Afdelingen & Specialismen

Afspraak

Wij verwachten u op ………………………dag, ……………………….- …………………………… - 20… om ……………………….. uur op de polikliniek Neurologie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp (routenummer 126).

De neuroloog heeft u uitgelegd dat u lijdt aan het obstructief slaapapnoe (kortweg OSAS genaamd) en heeft u een CPAP behandeling voorgesteld. CPAP staat voor continue positive airway pressure = continu positieve luchtdruk. Om zo goed mogelijk met uw aandoening en de behandeling te kunnen omgaan, is voorlichting en begeleiding van groot belang. Deze folder geeft u informatie over de begeleiding bij deze behandeling.

De OSAS-consulente

Om u goed te begeleiden werkt op de polikliniek Neurologie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp een OSAS- consulente. Dit is een vertegenwoordiger van de firma Vital Air. Deze consulente geeft u informatie over het slaapapnoe syndroom als aanvulling op het gesprek met de specialist. Zij zal u begeleiden bij de behandeling. Tijdens het spreekuur van de consulente kunt u aanvullende vragen stellen over het OSAS en de behandeling.

Het spreekuur van de OSAS-consulente

Wanneer u voor de eerste keer het spreekuur bezoekt, maakt u kennis met de OSAS-consulente. Vervolgens bespreekt de consulente de volgende onderwerpen:

  • wat het slaapapnoe syndroom inhoudt;

  • welke klachten u kunt ervaren (op sociaal-, geestelijk- en fysiek gebied);

  • uitleg over de CPAP-behandeling;

  • de mogelijke effecten van de behandeling op uw klachten;

  • de te verwachten bijwerkingen.

Uiteraard krijgt u alle gelegenheid uw vragen te stellen.

Aanvang van de behandeling

De consulente geeft instructies over het gebruik van de CPAP-apparatuur. Ook komen onderwerpen aan bod als het onderhoud van de apparatuur en de kosten die uw zorgverzekering vergoedt.

Proefperiode

De eerste weken gaat u thuis het apparaat op proef gebruiken. Deze proefperiode duurt gemiddeld acht weken.

Na de proefperiode

Na acht weken komt u terug op het spreekuur en bespreekt u samen met de consulente het verloop van de proefperiode. Neem tijdens alle bezoeken aan de consulente uw CPAP-apparaat mee. In dit gesprek zal er aandacht zijn voor:

  • De verwachtingen die u had bij de start van de behandeling;

  • De invloed van de behandeling op uw klachten (sociaal, geestelijk en fysiek);

  • Het gebruik van het apparaat.

Nadat de proefperiode voorbij is, wordt samen met u besloten of de CPAP-apparatuur definitief voor u wordt aangevraagd bij de zorgverzekeraar.

Vervolgcontroles

Na afloop van de proefperiode gaat u nog een keer naar de neuroloog. Daarna zult u regelmatig de consulente bezoeken. Als de behandeling goed is ingesteld, verwachten we u vervolgens jaarlijks bij de consulente. Tijdens deze polikliniekbezoeken bespreken we hoe het met de behandeling gaat en of uw klachten zijn verminderd. Mocht het nodig zijn, dan wordt er een afspraak bij de neuroloog gemaakt.

Tot slot

Denkt u eraan om bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen? Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak. Mocht u onverwacht verhinderd zijn, geeft u ons dit dan zo snel mogelijk door. We kunnen met u dan een nieuwe afspraak maken en de vrijgekomen tijd voor een andere patiënt reserveren.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de laborant of aan de baliemedewerker van de polikliniek. De polikliniek Neurologie van Alrijne Ziekenhuis Leiden is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 12.00 en van 13.30 - 16.30 uur bereikbaar via telefoonnummer 071 517 8438. De poliklinieken Neurologie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp en Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 12.00 uur en van 13.30 - 16.30 uur telefonisch te bereiken via 071 582 8056.