Binnenkort wordt uw kind opgenomen voor een ingreep onder narcose. De meeste kinderen vinden het prettig als een van de ouders bij de voorbereidingen op de operatie aanwezig is. Wij kunnen ons indenken, dat ook u als ouder het prettig vindt om zo lang mogelijk bij uw kind te blijven! Bij ons kunt u als ouder uw kind begeleiden naar de operatiekamer tot het onder narcose is gebracht.

Voorbereiding op de operatie

Wij maken onderscheid in twee soorten operaties: acute en geplande operaties. Een acute operatie wordt ook een spoedopname genoemd. De naam zegt het al: er is vaak weinig tijd om vooraf een en ander rustig door te nemen. Toch doen wij er alles aan om u en uw kind duidelijk te informeren over wat er gaat gebeuren. Is de operatie van uw kind gepland, dan is er voldoende tijd uw kind (en u) voor te bereiden op de komende ingreep. Voor een groot deel kunt u uw kind zelf voorbereiden. Dit kunt u doen door de grote lijnen te vertellen van wat er gaat gebeuren en er over te praten. Meer informatie over de voorbereiding en tips leest u in onze folder ‘De Kind- en Jeugdafdeling’. Neem ook eens een kijkje op de website van de afdeling Kind en Jeugd: kids.alrijne.nl. Hier kunt u foto’s bekijken ter voorbereiding op de operatie samen met uw kind bekijken. Het is belangrijk dat uw kind goed wordt geïnformeerd over hoe het in slaap wordt gemaakt (de anesthesie of narcose) en over de operatie. Het is gebleken dat kinderen rustiger blijven wanneer zij weten wat er gaat gebeuren. Op de polikliniek waar uw kind onder behandeling is, wordt u uitgebreid geïnformeerd over de operatie van uw kind. Daar ontvangt u ook een lijst met vragen over de gezondheid van uw kind. Wij willen u vragen deze lijst in te vullen en in te leveren tijdens uw bezoek aan het anesthesiespreekuur. Tijdens dit spreekuur wordt verteld wat anesthesie (narcose) is en hoe dit werkt. Op de dag van de operatie kunnen we in sommige gevallen u en uw kind nog verder voorbereiden op de operatie. Met name bij angstige of onrustige kinderen kan dit nodig zijn. De pedagogisch medewerker of verpleegkundige van de afdeling Kind en Jeugd geeft dan extra voorlichting met behulp van een fotoboek en andere voorbereidingsmiddelen.

De gang van zaken op de operatieafdeling

Zodra de verpleegkundige bericht van de operatieafdeling krijgt, brengt deze samen met u uw kind (in bed) hierheen. Het tijdstip waarop uw kind wordt geopereerd, is van tevoren ongeveer bekend. Het is belangrijk dat u op tijd bent, zodat u mee kunt naar de operatiekamer. Op de operatieafdeling wordt u begeleid door de pedagogisch medewerker, een medewerker van de operatiekamer of een van de verpleegkundigen van de afdeling Kind en Jeugd. Deze geeft u de voorgeschreven kleding en helpt u bij het omkleden. Na het omkleden gaat u met uw kind naar de voorbereidingskamer (holding) op de operatieafdeling. Indien van toepassing op de situatie van uw kind worden daar alvast voorbereidingen op de operatie getroffen, zoals monitorstickers plakken of een infuus inbrengen. Vanuit de holding gaat u met uw kind naar de operatiekamer. Daar brengen de anesthesioloog en een assistent uw kind onder narcose. Zij begeleiden uw kind tijdens de operatie.

Kapje of prik

Wanneer uw kind oud genoeg is, geeft de anesthesioloog hem een advies om een kapje of een prik te nemen. Bij jonge kinderen krijgt u van de anesthesioloog een advies en in overleg neemt de anesthesioloog een besluit welke vorm van narcose toe te passen. Zodra uw kind onder narcose is, geeft de anesthesioloog u aan dat u de operatiekamer kunt verlaten. In zeer uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren, dat de anesthesioloog u vraagt de operatiekamer eerder te verlaten. Bij kinderen tot 16 jaar, patiënten met een verstandelijke beperking en bij een taalbarrière is de ouder of begeleider bij de time out op de operatiekamer aanwezig. Dit is wettelijk verplicht. Een time out is een laatste check waarbij alle betrokken disciplines aanwezig zijn.

