Afdelingen & Specialismen

Uw kind wordt overgeplaatst van een NICU (Neonatale Intensive Care Unit) naar de couveuseafdeling van Alrijne Ziekenhuis. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een kind wordt overgeplaatst vanuit een ander ziekenhuis. Uw kind heeft geen intensieve zorg meer nodig of op deze manier kan de zorg dichterbij huis plaatsvinden. In deze folder vindt u meer informatie over de overplaatsing van uw kind.


Overplaatsing

Een overplaatsing is een hele reis voor uw kind. De mogelijkheid bestaat dat uw kind een terugslag krijgt. Dit kan zich uiten in:


 • een wisselende temperatuur;
 • een tragere hartslag;
 • zuurstofdaling met eventueel een behoefte aan meer zuurstof;
 • ander slaap/waakritme;
 • minder zelf drinken.
Dit kan een paar dagen duren.

De overplaatsing kan ook voor u als ouder een hele omschakeling zijn. Nieuwe mensen, nieuwe afdeling met mogelijk net weer andere regels of een andere werkwijze.

Couveuseafdeling

Hoewel de verpleegkundigen niet altijd op de couveusekamer aanwezig kunnen zijn, wordt uw kind toch altijd in de gaten gehouden door de bewaking op afstand, camera bewaking in het kantoor en de seinen die de verpleegkundigen bij zich dragen.
Naast de couveusekamer (waar 4 couveuseplekken zijn) zijn er op de afdeling ook drie couveusesuites. Waar uw kind wordt opgenomen hangt af van de conditie van uw kind af en of u nog kraamvouw bent.

Zorg

Er zijn verschillen in de zorg tussen een universitair ziekenhuis en een algemeen ziekenhuis zoals Alrijne. We zetten de grootste verschillen op een rij:
 • De verpleegkundige van de couveuseafdeling hebben een andere taakverdeling vergeleken met een universitair ziekenhuis. In Alrijne Ziekenhuis worden infuusprikken, bloedafname en bepaalde onderzoeken niet door de verpleegkundige uitgevoerd.
 • Er wordt minder vaak bloed geprikt.
 • U spreekt minder vaak een arts.
 • De ontwikkelingsgerichte zorg zal worden afgebouwd naarmate uw kind ouder wordt. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een cover over de couveuse en het geven van begrenzing bij verzorging.
  Er zullen stappen worden gemaakt van couveuse naar wieg, uw kind gaat zelfstandig leren drinken en in bad.
 • De verpleegkundigen dragen de zorg voor meerdere baby’s. Er is dus niet meer de één op één zorg die u gewend bent geweest. Uw kind heeft immers minder intensieve zorg nodig. We gaan de bewaking van u kind langzaam afbouwen en zullen u niet alleen hierbij begeleiden maar ook in het geven van zelfstandige zorg aan uw kind en de voorbereiding voor ontslag.

Verpleegkundig team

Ons doel is om een Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige (EVV) te geven aan uw Kind. De EVV is voor u het vaste aanspreekpunt voor vragen. Ook kunt u met de EVVV problemen bespreken die te maken hebben met de zorg van uw kind en het verpleegkundig beleid tijdens de opname. Regelmatig zal de EVV een gesprek met u voeren waarin het verloop en eventuele aanpassingen in de verpleegkundige zorg aan de orde komen. Gemaakte afspraken worden opgenomen in het verpleegkundig dossier. De EVV zal niet altijd voor uw kind zorgen, maar is wel op de hoogte van de situatie rondom u en uw kind.
Op de afdeling hangt een bord waarop de naam van uw kind staat. Hierop kunt u zelf invullen wanneer u komt.

Vragenlijst

Op onze afdeling willen we graag weten waar u en uw kind behoeften aan hebben. Wij kunnen dan zo goed mogelijk met de individuele zorg doorgaan. Daarom vragen we u de bijgevoegde vragenlijst in te vullen.


Meer informatie en rondleiding

Mocht u deze folder krijgen voor de overplaatsing dan kunt u natuurlijk altijd een kijkje komen nemen op de couveuseafdeling (routenummer 450). Wij geven u graag een rondleiding en meer informatie. Wilt u vooraf een afspraak met ons maken, zodat wij hiervoor tijd kunnen inplannen? Wij zijn te bereiken op telefoonnummer 071 582 8788.
Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar onze site: kids.alrijne.nl.

Contact

Voor ouders is de afdeling 24 uur per dag telefonisch te bereiken via 071 582 8788.

Machtiging MijnAlrijne

Alrijne biedt patiënten via MijnAlrijne toegang tot (delen van) het elektronisch patiëntendossier. U kunt tal van zorgzaken online regelen, zoals uw medisch dossier inzien, uitslagen inzien en vragenlijsten invullen. We bieden ook de mogelijk om online het medisch dossier van uw kind in te zien. Zo bent u nog beter betrokken bij de zorg voor uw kind.
Meer weten? Ga naar MijnAlrijne.

Dit is gerelateerd aan de volgende afdeling: