In deze folder vindt u informatie over palliatieve zorg en de werkwijze van het palliatief adviesteam.


Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is:


 • Zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Bijvoorbeeld patiënten met kanker, longfalen, hartfalen, nieraandoeningen, dementie of patiënten die een beroerte gehad hebben.
 • Zorg die lang of kort kan duren: jaren, maanden, weken of dagen.
 • Zorg die gericht is op het behouden of verbeteren van de kwaliteit van leven.
 • Zorg waarbij er aandacht is voor uw wensen en doelen.
 • Zorg met aandacht voor lichamelijk, psychische, sociale en spirituele vragen of problemen.

Voor wie is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is voor elke patiënt die ongeneselijk ziek is. Bijvoorbeeld tijdens de behandeling met chemotherapie of bij toename van klachten bij long- of hartfalen. Als u op het juiste moment start met palliatieve zorg, kan het de kwaliteit van uw leven en het leven van uw omgeving verbeteren. Er is dan bijvoorbeeld tijdens de behandeling meer aandacht voor uw wensen en doelen.

Wat doet het palliatief team?

Het team houdt rekening met uw wensen en behoeften en die van uw naasten. We bespreken rustig alle belangrijke onderwerpen. Ook helpt het team met:
 • Advies over behandeling van bijvoorbeeld: pijn, misselijkheid, benauwdheid of mondklachten.
 • Ondersteuning bij psychische problemen zoals angst, somberheid, verwardheid of piekeren.
 • Ondersteuning bij zorgen over: verschillende mogelijkheden van zorg, eenzaamheid of een gesprek over hoe de ziekte uw leven beïnvloedt.
 • Ondersteuning bij het nemen van belangrijke beslissingen, zoals doorgaan met behandelingen of stoppen. Denk hierbij aan vragen als: ‘Wat is uw doel?’, ‘Wat levert een behandeling u op?’ en ‘Wat is voor u kwaliteit van leven?’.
 • Begeleiding bij het nadenken over belangrijke keuzes in de toekomst. Denk hierbij aan vragen als: ‘Wilt u worden opgenomen in het ziekenhuis bij klachten of zijn er andere opties?’
 • Voorlichting over mogelijkheden in de terminale fase, bijvoorbeeld palliatieve sedatie en euthanasie.
 • Wij zijn er ook voor het ondersteunen van uw naasten.
 • Informatie en advies over verschillende manieren van zorg. Het ziekenhuis, thuis, een hospice of andere instellingen.
 • Als het nodig is, kunnen we u ook doorverwijzen naar een bijvoorbeeld een geestelijk verzorger, psycholoog of een diëtiste.
Het palliatief adviesteam bestaat uit een internist-oncoloog/hematoloog, specialist ouderengeneeskunde, longarts, cardioloog, pijnspecialist/anesthesioloog, verpleegkundig consulent palliatieve zorg, geestelijk verzorger, transferverpleegkundige en klinisch psycholoog. Het palliatief adviesteam probeert de samenwerking tussen alle hulpverleners zo goed mogelijk te houden. Hulpverleners in het ziekenhuis en buiten het ziekenhuis. Zo wordt de algemene zorg voor u zo goed mogelijk. Het palliatief adviesteam is er vooral voor advies en ondersteuning.

Hoe werken wij?

Heeft u een afspraak met het palliatief team? Dan heeft u eerst een gesprek met de consulent palliatieve zorg. Uw familie/naasten mogen ook bij dit gesprek fijn. Bent u opgenomen? Dan is het gesprek op de verpleegafdeling. Als u niet bent opgenomen, is het gesprek op de polikliniek Interne geneeskunde.

De consulent gaat met u in gesprek over onderwerpen die u bezighouden of waar u meer informatie over wilt ontvangen. Als het nodig is krijgt u ook advies van de consulent. Na dit gesprek bespreekt de consulent uw situatie in het palliatief adviesteam. De adviezen die uit dit gesprek komen, bespreekt de consulent weer met u. Ook worden de adviezen besproken met uw behandelend arts en uw huisarts. Als het nodig wordt er nog een afspraak gemaakt met u.

Hoe kunt u ons bereiken?

Het palliatief adviesteam is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 15.00 uur, via telefoonnummer 071 582 8489. U kunt uw vragen ook mailen naar: palliatievezorg@alrijne.nl.
Wilt u een afspraak maken met ons? Neem dan contact op via de telefoon of mail.