Tijdens de operatie van uw kind

Gedurende de operatie van uw kind kunt u wachten in de ouderkamer op de operatieafdeling of op de afdeling Kind en Jeugd. Het is belangrijk dat u goed blijft eten en drinken. De afdeling Kind en Jeugd wordt gebeld wanneer u bij uw kind kunt komen. De verpleegkundige informeert u hierover. Het is plezierig voor uw kind als u er op dat moment dan ook bent.

De uitslaapkamer (verkoever)

Tijdens kantooruren

Na de operatie gaat uw kind eerst naar de uitslaapkamer (verkoever/recovery). Hier ontwaakt uw kind uit de narcose onder begeleiding van speciaal opgeleide verkoeververpleegkundigen. Op de verkoever mag één van de ouders aanwezig zijn. Als uw kind voldoet aan de criteria die gelden voor vertrek uit de verkoever, brengt een verpleegkundige u en uw kind terug naar de afdeling. Uw kind moet tijdens het vervoer in bed blijven. U mag uw kind dus niet dragen.

Buiten kantooruren

Na 21.00 uur is de verkoever gesloten. Uw kind blijft dan na de operatie op de operatiekamer of uw kind wordt naar de intensieve care (IC) gebracht. Dit is afhankelijk van de leeftijd van uw kind.

  • Uw kind is jonger dan 7 jaar AIs uw kind jonger is dan 7 jaar dan blijft uw kind op de operatiekamer totdat het terug mag naar de verpleegafdeling. Het is dan niet altijd mogelijk bij uw kind te zijn als het wakker wordt.

  • Uw kind is ouder dan 7 jaar Is uw kind ouder dan 7 jaar dan slaapt uw kind uit op de afdeling intensive care (IC). Op de IC is het wel mogelijk dat u bij uw kind bent wanneer het wakker wordt. Uw kind ontwaakt uit de narcose onder toezicht van een verpleegkundige.

Als uw kind voldoet aan de criteria, die gelden voor vertrek uit de operatiekamer respectievelijk IC, dan brengt een verpleegkundige u en uw kind terug naar de afdeling Kind en Jeugd. Uw kind moet tijdens het vervoer in bed blijven. U mag uw kind dus niet dragen.

Verblijf

Bij een klinische opname verblijft uw kind op onze afdeling Kind en Jeugd. Wanneer het gaat om een ingreep waarbij uw kind dezelfde dag (poliklinische opname) naar huis mag, dan verblijft uw kind meestal op de kinderdagverpleging, onderdeel van de afdeling Kind en Jeugd, of op de dagverpleging van de afdeling Dagbehandeling.

Tot slot

Denkt u er aan dat u bij iedere afspraak in het ziekenhuis een geldig identiteitsbewijs en de eigen zorgpas van uw kind meeneemt. De identificatieplicht geldt in de zorg ook voor kinderen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over uw begeleiding van uw kind naar de operatiekamer, dan kunt u contact opnemen met:

  • Polikliniek Anesthesie (deze is gevestigd in Alrijne Leiden, route 64): telefoonnummer 071 517 8370

  • Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp: afdeling Kind en Jeugd, telefoonnr. 071 582 8020

  • Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn: afdeling Dagverpleging, telefoonnr. 0172 467 084

Als u extra begeleiding voor uw kind wenselijk vindt, kunt u contact opnemen met een van de pedagogisch medewerkers van de afdeling Kind en Jeugd. Kijk ook eens op de website van de afdeling Kind en Jeugd: www.kids.alrijne.nl. Hier vindt u foto’s van de voorbereiding op een operatie, die u samen met uw kind kunt bekijken.