heen was clomifeencitraat (=Clomidâ) steeds de eerste keus en hiermee is veel ervaring opgedaan.

de laatste onderzoeken laten echter zien dat letrozol beter werkt dan clomifeencitraat: Er is vaker een eisprong en vaker een (doorgaande) zwangerschap. Deze verschillen zijn best groot: letrozol werkt tot 40% beter dan clomifeencitraat.
Daarnaast hebben vrouwen die letrozol gebruiken minder bijwerkingen, zoals opvliegers en moeheid. Dit betekent niet dat deze bijwerkingen niet kúnnen voorkomen, alleen zien we ze minder vaak.
Daarom adviseert de Europese vereniging voor voortplantingsgeneeskunde (de ESHRE, European Society of Human Reproduction and Embryology) letrozol dan ook als eerste keus in de behandeling van vrouwen die weinig of geen eisprong hebben.

In Nederland werd letrozol gebruikt als ondersteunende behandeling bij vrouwen met hormoon-gevoelige borstkanker. Het medicijn is nog niet geregistreerd als middel om de eisprong op te wekken. Maar we kunnen het hiervoor wel goed gebruiken. Dit noemen we off label gebruik. En voor off label gebruik dienen we apart uw toestemming te vragen.

Binnen ons vakgebied komt het vaker voor dat medicijnen al langere tijd worden gebruikt voor een andere aandoening dan waarvoor ze oorspronkelijk ontwikkeld en geregistreerd zijn. Dat klinkt vreemder dan het is: voor een fabrikant is het financieel soms helemaal niet rendabel om een registratie aan te vragen.

We hopen dat deze informatie u meer duidelijkheid geeft over het off label gebruik van letrozol. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Mocht u – om welke reden dan ook – na het lezen van deze informatie liever afzien van behandeling met letrozol, dan is ook dat geen enkel probleem. Uw behandelend arts zoekt dan samen met u naar een andere behandeling.


Fertiliteitsteam
Alrijne Ziekenhuis