Afdelingen & Specialismen

U heeft uw heup gebroken. Maar wij kunnen u niet opereren, of u wilt niet geopereerd worden. Dan kunnen wij u behandelen met een PENG-blokkade zodat u minder pijn heeft. Uw medisch specialist heeft dit met u besproken.In deze folder kunt u meer lezen over deze behandeling. Wij adviseren u om deze folder ook door uw familie en/of naasten te laten lezen.


Waarom een PENG-blokkade?

In Nederland komen elk jaar ongeveer 17.500 patiënten met een gebroken heup op de Spoedeisende Hulp (SEH). Vaak zijn het oudere patiënten: de gemiddelde leeftijd is 81 jaar.


Het kan moeilijk zijn om deze patiënten goede pijnstilling te geven. Sterke pijnstillers kunnen namelijk veel nare bijwerkingen geven, zoals slaperigheid, duizeligheid en verwardheid.


Daarnaast worden deze patiënten niet altijd geopereerd omdat een operatie risico’s heeft of omdat patiënten niet geopereerd willen worden.


U kunt in overleg met uw behandelaar dan kiezen voor een behoudende behandeling. Dit betekent dat u niet geopereerd wordt, maar speciale pijnstilling krijgt.Wat is een PENG-blokkade?

De PENG-blokkade (peri-capsulaire zenuwblokkade) is een nieuwe behandeling. Hierbij wordt het kapsel rond de heup (= heupkapsel) verdoofd. Daardoor heeft u minder pijn in de gebroken heup.


Met deze verdoving kunnen we acute pijn bij een gebroken heup behandelen. Maar we kunnen zo ook pijnstilling geven die lang helpt: 6 tot 12 weken of langer.Voor wie is deze behandeling geschikt?

Deze pijnbehandeling is heel geschikt voor patiënten met een gebroken heup die niet geopereerd willen of kunnen worden. Door goede pijnstilling kan de kwaliteit van leven verbeteren.Voorbereiding op de PENG-blokkade

 • Soms is het tijdelijk nodig om met bloedverdunners te stoppen.
 • U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn. U kunt dus gewoon eten en drinken.
 • Op de verpleegafdeling krijgt u een operatiejasje aan.
 • De verpleegkundige brengt u naar de holding of verkoever op de operatie-afdeling.
 • U krijgt een infuus.
 • Daarna geeft de anesthesioloog u de PENG-blokkade.
De behandeling zelf duurt ongeveer 15 - 30 minuten. Soms bent u wat langer op de holding of op de verkoever.

Wat gebeurt er precies bij een PENG-blokkade?

De anesthesioloog verdooft de zenuwen van het heupkapsel:
 • Hij/zij zoekt de zenuwen op met behulp van echo-beelden.
 • U krijgt een prik net boven de lies. Hier spuit de anesthesioloog een pijnstiller in het gewrichtskapsel.
 • Eerst geeft de anesthesioloog u een proef PENG-blokkade. Gedurende 1 dag wordt gekeken of de pijnstilling goed werkt bij u. Als dat zo is, dan krijgt u de definitieve PENG-blokkade.
U krijgt een PENG-blokkade nadat u hierover heeft overlegd met de specialist ouderengeneeskunde en de anesthesioloog.
U krijgt de PENG-blokkade in plaats van een operatie. Maar het kan ook zo zijn dat u toch geopereerd wordt en dan ook een PENG-blokkade krijgt als extra pijnstilling.

Is het later nodig dat u nog een keer een PENG-blokkade krijgt? Dan kan uw huisarts of specialist ouderengeneeskunde contact opnemen met het Pijnbehandelcentrum van Alrijne.

Wanneer kunt u een PENG-blokkade krijgen?

 • Als pijnstilling bij acute pijn vanuit het heupkapsel en pijn die lange tijd duurt;
 • Als extra pijnstilling
  • rondom operaties vanwege een gebroken heup,
  • bij een heup die uit de kom is geschoten,
  • of bij plaatsing van een heupprothese.
 • Als pijnstilling die lang helpt tegen de pijn bij patiënten die niet geopereerd willen of kunnen worden.

Wat zijn de voordelen van de PENG-blokkade?

 • Het geven van een PENG-blokkade is geen nare ingreep voor de patiënt.
 • De blokkade kan korte of lange tijd helpen tegen de pijn.
 • Ook kwetsbare patiënten kunnen de PENG-blokkade krijgen;
 • Door de PENG-blokkade zijn sterke pijnstillers (bijvoorbeeld opiaten) niet of minder nodig.
 • Patiënten kunnen beter verzorgd worden.
 • Patiënten kunnen in een (rol)stoel zitten.

Eventuele risico’s

 • Bij het toedienen kan de PENG-blokkade (tijdelijke) motorische en sensorische uitval geven (bewegings- en gevoelsuitval). Dit risico is groter als er meer verdovingsvloeistof wordt gespoten. Of als de blokkade wordt gezet voorafgaand aan een operatie.
 • Er is een klein risico op allergische reacties. Als dat gebeurt, nemen we actie hierop.

Tot slot

Wat neemt u mee?
 • uw (geldige) identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs);
 • uw medicatie-overzicht. Dat is een lijst met de medicijnen die u nu gebruikt. U haalt deze lijst bij uw apotheek.
Heeft u een andere zorgverzekering of een andere huisarts? Of bent u verhuisd? Geef dit dan door. Dat kan bij de registratiebalie in de hal van het ziekenhuis.
Zorgt u ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak? Kunt u onverwacht niet komen? Geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Dan maken we een nieuwe afspraak met u.

Vragen

Heeft u vragen? Dan kunt bellen met de Geriatrische Trauma Unit (GTU) of met het Pijnbehandelcentrum.

Bereikbaarheid Geriatrische Trauma Unit

De GTU is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis: 071 582 8282.

Bereikbaarheid Pijnbehandelcentrum

Het Pijnbehandelcentrum van Alrijne is telefonisch te bereiken 08.30 - 12.00 uur en 13.30 - 15.30 uur via 0172 467 039.

Het Pijnbehandelcentrum van locatie Leiden heeft routenummer 63
Het Pijnbehandelcentrum van locatie Alphen a/d Rijn heeft routenummer 50.