Bij u is de ziekte van Parkinson of een Parkinsonisme vastgesteld. U bent hiervoor onder behandeling bij een van de neurologen van Alrijne Ziekenhuis. Wij kunnen ons voorstellen dat u en uw naasten behoefte hebben aan meer informatie over de ziekte van Parkinson. Daarom is er in Alrijne Ziekenhuis een Parkinsonspreekuur. In deze folder geven wij u hierover meer informatie.

Parkinson

De ziekte van Parkinson is geen zeldzame ziekte. Het is een van de meest voorkomende ziekten van het zenuwstelsel. Naar schatting veertigduizend mensen in ons land lijden eraan. Bij de ziekte van Parkinson is er sprake van een stoornis in een klein gedeelte van de hersenen. De belangrijkste en meest opvallende verschijnselen hiervan zijn bewegingstraagheid (bradykinesie), spierstijfheid (rigiditeit) en vaak ook beven (tremor). De ziekte van Parkinson kan heel verschillende klachten geven.

Waarom een Parkinsonspreekuur?

Na de diagnose Parkinson kunt u veel vragen hebben. Bijvoorbeeld over uw ziekte, maar ook over de gevolgen daarvan voor uw dagelijks leven. Daarom is er in het Alrijne Ziekenhuis een Parkinsonspreekuur. Hier kunt u terecht voor informatie, begeleiding en advies. Het Parkinsonspreekuur is een aanvulling op de behandeling van de neuroloog. De Parkinsonverpleegkundige kan meer tijd voor u vrijmaken en is gemakkeljk te bereiken, daardoor is er voldoende gelegenheid om uw vragen uitgebreid te beantwoorden. De Parkinsonverpleegkundige heeft een groot aandachtsgebied, niet alleen medisch maar ook op sociaal en maatschappelijk gebied. Ook heeft de Parkinsonverpleegkundige goed contact met hulpverleners en therapeuten uit het Parkinsonnet.

De Parkinsonverpleegkundige

Het Parkinsonspreekuur vindt plaats bij een Parkinsonverpleegkundige. Deze verpleegkundige heeft zich gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met de ziekte van Parkinson of een Parkinsonisme.

Het Parkinsonspreekuur

Het spreekuur vindt plaats op de polikliniek Neurologie. Daar meldt u zich bij de balie. Neem gerust een familielid of een ander vertrouwd persoon mee als u dat prettig vindt. Twee horen meer dan één. De ander kan ook aantekeningen maken van het gesprek.

Wat kunt u onder andere van de Parkinsonverpleegkundige verwachten?

  • Informatie over het ziektebeeld;

  • Adviezen en begeleiding rondom het ziektebeeld;

  • Informatie en begeleiding met betrekking tot de medicatie;

  • Medebeoordeling en zo nodig aanvragen van paramedische begeleiding (fysiotherapie, logopedie en ergotherapie);

  • Beoordeling, coördinatie en helpen aanvragen van ondersteunde zorg (zoals thuiszorg, diëtetiek, psycholoog en maatschappelijk werk);

  • Informatie over nieuwe behandelingen en ontwikkelingen;

  • Informatie over de Parkinson Patiënten Vereniging;

  • Informatie over rijvaardigheid.

U kunt natuurlijk ook zelf onderwerpen ter sprake brengen. Het is handig als u thuis een lijstje maakt van onderwerpen die u wilt bespreken.

Wat neemt u mee?

Een lijst van de medicijnen die u gebruikt (actueel medicatieoverzicht). Deze kunt u opvragen bij uw apotheek.

Een afspraak maken

Spreekuur

De Parkinsonverpleegkundige heeft haar spreekuur op de locaties Leiderdorp, Leiden en Alphen. Een afspraak kunt u maken via de polikliniek Neurologie.

Telefonisch spreekuur

U kunt met vragen of problemen ook terecht op het telefonisch spreekuur. U kunt voor het maken van een afspraak contact opnemen met de polikliniek Neurologie. De Parkinsonverpleegkundige zal u op de afgesproken tijd terugbellen.

Tot slot

Denkt u eraan om bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs) en uw zorgverzekeringspas mee te nemen? Zijn uw gegevens (verzekering, huisarts, etc.) gewijzigd, meldt u dit dan bij de Patiëntenregistratie in de hal op de begane grond van het ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u zich tijdig meldt voor de afspraak. Mocht u onverwacht verhinderd zijn, geeft u ons dit dan zo snel mogelijk door. We kunnen met u dan een nieuwe afspraak maken en de vrijgekomen tijd voor een andere patiënt reserveren.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze folder, stelt u deze dan aan de laborant of aan de baliemedewerker van de polikliniek. De polikliniek Neurologie van Alrijne Ziekenhuis Leiden is van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 12.00 en van 13.30 - 16.30 uur bereikbaar via telefoonnummer 071 517 8438. De poliklinieken Neurologie van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp en Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 - 12.00 uur en van 13.30 - 16.30 uur telefonisch te bereiken via 071 582 8056.

Meer informatie

Patiëntenvereniging

De Parkinson Vereniging is een vereniging voor mensen met Parkinson en direct betrokkenen. U kunt bij de vereniging terecht voor informatievoorziening, belangenbehartiging, lotgenotencontact, advies en ondersteuning. Telefoonnummer: 030 656 1369 E-mail: info@parkinson-vereniging.nl Internet: www:parkinson-vereniging.nl

Terug naar boven